Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Milieurecht

Bestuursacademie Nederland

 • Beschrijving
 • Overzicht

Samenvatting

U bent (startend) handhaver of beleidsmedewerker en bent werkzaam bij een gemeente, waterschap, provincie, regionale uitvoeringsdienst (RUD), samenwerkingsverband of regionale inspectie.

Omschrijving
Kennis van de milieuwetgeving is een vereiste om het vak van toezichthouder en/of handhaver adequaat te kunnen uitoefenen. Deze opleiding biedt u de kennis om de uitvoering van uw taken en verantwoordelijkheden te verbeteren. Kernpunten van de opleiding zijn de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), Besluit omgevingsrecht (Bor), Wet milieubeheer en andere (inrichtingsgebonden) wet- en regelgeving.

Admission

Aan deze opleiding worden geen specifieke vooropleidingseisen gesteld. Echter, voorkennis met betrekking tot milieuwetgeving is een pre. Deze opleiding verzorgen wij op HBO-niveau.

Characteristics
HBO-deelprogramma

Course schedule

Deze opleiding duurt 3 maanden. Deze dagopleiding heeft 6 bijeenkomsten van 09.30 uur tot 16.30 uur.

Enrollment
Inschrijven kan via www.bestuursacademie.nl/inschrijven.html?id=52181.

Graduation

U sluit de opleiding af met een praktijkgerichte opdracht. Heeft u voor deze opdracht een voldoende behaald, dan ontvangt u het diploma ‘Milieurecht’ van Bestuursacademie Nederland.

Objectives

In de opleiding gaat u aan de hand van cases aan de slag met de vereiste vakkennis. Daardoor kunt u die kennis meteen vertalen naar uw eigen werkpraktijk. Tijdens de training krijgt u voldoende gelegenheid om te oefenen. Hierbij staan uw leerdoelen en leervragen centraal. Na afloop van de opleiding Milieurecht heeft u zich de basiskennis eigen gemaakt van de relevante wet- en regelgeving. U weet deze wet- en regelgeving toe te passen op praktijksituaties en kent de doorwerking van die toepassing op andere aanpalende regelgeving.

Program guide

In dit programma komen de volgende onderwerpen aan bod:

Structuur en systematiek wetgeving
 • Wabo: Besluit omgevingsrecht
 • Wet milieubeheer
 • Wet bodembescherming
 • Waterwet (inclusief besluiten)
 • REACH
 • Wet geluidshinder
 • Wet ruimtelijke ordening
 • Vuurwerkbesluit
 • Activiteitenbesluit
 • Landbouwbesluit
 • Omgevingswet
Structuur en systematiek pseudowetgeving
 • Handreiking industrielawaai
 • Nederlandse Richtlijn Bodembescherming
 • Energiebesparingsmethodieken

Niveau N.V.T.
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 3 maanden
Kosten €1799
Titulatuur Geen titel
Website www.bestuursacademie.nl/opleidingen/detail/milieurecht.html
Benodigde taalkennis Nederlands
Maximaal aantal deelnemers 20
Afronding Diploma