Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Milieukunde

Bestuursacademie Nederland

  • Beschrijving
  • Overzicht

Samenvatting

U bent handhaver en bent werkzaam bij een gemeente, waterschap, provincie, samenwerkingsverband of regionale inspectie.

Omschrijving
Handhaven op adequaat niveau vraagt kennis van en inzicht in een groot aantal milieuhygiënische aspecten. Welke risico’s kleven er aan het niet of slecht naleven van milieuvoorschriften? Welke stoffen of combinatie van stoffen zijn risicovol? En wat zijn riskante situaties? Welke veiligheidsaspecten moeten in acht worden genomen tijdens de handhaving? Daarnaast is een goed inzicht in bedrijfsprocessen en -technieken noodzakelijk om effectief te kunnen handhaven en een goede gesprekspartner te zijn.

Admission

Aan deze opleiding worden geen specifieke vooropleidingseisen gesteld. Het is echter wel noodzakelijk dat u over basiskennis van chemie beschikt bij het volgen van deze opleiding. Deze opleiding verzorgen wij op HBO-niveau.

Course schedule

Deze opleiding duurt 3 maanden. U heeft 6 lesdagen van 09.30 uur tot 16.30 uur.

Enrollment
Inschrijven kan via www.bestuursacademie.nl/inschrijven.html?id=52182.

Graduation

De opleiding wordt afgerond met het maken van een digitaal examen. Heeft u voor het examen een voldoende behaald, dan ontvangt u het diploma ‘Milieukunde’ van Bestuursacademie Nederland.

Objectives

In de opleiding vertaalt u de nieuwe kennis direct naar uw praktijk aan de hand van praktijkcases. Na het volgen van deze opleiding heeft u hierdoor brede en integrale kennis op het gebied van milieukunde. Zo kent u onder andere de relevante basisbegrippen uit de chemie en kunt u een onderscheid maken tussen de verschillende categorieën milieubelastende stoffen en de risicoaspecten daarvan. Op welke wijze verspreiden stoffen zich? Wat zijn de normen voor milieubelasting per compartiment? Hoe maakt u een goede analyse op milieubelasting en wat zijn de kritische onderdelen? Dit komt u allemaal te weten in deze praktijkgerichte opleiding.

Program guide

In dit programma komen de volgende onderwerpen aan bod:

Milieukunde

(12 bijeenkomsten)

  • Milieugevaarlijke stoffen
  • Risicobeoordeling stoffen
  • Chemische termen in de milieuwetgeving
  • Eenvoudige (chemische) berekeningen uitvoeren
  • Verontreinigingen in de compartimenten
  • Risicofactoren bij milieuverontreinigingen

Niveau N.V.T.
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 3 maanden
Kosten €1829
Titulatuur Geen titel
Website www.bestuursacademie.nl/opleidingen/detail/milieukunde.html
Benodigde taalkennis Nederlands
Maximaal aantal deelnemers 20
Afronding Diploma