Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Migratie

Bestuursacademie Nederland

  • Beschrijving
  • Overzicht

Samenvatting

U bent werkzaam of gaat binnenkort werken als frontofficemedewerker op een afdeling Burger- of Publiekszaken of KCC.

Omschrijving
Het belang van een goede persoonsinformatievoorziening is voor de overheid groot. Het adres van iemand is vaak van financieel belang voor de burger en de overheid. Een juiste, actuele registratie van (adres)gegevens is daarom cruciaal. In deze opleiding ontvangt u de handvatten en middelen om deze werkzaamheden effectief en efficiënt uit te kunnen voeren.

Admission

U moet werkzaam zijn op een afdeling Burgerzaken, Publiekszaken of Klant Contact Centrum (KCC) voor minimaal 2 dagen per week (dit kan ook via een stage of op oproep- of uitzendbasis). De opleiding sluit aan op MBO-werk- en -denkniveau.

Characteristics
MBO-deelprogramma

Course schedule

Deze opleiding duurt 2 maanden. Deze dagopleiding heeft 3 bijeenkomsten van 09.30 uur tot 16.30 uur.

Enrollment
Inschrijven kan via www.bestuursacademie.nl/inschrijven.html?id=68591.

Graduation

De opleiding wordt afgerond met een digitaal examen. Als u dit met goed gevolg afrondt, ontvangt u het diploma ‘Migratie’ van Bestuursacademie Nederland.

Objectives

Na afloop van deze opleiding kunt u in relatie tot het thema migratie de aangiften beoordelen aan de hand van wet- en regelgeving. U kunt de BRP actualiseren op basis van aangiften van burgers met betrekking tot binnen- en intergemeentelijke adreswijziging, hervestiging vanuit het buitenland (actualiseren van een opgeschorte persoonslijst) en vertrek naar het buitenland. Tevens kunt u een onderzoek uitvoeren omtrent de onjuistheid van de verblijfs- en adresgegevens. U bereikt dit door aan de hand van praktische opdrachten het geleerde direct toe te passen in uw eigen werkomgeving.Deze opleiding is tevens onderdeel van de opleiding Basisopleiding Burgerzaken (BOBZ).

Program guide

In dit programma komen de volgende onderwerpen aan bod:

Migratie
  • Wet- en regelgeving migratie (verhuizing, hervestiging vanuit het buitenland, vertrek naar buitenland)
  • Beoordelen aangiften aan de hand van wet- en regelgeving
  • Onderzoek (on)juistheid van verblijfs- en adresgegevens (adresonderzoek)
Verwerken van migratiegegevens
  • BRP-actualisering voor binnen- en intergemeentelijke adreswijziging
  • Verwerken van gegevens bij hervestiging vanuit buitenland
  • Actualiseren van de BRP na aangifte vertrek naar buitenland
  • Informatieverstrekking aan de klant
  • BRP-berichtenverkeer

Niveau MBO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 2 maanden
Kosten €829
Titulatuur Geen titel
Website www.bestuursacademie.nl/opleidingen/detail/Migratie.html
Benodigde taalkennis Nederlands
Maximaal aantal deelnemers 20
Afronding Diploma