Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Personeelsadministratie voor de Publieke Sector

Bestuursacademie Nederland

 • Beschrijving
 • Overzicht

Samenvatting

U bent medewerker personeelsadministratie binnen de publieke sector.

Omschrijving
Binnen de afdeling Personeel & Organisatie bent u als medewerker personeelsadministratie de schakel tussen de administratie, de personeelsadviseur en de medewerkers in uw organisatie. Alle actuele ontwikkelingen, rondom in- en externe mobiliteit, digitalisering, flexibele inzet en privacywetgeving hebben hun weerslag op de personeelsadministratie. De prestaties van de afdeling en ook de kwaliteit van uw werk zijn bepalend voor de mate van tevredenheid van de werknemers. Wanneer u tijdig inspringt op alle gewijzigde omstandigheden, kunt u de juiste gegevens en procedures toepassen en anderen goed informeren. Wilt u uw rol als medewerker personeelsadministratie nog beter kunnen vervullen? Deze praktische 2-daagse training helpt u op weg.

Enrollment
Inschrijven kan via www.bestuursacademie.nl/inschrijven.html?id=68589.

Graduation

Na afloop van de training ontvangt u het certificaat van deelname ‘Personeelsadministratie voor de Publieke Sector’ van Bestuursacademie Nederland.

Objectives

Tijdens de training werken we zo veel mogelijk met concrete voorbeelden uit de praktijk. Op deze manier wordt de training optimaal afgestemd op uw eigen werkzaamheden en kunt u uw kennis en vaardigheden direct toepassen. Dat maakt deze training meer dan de moeite waard.

Program guide

Tijdens deze training komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Uw plaats binnen de organisatie en het juridisch kader
 • Het functioneren van de gemeente
 • Basisbegrippen CAR-UWO, Ambtenarenwet
 • Nut en noodzaak Algemene wet bestuursrecht (Awb)
 • Inzicht verkrijgen in uw rol
 • Werken met de OR
 • Informatieverwerving: via collega’s, via internet (o.a. CAR-UWO-site, VNG-site)
Instroom
 • Formatie en bezetting: gevolgen krimp, re-integratie, vergrijzing, trainees
 • Ondersteuning procedures werving en selectie
 • Verschillende aanstellingsvormen
 • Aanstellingsprocedures
 • Salaris
Doorstroom
 • Mobiliteit en flexibiliteit
 • Ondersteuning van HR-gesprekken
 • Ziekteverzuim, toepassing Wet verbetering poortwachter
 • Nieuw beleid en de rol van OR-GO
 • Verlof en verlofvormen
 • Duurzame inzetbaarheid
 • Rol van administrateur
Uitstroom
 • Ontslaggronden
 • Boventalligheid, deelname aan flexpools, overstap personeel naar servicecentra
 • Uitkeringen WWA/WIA
 • Re-integratieverplichtingen
 • Rol administrateur

Niveau N.V.T.
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 2 maanden
Kosten €929
Titulatuur Geen titel
Website www.bestuursacademie.nl/opleidingen/detail/Personeelsadministratie-voor-de-Publieke-Sector.html
Benodigde taalkennis Nederlands
Maximaal aantal deelnemers 15
Afronding Certificaat