Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Master Social Work & Innovation (MSW)

Bestuursacademie Nederland

 • Beschrijving
 • Overzicht

Samenvatting

U bent een professional die werkzaam is binnen het sociale domein. U wilt zich vakinhoudelijk verdiepen en een leidende rol spelen in het verbeteren, vernieuwen en innoveren van de social-workpraktijk. U bent bijvoorbeeld werkzaam als hulpverlener, ketenregisseur, programma- of projectleider, beleidsmedewerker CJG of ambtenaar bij de lokale overheid. Werkt u op hoog niveau samen met gemeenten, de GGZ, Welzijn Nieuwe Stijl of Centra voor Jeugd en Gezin? Dan is deze Masteropleiding voor u een uitstekende investering.

Omschrijving
De transformatie van het sociale domein is in volle gang. Hierdoor is er steeds meer behoefte aan innovatieve concepten en werkwijzen om de noodzakelijke vernieuwing en transformatie vorm te geven. Dit vraagt van de professional om een fundamentele verandering in denken en doen. In deze NVAO-geaccrediteerde Master ligt de focus op de relatie tussen social work en innovatie. Zo kijkt u onder meer naar het vormgeven van veranderingen in het sociale domein en het vertalen van regelgeving naar werkpraktijk. Ook besteedt u aandacht aan actuele thema’s op het gebied van sociale verandering, sociaal beleid en professionele samenwerking. U ontwikkelt een kritische, onderzoekende blik op erkend Masterniveau, waarmee u deze thema’s onder de loep neemt. Na afloop van deze Master kunt u op strategisch niveau functioneren in het ontwikkelen van innovatieve oplossingen voor vraagstukken, rekening houdend met de ontwikkelingen binnen het sociale domein. U kunt verschillende partijen en visies met elkaar verbinden en houdt, als strateeg, voortdurend contact met de uitvoeringspraktijk. Dit programma wordt verzorgd in samenwerking met onze businesspartner NCOI.

Admission

Wij gaan ervan uit dat u een relevante HBO Bachelor- of academische opleiding heeft afgerond, aangevuld met minimaal 2 jaar relevante werkervaring. Heeft u dit niet? Dan kunt u ook instromen op basis van een 21+ toets. Daarnaast verzorgen wij diverse instroomprogramma’s. Zie Toelichting Masteropleiidngen voor meer informatie.

Objectives

Met deze Master ontwikkelt u zich op het hoogste niveau. Uw opleiding kenmerkt zich door de volgende aanpak:

Program guide

Fase 1 Kernprogramma

 • Masterclass Sociale Interventies 6 EC

 • Masterclass Social Work en Verandering 6 EC

 • Masterclass Management van Innovaties 6 EC

 • Masterclass Sociaal Beleid 6 EC

Integrale opdracht 5 EC

Fase 2 Topprogramma

 • Masterclass Samenwerken in het Sociale Domein 6 EC

 • Masterclass Beroepsinnovatie en Professionalisering 6 EC

 • Masterclass Reflectie en Ontwikkeling 6 EC

Afstuderen 13 EC

Fase 1 bestaat uit 4 Masterclasses en een afrondende opdracht. Hierin brengt u alle kennis en vaardigheden die u in deze fase heeft opgedaan samen.

 • Masterclass Sociale Interventies

 • (8 bijeenkomsten)

 • Grondslag van sociale interventies
 • Toepassingen van sociale interventies
 • Integratie van methodieken
 • Individuele en systemische benaderingen
 • Benaderingen: oplossingsgericht werken, outreachend werken, present werken
 • Masterclass Social Work en Verandering

 • (8 bijeenkomsten)

 • (Inter)nationale ontwikkelingen social work
 • Transitie en transformatie in het sociale domein
 • Verandering in organisaties
 • Verandering in netwerk
 • Leiderschap in veranderprocessen
 • Masterclass Management van Innovaties

 • (8 bijeenkomsten)

 • Innovatiemanagement
 • Programmatische veranderingsaanpak
 • Monitoren van innovaties
 • Evalueren van innovaties
 • Transformaties van processen
 • Masterclass Sociaal Beleid

 • (8 bijeenkomsten)

 • Dominante beleidsontwikkelingen in zorg en welzijn
 • Rol van gemeenten
 • Activerend burgerschap
 • Wet- en regelgeving sociaal beleid
 • Kritische heroriëntatie vanuit de eigen praktijk

 

Als afsluiting van de eerste fase maakt u een integrale opdracht.

In de tweede fase combineert u opgedane kennis en ervaring uit de eerste fase voor een verdere verdieping.

 • Masterclass Samenwerken in het Sociale Domein

 • (8 bijeenkomsten)

 • Inzicht en invloed in netwerken
 • Professioneel positioneren in het sociale domein
 • Effectief invulling geven aan nieuwe samenwerkingsvormen
 • Invloed, overtuiging en optreden
 • Sturen en overtuigen in veranderingen
 • Innovatieve samenwerkingsmodellen in het sociale domein
 • Masterclass Beroepsinnovatie en Professionalisering

 • (8 bijeenkomsten)

 • Normatieve professionalisering
 • Effectiviteit van interventies
 • Morele oordeelsvorming
 • Ontwikkelingen in het werkveld en implicaties op de beroepspraktijk
 • Nieuw vakmanschap
 • Reflecterende en onderzoekende houding als professional
 • Masterclass Reflectie en Ontwikkeling

 • (4 bijeenkomsten)

 • Delen van ervaringen, problematische werksituaties en succesvolle oplossingen
 • Morele en ethische dilemma’s
 • Ontwikkelingsgerichte gesprekken
Afstuderen

U rondt uw Masteropleiding af met een afstudeeropdracht.

Erkend getuigschrift

Deze Master wordt verzorgd door onze businesspartner NCOI. U rondt de Masterclasses af met een eindopdracht. Als u alles met succes heeft afgerond, ontvangt u het officiële Mastergetuigschrift ‘Master Social Work & Innovation’ van NCOI University of Applied Sciences. U mag zich dan Master in Social Work & Innovation noemen en de graad MSW ( Master of Social Work) voeren. Deze opleiding is officieel geaccrediteerd door de NVAO en voldoet daarmee aan alle strenge eisen die gelden voor Masteropleidingen. De programma’s van NCOI worden voortdurend geactualiseerd en staan onder toezicht van een onafhankelijke academic board. NCOI is door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) erkend als rechtspersoon voor hoger onderwijs op basis van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW).

 

Niveau N.V.T.
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 24 maanden
Kosten €9900
Titulatuur Geen titel
Website www.bestuursacademie.nl/opleidingen/detail/Master-Social-Work-Innovation-MSWI.html
Benodigde taalkennis Nederlands
Maximaal aantal deelnemers 18
Afronding Diploma