Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Leergang Leiderschap in de Publieke Sector

Bestuursacademie Nederland

 • Beschrijving
 • Overzicht

Samenvatting

U bent op strategisch of tactisch niveau werkzaam in de publieke sector. En u heeft minimaal 3 jaar ervaring in uw functie. Ook beschikt u over reflectief vermogen, een open leerhouding, voldoende commitment om het traject te volgen en academisch werk- en denkniveau.

Omschrijving
Bent u op strategisch of tactisch niveau werkzaam binnen de publieke sector? Heeft u ruime ervaring, maar bent u nog altijd ambitieus en leergierig? Met de Leergang Leiderschap in de Publieke Sector maakt u een nieuwe stap in uw carrière. Via een aantrekkelijke mix van aansprekende professionals, prikkelende werkvormen en actuele onderzoeken halen wij u uit uw comfortzone en werken we actief aan uw leiderschapskwaliteiten en persoonlijke ontwikkeling. We koppelen dit aan actuele ontwikkelingen binnen het openbaar bestuur. Er is aandacht voor de veranderende rol van de overheid, het complexe krachtenveld binnen een politiek-bestuurlijke omgeving, ethiek en integriteit. Een veelomvattende, zeer inspirerende en verrijkende opleiding.

Admission

De opleiding sluit aan op HBO- en WO-werk- en -denkniveau. U heeft minimaal 3 jaar ervaring in uw functie. De opleiding wordt verzorgd op Post HBO-niveau.

Characteristics
HBO-deelprogramma

Course schedule

De opleiding wordt aangeboden in een dagvariant. De opleiding bestaat uit 6 modules van 2 aaneengesloten dagen en een slotdag. Bij de modules start dag 1 om 09.30 uur en is er een inhoudelijk avondprogramma tot 20.00 uur. Hierbij is een hotelovernachting inbegrepen. Dag 2 start om 09.00 uur en rond 16.30 uur is het programma afgelopen. De slotdag is van 09.30 uur tot 16.30 uur.

Enrollment
Inschrijven kan via www.bestuursacademie.nl/inschrijven.html?id=62106.

Graduation

Heeft u alle modules en de slotdag bijgewoond en een voldoende behaald voor uw eindopdracht, dan ontvangt u het diploma ‘Leergang Leiderschap in de Publieke Sector’ van Bestuursacademie Nederland.

Objectives

Na aanmelding vult u een intakeformulier in waarin uw persoonlijke leerdoelen worden bepaald. Daarnaast wordt tijdens de opleiding een Profile Dynamics/Function Dynamics test afgenomen. Hiermee worden uw drijfveren in kaart gebracht. Tijdens de opleiding werkt u aan een eindopdracht waarover u op de slotdag een presentatie verzorgt. In de opdracht wordt van u gevraagd om een koppeling te maken tussen uw praktijk, de aangeboden stof en de actualiteit van alledag.

Na afloop van deze opleiding heeft u kennisgemaakt met relevante ontwikkelingen binnen en rondom het lokaal openbaar bestuur. U heeft inzicht in uw persoonlijke kwaliteiten en leiderschapsstijl en kunt deze verder uitdiepen. U heeft inzicht in uw eigen gedrag en kunt hierop anticiperen. U kunt situaties vanuit verschillende invalshoeken benaderen en uw functioneren hierop afstemmen. Daarnaast weet u adequaat om te gaan met uiteenlopende dilemma’s binnen een complex krachtenveld en heeft u kennisgemaakt met Appreciative Inquiry als bijzondere vorm van procesmanagement. U beschikt bovendien over een heldere visie op het professioneel handelen als strategisch partner binnen uw organisatie.

Program guide

In dit programma komen de volgende onderwerpen aan bod:

Leiderschap in een politiek-bestuurlijke omgeving

(2 dagbijeenkomsten)

 • Leiderschap en de betekenis hiervan binnen een politiek-bestuurlijke omgeving
 • Persoonlijk leiderschap en regisseren van processen
 • De voor- en nadelen van het toepassen van procesmanagement
 • Faciliteren van groepsprocessen en omgaan met weerstand
 • Actuele ontwikkelingen
 • Situationeel leidinggeven
De veranderende overheid

(2 dagbijeenkomsten)

 • ‘Loslaten in vertrouwen’: consequenties voor uw strategische visie
 • Overheid nieuwe stijl: faciliterend in de netwerksamenleving
 • Een veranderende mentale houding van politici, bestuurders en ambtenaren
 • Het nieuwe vakmanschap van de ambtenaar
 • Van bediende naar beleidsondernemer
 • Public Value management
 • Positiekeuze en beïnvloeden
 • Dilemma’s en spanningsvelden bij het opereren in een veranderende context
 • Een creatieve verkenning van nieuwe wegen
 • De multi-stakeholders approach
Het krachtenveld in een politiek-bestuurlijke omgeving

(2 dagbijeenkomsten)

 • Invloedstijlen
 • Profile Dynamics®
 • Toepassen krachtenveld-, actoren- en contextanalyse
 • Principes en tactieken van beïnvloeding
 • Macht en invloed in het openbaar bestuur
 • Omgaan met belangentegenstellingen
 • Beïnvloeden van paradigma’s
De publieke sector als netwerkorganisatie

(2 dagbijeenkomsten)

 • Theorie rondom netwerken
 • Kenmerken van succesvolle netwerksamenwerkingen
 • Het ontstaan van verhoudingen en sturingsmechanismen binnen netwerken
 • Improvisatiemaatschappij
 • Verschillende netwerken waarmee gemeentelijke organisaties te maken hebben
 • Inzicht in uw eigen netwerk
 • Zelf netwerken
 • Rol van social media
Het coachen van stakeholders in de publieke sector

(2 dagbijeenkomsten)

 • Visie op coaching
 • Coachingsvaardigheden ontwikkelen (effectief en ontwikkelingsgericht vragen stellen, luisteren op verschillende niveaus, feedback geven)
 • Kennis van de opbouw van een coachingsgesprek
 • Handvatten om het zelfsturend, zelflerend en zelfoplossend vermogen te vergroten
 • Handvatten om resultaatgerichte actieplannen te kunnen versterken
Maatschappelijke verantwoording in een politiek-bestuurlijke omgeving

(2 dagbijeenkomsten)

 • Deugdenethiek in de hedendaagse context
 • Bestuurlijke ethiek
 • Omgaan met ethische dilemma’s
 • YX-model
 • Code goed bestuur
Eindopdracht leiderschap publieke sector
 • Hierin integreert u de theorie die u heeft opgedaan met de praktijk
Slotmodule

(1 dagbijeenkomst)

 • Presentatie van de eindopdracht
 • Evaluatie en afsluiting

Niveau N.V.T.
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 7 maanden
Kosten €7299
Titulatuur Geen titel
Website www.bestuursacademie.nl/opleidingen/detail/Leergang-Leiderschap-in-de-Publieke-Sector.html
Benodigde taalkennis Nederlands
Maximaal aantal deelnemers 12
Afronding Diploma