Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Leergang KlantmanagerWerk en Inkomen

Bestuursacademie Nederland

 • Beschrijving
 • Overzicht

Samenvatting

U bent (beginnend) klantmanager (casemanager of consulent) sociale zaken, werk en inkomen. U wilt over de juiste kennis en vaardigheden beschikken om deze veelzijdige en verantwoordelijke functie professioneel te kunnen vervullen.

Omschrijving
Werken binnen de sociale zekerheid vereist een goede (basis)kennis van wet- en regelgeving. U behandelt aanvragen in het kader van de Participatiewet (PW) en aanverwante regelgeving. Daarnaast geeft u advies over voorliggende voorzieningen. Ook heeft u inzicht in de wettelijke bepalingen met betrekking tot terugvordering en verhaal. U bent het directe aanspreekpunt van burgers, werkt vaak onder moeilijke omstandigheden (hoge werkdruk, achterstanden), voert veel gesprekken en verricht diverse administratief-juridische werkzaamheden zoals het schrijven van beschikkingen en rapportages. Deze opleiding geeft u een gedegen basis om als volwaardig consulent of klantmanager sociale zaken, werk en inkomen bij een gemeentelijke afdeling aan de slag te gaan.

Admission

Om deel te kunnen nemen aan deze opleiding beschikt u over minimaal 1 jaar werkervaring binnen de sociale zekerheid. Ook heeft u een vooropleiding op minimaal MBO-niveau.

Characteristics
HBO-deelprogramma

Course schedule

Deze opleiding duurt 1 jaar. De opleiding wordt in een dagvariant aangeboden. Deze dagopleiding heeft 21 bijeenkomsten van 09.30 uur tot 16.30 uur.

Enrollment
Inschrijven kan via www.bestuursacademie.nl/inschrijven.html?id=52244.

Graduation

De modules Algemene rechtskennis, Voorliggende voorzieningen en Participatiewet rondt u af met een digitaal examen. De modules Schrijven van beschikkingen en rapportages en Effectief communiceren voor ambtenaren kennen geen toetsing. Aan het einde van de opleiding maakt u een integrale eindopdracht. Heeft u alle onderdelen met goed gevolg afgerond, dan ontvangt u het diploma ‘Leergang Klantmanager Werk en Inkomen’ van Bestuursacademie Nederland.

Objectives

Tijdens deze opleiding worden theoretische inleidingen afgewisseld met praktijkopdrachten. Daartoe kunt u zelf praktijkvoorbeelden en cases aandragen. Op deze manier wordt deze opleiding optimaal afgestemd op de praktijk en kunt u uw kennis en vaardigheden direct toepassen binnen uw werksituatie. Deze opleiding bestaat uit verschillende modules. Alle modules zijn ook afzonderlijk van elkaar te volgen. U kunt er dus ook voor kiezen een of enkele modules uit deze opleiding te volgen.

Na afloop van deze opleiding beschikt u over kennis van en inzicht in de Participatiewet en aanverwante wet- en regelgeving. U kent de voorliggende voorzieningen en weet in welke situaties deze voorzieningen een rol spelen en wanneer ze ingezet kunnen worden. U heeft inzicht in de wettelijke bepalingen met betrekking tot terugvordering en verhaal. Uw communicatieve vaardigheden zijn verbeterd en u kunt op adequate wijze gesprekken met klanten voeren. Bovendien kunt u juridisch goed onderlegde correcte rapportages en beschikkingen opstellen.

Program guide

In dit programma komen de volgende onderwerpen aan bod:

Algemene rechtskennis

(2 dagbijeenkomsten)

 • Inleiding tot het recht
 • Privaatrecht
 • Hypotheekrecht en pandrecht
 • Arbeidsrecht
 • Personen- en familierecht
 • Huwelijks- en huwelijksgoederenrecht
 • Staatsrecht
 • Bestuursrecht
 • Rechtsbescherming tegen de overheid
Voorliggende voorzieningen

(4 dagbijeenkomsten)

 • Inleiding arbeidsrecht
 • Werkloosheidswet
 • Ziektewet
 • Toeslagenwet
 • Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
 • Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering jonggehandicapten
 • Algemene nabestaandenwet
 • Algemene ouderdomswet
 • Algemene kinderbijslagwet
 • Woonkosten
 • Ziektekosten
 • Wet maatschappelijke ondersteuning
 • Ioaw + loaz + IOW
Participatiewet

(9 dagbijeenkomsten)

 • Doelstellingen Participatiewet
 • Begrippen Participatiewet
 • Aanvraag en recht op bijstand
 • Vormen van bijstand
 • Algemene en bijzondere bijstand
 • Betaling bijstand
 • Afstemming
 • Bestuurlijke boete
 • Arbeidsinschakeling en re-integratie
 • Individuele inkomens- en studietoeslag
 • Herzieningen en intrekking
 • Terugvordering en verhaal
 • Beschikkingen
 • Financiering en toezicht
 • Bijstandverlening aan zelfstandigen
Schrijven van Beschikkingen en Rapportages

(3 dagbijeenkomsten)

 • Eisen aan rapportages en ­beschikkingen
 • Betekenis van de Awb bij rapportages en beschikkingen
 • Motiveringsbeginsel en andere ­beginselen van behoorlijk bestuur
 • Schrijven van een juridisch juiste beschikking
 • Het intakegesprek
 • De rapportage
 • Het taalgebruik
 • Logische opbouw
 • Zorgvuldigheid en volledigheid
 • Transparantie
 • Feiten en meningen
 • Het trekken van de juiste conclusies
 • Afweging
 • Opzet
Effectief Communiceren voor Ambtenaren

(3 dagbijeenkomsten)

 • Communicatie: stijlen, niveaus en aspecten
 • Opbouw en fases van verschillende soorten gesprekken
 • Het belang van vragen stellen en ­doorvragen
 • De invloed van actief luisteren
 • Het belang van samenvatten (toetsen van de boodschap)
 • Het belang van formulering, oogcontact en spreektempo
 • De invloed van non-verbale ­communicatie op het verloop van een gesprek
 • Het versterken van het ‘wij-gevoel’ in het gesprek
 • Ontvangen en geven van feedback
 • Het sturen van een gesprek (onder meer klantgericht ‘afkappen’)
 • Effectief omgaan met de emoties van de gesprekspartner (boosheid, ­agressie, ­dichtslaan, irritatie)
 • Impact van social media

Niveau N.V.T.
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 12 maanden
Kosten €4999
Titulatuur Geen titel
Website www.bestuursacademie.nl/opleidingen/detail/Leergang-Klantmanager-Werk-en-Inkomen.html
Benodigde taalkennis Nederlands
Maximaal aantal deelnemers 15
Afronding Diploma