Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Juridische Verdieping voor de Griffie

Bestuursacademie Nederland

  • Beschrijving
  • Overzicht

Samenvatting

U werkt op de griffie en heeft een ruime juridische basiskennis. U wilt zich verdiepen in een aantal specifiek juridische onderwerpen.

Omschrijving
Werken op de griffie vraagt om specifieke juridische kennis. Het is daarom zaak uw kennis op peil en up-to-date te houden. Om te voorkomen dat de rechtmatigheid van door de raad of het bestuur genomen besluiten ter discussie komt te staan. Daarin voorziet deze boeiende training. Binnen 1 dag spijkert u uw kennis bij.

Enrollment
Inschrijven kan via www.bestuursacademie.nl/inschrijven.html?id=63128.

Graduation

Na afloop van de training ontvangt u het certificaat van deelname ‘Juridische Verdieping voor de Griffie’ van Bestuursacademie Nederland.

Objectives

In deze training gaat u aan de hand van voorbeelden uit de praktijk aan de slag met diverse juridische onderwerpen waarmee u in de griffie te maken heeft. De training kent een interactief karakter. Op deze manier wordt de training optimaal afgestemd op uw eigen werkzaamheden en kunt u uw kennis en vaardigheden direct in uw werk toepassen. Dat zult u als heel inspirerend en aantrekkelijk ervaren.

Program guide

Tijdens deze training komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Bevoegdheden en verplichtingen ­burgemeester voor, tijdens en na de raadsvergadering.
  • Bevoegdheidsverdeling tussen raad en college.
  • Vergaderquorum, beslisquorum, ­totstandkoming raadsbesluit, staking van stemmen.
  • Benoeming en ontslag wethouders, verhouding tot wel of niet aangenomen motie van wantrouwen.
  • Instelling commissies, mogelijkheden, verplichtingen, beperkingen.
  • Actuele ontwikkelingen en de ­gemeenterechtelijke dimensie daarvan.

Niveau N.V.T.
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 1 maand
Kosten €529
Titulatuur Geen titel
Website www.bestuursacademie.nl/opleidingen/detail/Juridische-Verdieping-voor-de-Griffie-1.html
Benodigde taalkennis Nederlands
Maximaal aantal deelnemers 15
Afronding Certificaat