Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Medewerker Juridische Zaken

Bestuursacademie Nederland

 • Beschrijving
 • Overzicht

Samenvatting

U bent (toekomstig) medewerker juridisch/bestuurlijke zaken of medewerker juridische kwaliteitszorg en beschikt over enige ervaring op dit vlak. U wilt opgeleid worden tot volwaardig juridisch medewerker. Of u heeft de opleiding MLO Medewerker Lokale Overheid Basis voltooid en wilt deze opleiding als specialisatie volgen.

Omschrijving
Als juridisch medewerker binnen de lokale overheid heeft u een veelzijdige functie. Om uw organisatie juridisch kwalitatief goede ondersteuning te leveren wordt er van u verwacht dat u over een gedegen juridische basis beschikt. In deze opleiding staat daarom niet alleen ontwikkeling van kennis, maar ook de ontwikkeling van de juiste relevante vaardigheden centraal.

Admission

Aan deze opleiding worden geen specifieke vooropleidingseisen gesteld. De opleiding is op MBO-niveau.

Characteristics
HBO-deelprogramma

Course schedule

Deze opleiding duurt 6 maanden. U heeft 9 lesdagen van 09.30 uur tot 16.30 uur.

Enrollment
Inschrijven kan via www.bestuursacademie.nl/inschrijven.html?id=68544.

Graduation

De module Bijzondere wetten en APV basis sluit u af met een digitaal examen, de overige 2 modules worden afgerond met een praktijkgerichte opdracht. Daarnaast werkt u aan een integrale eindopdracht. Als u alle onderdelen met goed gevolg afrondt, ontvangt u het diploma ‘Medewerker Juridische Zaken’ van Bestuursacademie Nederland.

Objectives

De werkvormen binnen deze opleiding zijn divers en variëren van bijeenkomsten, thuisopdrachten, discussies, rollenspelen en groepsopdrachten tot het bijwonen van een zitting van een bezwaarschriftencommissie. Om ervoor te zorgen dat u de praktijkopdrachten goed kunt uitvoeren, is medewerking en begeleiding vanuit uw eigen werkomgeving noodzakelijk.

Deze opleiding leidt u op tot volwaardig juridisch medewerker binnen het openbaar bestuur. Na afloop bent u goed geïnformeerd over de voor u relevante wet- en regelgeving en zijn uw juridische vaardigheden versterkt. U kunt veelvoorkomende praktijkvragen direct beantwoorden en ook juridische vraagstukken op beheersniveau zijn voor u duidelijk. U bent in staat om regels correct en doeltreffend uit te voeren en u kunt een bezwaarschriftenprocedure van begin tot eind afhandelen. De modules zijn ook afzonderlijk van elkaar te volgen.

Program guide

In dit programma komen de volgende onderwerpen aan bod:

Praktisch bestuursrecht

(3 dagbijeenkomsten)

 • Belangrijke aspecten bestuursrecht
 • Inzicht in bestuurlijke verhoudingen en bevoegdheden
 • Het raadplegen van recht
 • Oplossen van juridische vraagstukken
 • Juridisch rapporteren
 • Toezicht en handhaving van recht
 • Belangenafweging bij handhaving
 • Bestuursdwang en dwangsombesluiten
 • Stappen in bezwarenprocedure
 • Bezwaarschriftenproces
 • Karakter en doelen bestuursrechtelijke rechtsbescherming
Bijzondere wetten en APV basis

(3 dagbijeenkomsten)

 • Introductie bijzondere wetgeving
 • Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
 • Wet openbaarheid van bestuur (Wob)
 • Winkeltijdenwet
 • Drank- en Horecawet en de Wet Bibob
 • Wet op de kansspelen
 • Verkeersregelaars en tijdelijke verkeersmaatregelen
Regelgeving in de praktijk

(3 dagbijeenkomsten)

 • Opbouw en ontstaan van regelgeving
 • Regelgevingstechniek
 • Opbouw verordeningen
 • Werken met modelverordeningen
 • Regelgeving openbare orde
 • Regelgeving en bezwaren
 • Optreden burgemeester
 • Afhandelen van bezwaarschriften

Niveau N.V.T.
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 6 maanden
Kosten €2529
Titulatuur Geen titel
Website www.bestuursacademie.nl/opleidingen/detail/Medewerker-Juridische-Zaken.html
Benodigde taalkennis Nederlands
Maximaal aantal deelnemers 20
Afronding Diploma