Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Juridisch Kwaliteitsmedewerker Sociale Dienstverlening (JKSD)

Bestuursacademie Nederland

 • Beschrijving
 • Overzicht

Samenvatting

U heeft juridische of beleidsmatige werkzaamheden binnen de sociale zekerheid.

Omschrijving
Wet- en regelgeving veranderen voortdurend. Het is daarom van belang dat uw juridische kennis op het gebied van sociale dienstverlening up-to-date is en dat u als professional op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen. Onder meer om taken als het beoordelen van rapportages en het voorbereiden en afwikkelen van bezwaarschriften goed uit te voeren. In deze opleiding maakt u de verbinding tussen de theorie en de praktijk. Zo kunt u het geleerde straks direct toepassen in de praktijk.

Admission

Deze opleiding wordt op HBO-niveau verzorgd. Om deel te kunnen nemen aan deze opleiding dient u over een vooropleiding op minimaal MBO-niveau te beschikken. Daarnaast dient u minimaal 1 jaar werkzaam te zijn binnen de sociale zekerheid.

Characteristics
HBO-deelprogramma

Course schedule

Deze opleiding duurt 7 maanden. De opleiding wordt in een dagvariant aangeboden. Deze dagopleiding heeft 15 bijeenkomsten van 09.30 uur tot 16.30 uur.

Enrollment
Inschrijven kan via www.bestuursacademie.nl/inschrijven.html?id=81582.

Graduation

U rondt iedere module af met een digitaal examen. Heeft u alle 3 modules met goed gevolg afgerond, dan ontvangt u het diploma ‘Juridisch Kwaliteitsmedewerker Sociale Dienstverlening (JKSD)’ van Bestuursacademie Nederland.

Objectives

Naast het verwerven van kennis en inzicht wordt binnen de opleiding sterk de nadruk gelegd op het zelfstandig leren uitvoeren van werkzaamheden in de dagelijkse praktijk. Om ervoor te zorgen dat u dit kunt realiseren, is medewerking en begeleiding vanuit uw eigen werkomgeving zeer gewenst. Het coachen vergt extra tijd en aandacht, maar komt u en uw organisatie uiteindelijk weer ten goede.

Na deze opleiding bent u op HBO-niveau opgeleid. U kunt juridische vraagstukken op het gebied van sociale zekerheid binnen de gemeentelijke Sociale Dienst (ISD) of UWV WERKbedrijf uitzoeken en oplossen. Ook kunt u een aanvraag levensonderhoud (Participatiewet) professioneel behandelen. U kunt er ook voor kiezen een of enkele modules uit deze opleiding te volgen.

Program guide

Deze opleiding bestaat uit 3 modules. De volgende onderwerpen worden behandeld:

Algemene rechtskennis

(2 dagbijeenkomsten)

 • Inleiding tot het recht
 • Privaatrecht
 • Hypotheekrecht en pandrecht
 • Arbeidsrecht
 • Personen- en familierecht
 • Huwelijks- en huwelijksgoederenrecht
 • Staatsrecht
 • Bestuursrecht
 • Rechtsbescherming tegen de overheid
Voorliggende voorzieningen

(4 dagbijeenkomsten)

 • Werkloosheidswet
 • Ziektewet
 • Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • Toeslagenwet
 • Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
 • Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering jonggehandicapten
 • Algemene nabestaandenwet
 • Algemene ouderdomswet
 • Algemene kinderbijslagwet
 • Woonkosten
 • Ziektekosten
 • Wet maatschappelijke ondersteuning
 • Loaw en Ioaz
 • Re-integratie
Participatiewet

(9 dagbijeenkomsten)

 • Doelstellingen Participatiewet
 • Begrippen Participatiewet
 • Aanvraag
 • Recht op bijstand
 • Vormen van bijstand
 • Algemene en bijzondere bijstand
 • Betaling bijstand
 • Middelentoets
 • Verplichtingen
 • Afstemming
 • Bestuurlijke boete
 • Arbeidsinschakeling en re-integratie
 • Individuele inkomens- en studietoeslag
 • Herzieningen en intrekking
 • Terugvordering en verhaal
 • Onderzoeken
 • Beschikkingen
 • Overgangsrecht
 • Financiering en toezicht
 • Bijstandverlening aan zelfstandigen

Niveau N.V.T.
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 8 maanden
Kosten €3199
Titulatuur Geen titel
Website www.bestuursacademie.nl/opleidingen/detail/juridisch-kwaliteitsmedewerker-sociale-dienstverlening-jksd_1.html
Benodigde taalkennis Nederlands
Maximaal aantal deelnemers 20
Afronding Diploma