Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Adviseur Juridische Zaken

Bestuursacademie Nederland

 • Beschrijving
 • Overzicht

Samenvatting

U bent (toekomstig) beleidsmedewerker of beleidsadviseur juridisch/bestuurlijke zaken. U wilt opgeleid worden tot volwaardig juridisch beleidsmedewerker of -adviseur.

Omschrijving
Als medewerker binnen de lokale overheid kunt u er bijna niet omheen. In bijna elke functie krijgt u te maken met (veranderende) wet- en regelgeving. Het is daarom belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen. Binnen deze opleiding richten we ons dan ook op het (door)ontwikkelen van juridische activiteiten als procederen, regelgeven en contracteren. Kortom: wij leiden u op tot een vakbekwaam juridisch beleidsmedewerker of -adviseur.

Admission

Er gelden geen specifieke vooropleidingseisen. De opleiding wordt verzorgd op HBO-niveau. De opleiding is een specialisatie die aansluit op de opleiding ALO Adviseur Lokale Overheid Basis. Enige juridische basiskennis op het gebied van bestuursrecht en gemeenterecht is een pre.

Characteristics
HBO-deelprogramma

Course schedule

Deze opleiding duurt 1 jaar. De opleiding wordt in een dagvariant aangeboden. Deze dagopleiding heeft 19 bijeenkomsten van 09.30 uur tot 16.30 uur.

Enrollment
Inschrijven kan via www.bestuursacademie.nl/inschrijven.html?id=68542.

Graduation

U rondt de modules af met een praktijkgerichte opdracht. De praktijkdag kent geen toetsing.

Daarnaast werkt u aan een integrale eindopdracht. Wanneer u de modules van deze opleiding en de eindopdracht met goed gevolg afrondt, ontvangt u het diploma ‘Adviseur Juridische Zaken’ van Bestuursacademie Nederland.

Objectives

Tijdens deze opleiding staat het overbrengen van de theorie naar uw praktijk centraal. Praktijkopdrachten en casuïstiek helpen hierbij. Na afloop van deze opleiding heeft u uw competenties op het gebied van juridische zaken ontwikkeld. U kunt juridisch advies leveren op het brede gebied van bezwaar en beroep, handhaving, aansprakelijkheid en privaatrecht. U kent de relevante wet- en regelgeving en kunt wetswijzigingen vertalen naar uw dagelijkse werkpraktijk.

Program guide

In dit programma komen de volgende onderwerpen aan bod:

Bestuursprocesrecht en procesvertegenwoordiging

(6 dagbijeenkomsten)

 • Opbouw rechtsbescherming in brede zin
 • Toepassing van het besluitbegrip
 • Formeel en materieel procesrecht
 • Competenties rechter
 • Uitkomsten en effecten rechterlijke beslissingen
 • Werkveld van de secretaris van de ­bezwaarschriftencommissie
 • Bezwaar- en beroepschriften
 • Procesdossier opstellen
 • Schrijven van een pleit- en verweernota
 • (Intern) voorbereiden
 • Vaardigheden voeren van verweer
Praktijkdag Raad van State

(1 dagbijeenkomst)

 • Procesvertegenwoordiging in de praktijk
 • Observeren pleit en verweer
Privaatrecht binnen de overheid

(6 dagbijeenkomsten)

 • Onrechtmatige overheidsdaad
 • Inhoud en omvang schadevergoedingsverbintenis
 • Rechtmatige overheidsdaad en ­nadeelcompensatie
 • Verhouding tussen de bestuursrechter en de burgerlijk rechter
 • Strafrechtelijke aansprakelijkheid
 • Tweewegenleer en doorkruisingsleer
 • Soorten overeenkomsten waarbij de overheid partij is
 • Het aangaan en nakomen van overeenkomsten
 • Mogelijkheden van het privaatrecht als instrument voor de overheid om publieke belangen te behartigen
 • Verhouding publiekrecht - privaatrecht
Adviseren en onderhandelen

(6 dagbijeenkomsten)

 • Fases van het adviesproces
 • Advies- en/of veranderstrategieën
 • Politieke antenne
 • Effectief opereren binnen bestuurlijke en ambtelijke context
 • Invloed uitoefenen en draagvlak ­verwerven in de rol van adviseur
 • Regie houden: relatie vakinhoud en politiek
 • Beïnvloeden, sturen en samenwerken
 • Omgaan met belangen
 • Regelgevingstechniek: opbouw en ­totstandkoming van regelgeving
 • Adviseren over juiste toepassing ­regel­geving
 • Onderhandelingsvaardigheden
 • Het correct schrijven en redigeren van juridische teksten: verordeningen, beleidsregels, rapporten, adviezen

Niveau N.V.T.
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 12 maanden
Kosten €5029
Titulatuur Geen titel
Website www.bestuursacademie.nl/opleidingen/detail/Adviseur-Juridische-Zaken.html
Benodigde taalkennis Nederlands
Maximaal aantal deelnemers 20
Afronding Diploma