Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Jeugdwet

Bestuursacademie Nederland

 • Beschrijving
 • Overzicht

Samenvatting

U bent beleidsmedewerker sociaal domein, adviseur jeugd, juridisch medewerker of medewerker sociaal (wijk)team.

Omschrijving
Op 1 januari 2015 is de Jeugdwet ingevoerd. Sindsdien zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Maar wat houdt deze Jeugdwet nu precies in? Wie komt er in aanmerking voor jeugdhulp en onder welke voorwaarden? En wat is uw rol als gemeente? Deze en soortgelijke vragen komen uitgebreid in de training aan de orde. In korte tijd leert u onder meer de belangrijkste begrippen uit de Jeugdwet kennen en weet u wie in aanmerking komt voor jeugdhulp. Kortom: u legt met deze training een stevige basis.

Enrollment
Inschrijven kan via www.bestuursacademie.nl/inschrijven.html?id=55220.

Graduation

Na afloop van de training ontvangt u het certificaat van deelname ‘Jeugdwet’ van Bestuursacademie Nederland.

Objectives

Tijdens deze training wordt theorie afgewisseld met praktijkvoorbeelden. Op deze manier wordt deze training optimaal afgestemd op de praktijk en kunt u uw kennis en vaardigheden direct toepassen binnen uw werksituatie.

Program guide

Tijdens deze training komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Basisbegrippen Jeugdwet
 • Het achterliggende gedachtegoed bij de Jeugdwet
 • De kernbegrippen in de Jeugdwet en de Verordening Jeugdwet
 • Diverse rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de betrokken partijen (gemeenteraad, college van B&W, gecertificeerde instellingen, de Raad voor de Kinderbescherming, de ouders en de minderjarige)
 • Algemene en individuele voorziening
 • Hoe komen rechthebbenden in aanmerking voor de voorzieningen?
Juridisch kader en rechtsbescherming
 • Relatie en belang van diverse verdragen
 • Besluiten
 • Procedure bezwaar en beroep
 • Rol van de kinderrechter en de toepassing van het bestuursrecht
 • Toepassing van IVRK (het kinderrechtenverdrag) en het EVRM (met name artikel 8)
 • Negatieve lijst Awb
De primaire beschikking
 • Wijziging boek 1 BW, als gevolg van de Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen
 • Vrijwillig en gedwongen kader

Niveau N.V.T.
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 1 maand
Kosten €529
Titulatuur Geen titel
Website www.bestuursacademie.nl/opleidingen/detail/jeugdwet.html
Benodigde taalkennis Nederlands
Maximaal aantal deelnemers 15
Afronding Certificaat