Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Invorderingsambtenaar (IVA)

Bestuursacademie Nederland

 • Beschrijving
 • Overzicht

Samenvatting

U zoekt een opleiding op hoger niveau die, naast een solide basiskennis, ook specialistische kennis op het gebied van invordering weergeeft.

Omschrijving
Lokale belastingheffing en de daarmee samenhangende invordering is een vak apart. Wilt u worden opgeleid tot gecertificeerd invorderingsambtenaar? Dan is deze opleiding iets voor u. Na het volgen van de opleiding Invorderingsambtenaar (IVA) kunt u in de volle breedte ingezet worden als het gaat om lokale belastingheffing en invordering. U kunt uw kennis en vaardigheden dus direct toepassen in de praktijk.

Admission

U bent werkzaam op een afdeling Invordering of u bent in het bezit van het diploma Belastingmedewerker Lokale Overheid (BMLO). De opleiding wordt op HBO-niveau verzorgd.

Characteristics
HBO-deelprogramma

Course schedule

Deze opleiding duurt 1 jaar. De opleiding wordt in een dagvariant aangeboden. Deze dagopleiding heeft 30 bijeenkomsten van 09.30 uur tot 16.30 uur.

Enrollment
Inschrijven kan via www.bestuursacademie.nl/inschrijven.html?id=52317.

Graduation

Elke module wordt afgerond met een praktijkopdracht. Daarnaast werkt u aan een integrale eindopdracht. Heeft u voor alle opdrachten een voldoende behaald, dan ontvangt u het diploma ‘Invorderingsambtenaar (IVA)’ van Bestuursacademie Nederland.

Objectives

Gedurende de opleiding maakt u verschillende praktijkopdrachten. Het is de bedoeling dat deze opdrachten op de werkvloer en in de eigen werkomgeving gemaakt worden. Alle praktijkopdrachten samen vormen het eigen portfolio. Na het volgen van deze opleiding kunt u invorderingsmaatregelen instellen en invorderingswerkzaamheden afhandelen. U kunt bezwaar- en beroepsschriften behandelen en heeft een eigen visie op het gebied van invordering en kwijtschelding. Kortom: u weet uw kennis en vaardigheden op het gebied van invordering professioneel en deskundig toe te passen in de praktijk.

Program guide

In dit programma komen de volgende onderwerpen aan bod:

Werken met heffing en invordering

(6 dagbijeenkomsten)

 • Termen heffing en invordering
 • Taak en organisatie van waterschappen
 • Waterschapsbelastingen
 • Heffingen; onder andere water­systeemheffing, verontreinigings­heffing en wegenheffing
 • Belastingverordening
 • Invorderingswetgeving
Inning en invordering verdieping

(6 dagbijeenkomsten)

 • Wetstoepassing
 • Taken en bevoegdheden ontvanger en belastingdeurwaarder
 • Aansprakelijkheid
 • Informatieverplichting
 • Automatisering en incasso
 • Faillissement en schuldsanering
 • Invorderingsrente
 • Vervaardigen van formulieren
Dwanginvordering

(6 dagbijeenkomsten)

 • Aanmaning
 • Uitvaardiging en betekening dwang­bevelen
 • Bezwaar en beroep
 • Beslagen roerende zaken, onroerende zaken en onder derden
 • Openbare verkopingen
 • Zekerheidsrechten en vermogensrechten
Kwijtschelding

(6 dagbijeenkomsten)

 • Kwijtschelding particulieren
 • Kwijtschelding ondernemingen
 • Kostendelersnorm
 • Kwijtschelding studenten Leidraad Invordering
 • Blijverslening
 • Geautomatiseerde kwijtschelding 2.0
Invorderingsbeleid

(6 dagbijeenkomsten)

 • Regelgevingsaspecten
 • Beleidsmatige aspecten
 • Invorderingsbeleid

Niveau N.V.T.
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 12 maanden
Kosten €6029
Titulatuur Geen titel
Website www.bestuursacademie.nl/opleidingen/detail/invorderingsambtenaar-iva.html
Benodigde taalkennis Nederlands
Maximaal aantal deelnemers 20
Afronding Diploma