Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Inkomensconsulent

Bestuursacademie Nederland

 • Beschrijving
 • Overzicht

Samenvatting

U bent bijvoorbeeld werkzaam bij een sociale dienst of een andere instantie in de sociale zekerheid en u staat in direct contact met uw klanten.

Omschrijving
Lijkt het u leuk om uit te zoeken of mensen die een uitkering nodig hebben, daar ook recht op hebben? Dan is deze opleiding iets voor u. Als inkomensconsulent heeft u niet alleen een grondige basiskennis nodig van de steeds veranderende wet- en regelgeving in de sociale zekerheid, maar ook goede communicatieve vaardigheden. Bent u op zoek naar een opleiding die uw professionaliteit vergroot? Deze opleiding sluit bij deze ambitie aan.

Admission

Voor deze opleiding gelden geen specifieke vooropleidingseisen. Motivatie en interesse voor deze opleiding zijn minstens zo belangrijk. De opleiding wordt gegeven op MBO-niveau.

Characteristics
HBO-deelprogramma

Course schedule

Deze opleiding duurt 6 maanden. U heeft 9 lesdagen van 09.30 uur tot 16.30 uur. U kunt deze opleiding ook op afstand volgen op basis van e-learning (zie E-learning voor meer informatie).

Enrollment
Inschrijven kan via www.bestuursacademie.nl/inschrijven.html?id=52023.

Graduation

U sluit de opleiding af met een eindopdracht. Heeft u het examen met goed gevolg afgesloten, dan ontvangt u het diploma ‘Inkomensconsulent’ van Bestuursacademie Nederland.

Objectives

Na afloop van deze opleiding heeft u voldoende bagage om uw klanten goed te kunnen helpen of door te verwijzen naar de juiste instantie. U beschikt over actuele kennis van wet- en regelgeving en heeft inzicht in de elementen van het recht op bijstand en de samenhang met andere rechtsgebieden. De opleiding bestaat uit 3 modules. De Participatiewet wordt in de basismodule behandeld en er is een verdiepingsmodule van de Participatiewet. Na het volgen van de module Voorliggende voorzieningen heeft u enige kennis van diverse wetten en regelgeving in de sociale zekerheid. Alle modules zijn ook afzonderlijk van elkaar te volgen.

Program guide

In dit programma komen de volgende onderwerpen aan bod:

Participatiewet basis

(4 dagbijeenkomsten)

 • Inleiding Participatiewet
 • Begripsbepaling
 • Kring van rechthebbenden
 • Aanvraag en verificatie
 • Vormen van bijstand
 • Algemene bijstand
 • Bijzondere bijstand
 • Individuele inkomenstoeslag en individuele studietoeslag
 • Middelentoets
 • (Werk)re-integratie en participatie
 • Verplichtingen
 • Handhaving
 • Terugvordering, invordering en verhaal
 • Beschikking en rechtsbescherming
 • Maatregel en boete
Participatiewet verdieping

(2 dagbijeenkomsten)

 • Algemeen geaccepteerde arbeid
 • Middelen(toets) in de Participatiewet
 • Gemeentelijk beleid
 • Afstemming in de Participatiewet
 • Ontwikkelingen op het terrein van de leefeenheden
 • Terugvorderingsbeleid van de gemeente
 • Individuele inkomenstoeslag en de uitvoering van bijzondere bijstand
Voorliggende voorzieningen inkomensconsulent

(3 dagbijeenkomsten)

 • Inleiding arbeidsrecht
 • Voorliggende voorzieningen in relatie tot de Participatiewet
 • Ziektewet
 • Wet inkomensvoorziening oudere werkloze (IOW)
 • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)
 • Wet arbeid en zorg
 • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
 • Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering jonggehandicapten (Wajong)
 • Werkloosheidswet
 • Toeslagenwet
 • Algemene ouderdomswet en nabestaandenwet
 • Kinderbijslag en kindgebonden budget
 • Studiefinanciering
 • Wet langdurige zorg
 • Wet maatschappelijke ondersteuning

Niveau N.V.T.
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 6 maanden
Kosten €2529
Titulatuur Geen titel
Website www.bestuursacademie.nl/opleidingen/detail/inkomensconsulent.html
Benodigde taalkennis Nederlands
Maximaal aantal deelnemers 20
Afronding Diploma