Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Informatiemanagement en Digitale Dienstverlening

Bestuursacademie Nederland

 • Beschrijving
 • Overzicht

Samenvatting

U bent binnen uw organisatie verantwoordelijk voor of geeft sturing aan informatiemanagement, gegevensbeheer en/of digitale dienstverlening en u wilt op het specifieke vlak van informatiemanagement uw deskundigheid op praktische wijze vergroten.

Omschrijving
Burgers en bedrijven stellen steeds hogere eisen aan de kwaliteit en snelheid van dienstverlening. Het vertrouwen van de maatschappij in de overheid wordt voor een groot deel bepaald door de kwaliteit van de overheidsdiensten. Overheidsorganisaties moeten aan deze eisen en verwachtingen kunnen voldoen en ook aan de voorwaarden zoals wettelijk vastgesteld in het i-NUP. Informatiemanagement neemt een centrale rol in binnen deze ontwikkelingen. Het belang om informatie in gestructureerde banen te leiden bij overheidsorganisaties neemt daarmee toe. Dat vraagt om deskundigheid en vakkennis. Hierin voorziet deze zeer interessante training.

Enrollment
Inschrijven kan via www.bestuursacademie.nl/inschrijven.html?id=52001.

Graduation

Na afloop van de training ontvangt u het certificaat van deelname ‘Informatiemanagement en Digitale Dienstverlening’ van Bestuursacademie Nederland.

Objectives

De training staat in het teken van een interactief programma met de nadruk op inhoud. Naast de theorie is er ook volop ruimte om in te gaan op praktijkvoorbeelden en -ervaringen (do’s and don’ts). Tijdens deze training krijgt u in groepsverband een opdracht. Om deze opdracht te kunnen vervullen gaat u informatie verzamelen, analyseren en interpreteren.

Program guide

Tijdens deze training komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Inleiding informatiemanagement en digitale dienstverlening
 • Informatie in historisch perspectief
 • Informatielandschap van (overheids)organisaties
 • Relatie informatiemanagement met digitale dienstverlening
 • Relatie met procesgericht of zaakgericht werken
 • Klantgerichte overheid: klantcontactkanalen en kanaalsturing, frontoffice, midoffice, backoffice, basisregistraties, DigiD, e-herkenning voor bedrijven, etc.
 • Overheid Digitaal 2017 en Digitale Agenda 2020 (VNG)
 • Bestuurlijk draagvlak, kosten versus opbrengsten (businesscase) dienstverlening
Informatiemanagement vanuit IT
 • Relatie informatiemanagement met informatiebeleid en -architectuur
 • Overheidsstandaarden
 • Verkennen ontwikkelingen
 • Opstellen informatiebeleid/informatieplan
Informatiemanagement vanuit documentaire informatievoorziening
 • Rol en positie documentaire informatievoorziening (DIV) binnen de organisatie
 • Zaakgericht werken en archiveren
 • Zoeken en vinden in interne en externe bronnen
 • Substitutie: machtiging tot vervanging
 • Digitale ondertekening
 • E-depot
 • Archief 2020
 • Consequenties rol en positie DIV

Niveau N.V.T.
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 3 maanden
Kosten €1229
Titulatuur Geen titel
Website www.bestuursacademie.nl/opleidingen/detail/Informatiemanagement-en-digitale-dienstverlening.html
Benodigde taalkennis Nederlands
Maximaal aantal deelnemers 15
Afronding Diploma