Dé opleidingensite voor hbo en hoger

HBO Bachelor Integrale Veiligheid specialisatie Bestuur en beleid

Bestuursacademie Nederland

 • Beschrijving
 • Overzicht

Samenvatting

U bent een professional die werkzaam is binnen het werkveld van veiligheid. U wilt zich breed ontwikkelen op het gebied van veiligheidskunde binnen een bestuurlijke context. Deze opleiding is zeer interessant voor bijvoorbeeld beleidsmedewerkers of -adviseurs op het gebied van veiligheid.

Omschrijving
Veiligheidsvraagstukken nemen een steeds belangrijkere plek in bij beleidsvorming. Hoe worden rampen voorkomen en crisissituaties beheerst? Door globalisering en internationalisering is er inzicht nodig in nieuwe risico’s, oorzaken en gevolgen en daarop gebaseerd beleid. In deze specialisatie van de HBO Bachelor Integrale Veiligheid verdiept u zich in veiligheidskunde met een integrale aanpak. U bekijkt veiligheid vanuit verschillende perspectieven. Aan de hand daarvan ontwikkelt u actueel en doeltreffend veiligheidsbeleid. U gaat tijdens de studie ook aan de slag met de implementatie van veiligheidsbeleid. Het programma wordt verzorgd door docenten met veel ervaring in veiligheid en beleid. Zij geven u praktische handreikingen om alles wat u leert toe te passen in de praktijk. Het programma is speciaal gericht op werkenden en is uitstekend te combineren met een baan. Met dit programma legt u een stevig fundament voor uw verdere loopbaan. Deze opleiding wordt uitgevoerd door onze businesspartner NCOI.

Admission

U kunt deze Bachelor volgen als u in het bezit bent van een diploma HAVO, VWO of MBO-niveau 4. Indien u niet in het bezit bent van een van deze diploma’s, kunt u ook instromen met een 21+ toets. U heeft zich bijvoorbeeld ontwikkeld via uw werk of op een andere manier, waarmee u laat zien dat u de kwaliteiten heeft die nodig zijn voor een HBO Bacheloropleiding. Zie Toelichting HBO Bacheloropleidingen voor meer informatie.

Characteristics
HBO Bachelor

Graduation

U ontvangt tijdens uw opleiding uitgebreide informatie over de examinering. Iedere module wordt apart afgerond met een toets, die zo goed mogelijk aansluit bij de aard van de module. Naast praktijkgerichte moduleopdrachten wordt ook gebruikgemaakt van digitale examens. Het voordeel daarvan is dat u zelf het moment en de plaats van het examen kunt uitkiezen. Elke fase rondt u af met een praktijkgerichte eindopdracht. U sluit de Bacheloropleiding af met een afstudeeropdracht. Zo werkt u prettige wijze naar uw Bachelorgraad.

Objectives

In de eerste fase doorloopt u een modulair programma en gaat u aan de slag met de kernvakken van de opleiding. Zo legt u direct een stevige basis. In de tweede fase van de Bacheloropleiding volgt u een verdiepingsprogramma. Onder deskundige leiding van ervaren praktijkdocenten verdiept u zich in thema’s als criminologie en veiligheid op het vlak van digitalisering en globalisering. U krijgt een totaaloverzicht van alle relevante aspecten van veiligheid. Daarna gaat u aan de slag met uw specialisatie Bestuur en beleid.

De specifieke opzet van de opleiding maakt het mogelijk dat u een belangrijk deel direct koppelt aan uw specialisatie als keuze. U kunt meteen vanaf het eerste jaar uw praktijkprogramma en eindopdracht koppelen aan financieel management. U volgt daarnaast een aantal specifieke modules waarin u zich verdiept in bestuur en beleid en de specifieke aspecten daarvan. De verschillende onderwerpen die u tijdens de opleiding geleerd heeft, combineert u in uw afstudeeropdracht. Hiermee toont u uw Bachelorniveau aan. Tijdens het afstuderen krijgt u persoonlijke begeleiding van een afstudeerbegeleider die bekend is met uw afstudeeronderwerp. Ook is het mogelijk om dit onderzoek in uw organisatie te doen.

Program guide

Fase 1

 • Integrale veiligheidszorg 8 EC
 • Sociaal-maatschappelijke veiligheid 8 EC
 • Fysieke veiligheid 8 EC
 • Communicatie 8 EC
 • Projectmanagement 8 EC
 • Management en organisatie 8 EC

Eindopdracht 6 EC

Praktijkprogramma 6 EC

Fase 2

 • Bestuursrecht 8 EC
 • Toegepaste veiligheidskunde 8 EC
 • Veiligheid en digitalisering 8 EC
 • Criminologie 8 EC
 • Risico's en crisismanagement 8 EC
 • Veiligheid en globalisering 8 EC

Eindopdracht 6 EC

Praktijkprogramma 6 EC

Fase 3

 • Bestuurskunde en beleidsvorming 12 EC
 • Governance 12 EC
 • Effectief communiceren en beïnvloeden 12 EC
 • Bestuurlijk adviseren 12 EC

Praktijkprogramma 12 EC

Fase 4

Praktijkprogramma 30 EC

Afstudeeropdracht 30 EC

Afstuderen

U sluit uw Bacheloropleiding af met een individuele fase waarin u een afstudeeropdracht schrijft. U kunt dit laten aansluiten op uw specialisatierichting. Ook is het mogelijk om dit onderzoek in uw organisatie te doen, u kunt het resultaat dan direct gebruiken. U wordt tijdens het afstuderen persoonlijk begeleid. Voorafgaand aan de afstudeeropdracht vindt in 2 bijeenkomsten uitleg plaats over het afstuderen, zodat u goed bent voorbereid.

Erkend HBO Bachelorgetuigschrift

Als u alles met succes heeft afgerond, ontvangt u het officiële Bachelorgetuigschrift ‘HBO Bachelor Integrale Veiligheid’ met de specialisatie Bestuur en beleid als extra aantekening. U mag dan de officiële Bachelorgraad BA (Bachelor of Arts) voeren. Deze opleiding is officieel geaccrediteerd door de NVAO en voldoet daarmee aan alle strenge eisen die gelden voor Bacheloropleidingen. NCOI is door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap erkend als rechtspersoon voor hoger onderwijs op basis van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW).

Niveau HBO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 36 maanden
Kosten €8490
Titulatuur Geen titel
Website www.bestuursacademie.nl/opleidingen/detail/HBO-Bachelor-Integrale-Veiligheid-specialisatie-Bestuur-en-beleid.html
Benodigde taalkennis Nederlands
Maximaal aantal deelnemers 16
Afronding Diploma