Dé opleidingensite voor hbo en hoger

HBO Bachelor Management specialisatie Overheid en Non-profit

Bestuursacademie Nederland

 • Beschrijving
 • Overzicht

Samenvatting

U heeft belangstelling voor management en organisatie binnen overheid en non-profit en u wilt opgeleid worden tot volledig Bachelor. U bent bijvoorbeeld (aankomend) manager, beleidsmedewerker of coördinator in de overheids- en de non-profitsector.

Omschrijving
Overheden en non-profitorganisaties worden steeds scherper aangesproken op hun functioneren en de resultaten die ze met hun publieke beleid behalen. Dat betekent ook dat er meer belangstelling is voor de manier waarop deze organisaties gemanaged worden. In deze Bacheloropleiding ontwikkelt u uw kennis en vaardigheden op breed vlak, zodat u goed aan de toenemende eisen kunt voldoen. U krijgt handvatten aangereikt voor het ontwerpen en verbeteren van processen. Ook leert u onder andere financiële beslissingen sterk te onderbouwen en ontwikkelt u zich tot professional om het functioneren van organisaties en de werknemers beter te begrijpen. Op deze manier leert u de samenhang tussen verschillende bedrijfsonderdelen doorzien, wat u helpt in uw besluitvorming. De Bachelor wordt uitgevoerd in samenwerking met onze businesspartner NCOI.

Admission

U kunt deze Bachelor volgen als u in het bezit bent van een diploma HAVO, VWO of MBO-niveau 4. Indien u niet in het bezit bent van een van deze diploma’s, kunt u ook instromen met een 21+ toets. U heeft zich bijvoorbeeld ontwikkeld via uw werk of op een andere manier, waarmee u laat zien dat u de kwaliteiten heeft die nodig zijn voor een HBO Bacheloropleiding. Zie Toelichting HBO Bacheloropleidingen voor meer informatie.

Characteristics
HBO Bachelor

Enrollment
Inschrijven kan via www.bestuursacademie.nl/inschrijven.html?id=62047.

Graduation

U ontvangt tijdens uw opleiding uitgebreide informatie over de examinering. Iedere module wordt apart afgerond met een toets, die zo goed mogelijk aansluit bij de aard van de module. Naast praktijkgerichte moduleopdrachten wordt ook gebruik gemaakt van digitale examens. Het voordeel daarvan is dat u zelf het moment en de plaats van het examen kunt uitkiezen. Elke fase rondt u af met een praktijkgerichte eindopdracht. U sluit de Bacheloropleiding af met een eindscriptie. Zo werkt u prettige wijze naar uw bachelorgraad.

Objectives

Bij deze opleiding koppelt u de Bachelor Management aan een keuzeprogramma waarin u zich specialiseert in de overheids- en non-profitsector. In de opleiding verdiept u zich meteen vanaf fase 1 van de Bachelor in uw specialisatierichting door uw praktijkprogramma en eindopdracht te koppelen aan uw specialisatie. In fase 2 en 3 volgt u daarnaast een aantal modules waarin de nadruk ligt op bestuurskundige processen en management. U rondt de opleiding af met een afstudeeropdracht. Tijdens het afstuderen krijgt u persoonlijke begeleiding van een afstudeerbegeleider. Ook is het mogelijk om dit onderzoek in uw organisatie te doen.

Program guide
Fase 1
 • Management en organisatie van overheid en non-profit 8 EC
 • Managementvaardigheden 8 EC
 • HR-management 8 EC
 • Marketingmanagement 8 EC
 • Organisatiegedrag 8 EC
 • Bedrijfseconomische aspecten 8 EC
 • Eindopdracht 6 EC
 • Praktijkprogramma 6 EC
Fase 2
 • Organisatie en verandering 12 EC
 • Strategisch management 12 EC
 • Management van bedrijfsprocessen 12 EC
 • De manager als coach 12 EC
 • Eindopdracht 6 EC
 • Praktijkprogramma 6 EC
Fase 3
 • Inspirerend leidinggeven 12 EC
 • Effectief communiceren en beïnvloeden 12 EC
 • HBO Bachelor Management specialisatie Overheid en non-profit 24 EC
  • Coaching
  • Inkoopmanagement
  • Kwaliteits- en Procesmanagement
  • Projectmanagement met PRINCE2®
  • Verandermanagement
  • Projectmanagement
  • Beleidsadviseur
 • Praktijkprogramma 12 EC
Fase 4
 • Praktijkprogramma 30 EC
 • Eindscriptie 30 EC
Erkend HBO Bachelorgetuigschrift

Deze opleiding wordt uitgevoerd door onze businesspartner NCOI. Als u alles met succes heeft afgerond, ontvangt u het officiële Bachelorgetuigschrift ‘HBO Bachelor Management’ met de specialisatie Overheid en non-profit van Hogeschool NCOI. U mag zich dan Bachelor noemen en de graad BBA (Bachelor of Business Administration) voeren. Deze opleiding is officieel geaccrediteerd door de NVAO en voldoet daarmee aan alle wettelijke eisen die gelden voor Bacheloropleidingen. NCOI is door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap erkend als rechtspersoon voor hoger onderwijs op basis van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). U ontvangt van NCOI een officieel internationaal erkend Bachelorgetuigschrift met hoge waarde op de arbeidsmarkt.

Niveau HBO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 36 maanden
Kosten €8490
Titulatuur Geen titel
Website www.bestuursacademie.nl/opleidingen/detail/HBO-Bachelor-Management-voor-Overheid-en-Non-profit.html
Benodigde taalkennis Nederlands
Maximaal aantal deelnemers 16
Afronding Diploma