Dé opleidingensite voor hbo en hoger

HBO Arbeidsrecht

Bestuursacademie Nederland

 • Beschrijving
 • Overzicht

Samenvatting

U heeft geregeld te maken met arbeidsrechtelijke zaken en u wilt u op HBO-niveau verder bekwamen op dit gebied.

Omschrijving
Wat zijn de verplichtingen van werkgevers tegenover werknemers? Waar dient u als werkgever aan te voldoen bij ontslag? Hoe zit het met de doorbetalingsplicht bij verzuim? Dit actuele programma is gericht op het arbeidsovereenkomstenrecht en geeft u een antwoord op al deze vragen. U verdiept zich in zaken als loon, arbeidsvoorwaarden en ontslagregels. Daarbij gaat u praktijkgericht aan de slag met het opstellen van arbeidsovereenkomsten en leert u meer over de uitvoering van wettelijke procedures. Na dit programma bent u uitstekend in staat uw opgedane kennis direct succesvol in uw eigen werk toe te passen. Deze opleiding voeren wij uit in samenwerking met onze businesspartner NCOI.

Admission

U heeft HBO-werk- en -denkniveau en heeft al enige jaren brede werkervaring.

Characteristics
HBO-deelprogramma

Course schedule

Deze opleiding duurt 1 jaar. De opleiding wordt in zowel een dag- als een avondvariant aangeboden. De dagopleiding heeft 9 bijeenkomsten van 10.00 uur tot 16.00 uur. De avondopleiding heeft 18 bijeenkomsten van 19.00 uur tot 22.00 uur. U kunt deze opleiding ook op afstand volgen op basis van e-learning (zie E-learning voor meer informatie).

Enrollment
Inschrijven kan via www.bestuursacademie.nl/inschrijven.html?id=68483.

Graduation

U sluit elke module af met een digitaal examen. Hierdoor bent u in staat uw examen zelf te plannen en kunt u het moment en de plaats zelf bepalen. Behaalt u voor alle modules een voldoende, dan ontvangt u het diploma ‘HBO Arbeidsrecht’.

Objectives

Onze ervaren docenten uit de praktijk geven een volledig overzicht van alle relevante aspecten binnen het Nederlandse arbeidsrecht. Uiteraard zijn de laatste wijzigingen in het arbeids- en ontslagrecht opgenomen in het programma. De docenten bereiden u uitstekend voor op de praktijk. Bovendien maken wij gebruik van de meest actuele literatuur en een zeer moderne online leeromgeving. Via deze leeromgeving kunt u communiceren met docenten en medestudenten.

Program guide

In dit programma komen de volgende onderwerpen aan bod:

De arbeidsovereenkomst

(6 bijeenkomsten)

 • Soorten arbeidsovereenkomsten
 • Flexibele arbeidsrelaties en ­aan­zegtermijn
 • Ketenregeling
 • Collectieve arbeidsovereenkomst
 • Algemeen verbindend verklaren
 • Proeftijd
 • Arbeidsvoorwaarden
 • Loon, opties en winstdeling
 • Onkosten- en kilometervergoeding
 • Pensioenregelingen
 • Geheimhouding en concurrentiebeding
 • Opzet van de arbeidsovereenkomst
 • Arbeidsovereenkomstenrecht
Arbeidsrecht en arbeidsomstandigheden

(6 bijeenkomsten)

 • Verplichtingen van de werkgever
 • Vakantiedagen en verlofregelingen
 • Bedrijfsveiligheid en risico’s van arbeid
 • Risico-inventarisatie en -evaluatie
 • Arbeidsomstandigheden en ziekte
 • Ziektewet
 • Arbeidsongeschiktheid
 • Verzuimbegeleiding en doorbetalingsplicht
 • Juridische aspecten van re-integratie
 • Wet werk en inkomen naar arbeids­vermogen (WIA)
 • Sociaal verzekeringsrecht
 • Arbeidsomstandighedenrecht
Beëindiging van de arbeidsovereenkomst

(6 bijeenkomsten)

 • Dossiervorming
 • Disciplinaire maatregelen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur
 • Ontbindende voorwaarden
 • Ontslagvergunning en ontslagroute
 • Rol van UWV
 • Procedures en beroep
 • Opzegtermijnen
 • Collectief ontslag en sociaal plan
 • Ontslagrecht en ontslagbescherming
 • Transitievergoeding
 • Werkloosheidswet

Niveau N.V.T.
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 12 maanden
Kosten €2790
Titulatuur Geen titel
Website www.bestuursacademie.nl/opleidingen/detail/HBO-Arbeidsrecht.html
Benodigde taalkennis Nederlands
Maximaal aantal deelnemers 20
Afronding Diploma