Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Griffier

Bestuursacademie Nederland

 • Beschrijving
 • Overzicht

Samenvatting

U heeft ruime ervaring met het politiek-bestuurlijke proces doordat u een ervaren commissiegriffier en/of raadsadviseur bent. Ook voor een startend griffier bij een gemeente of provincie is deze opleiding een goede keuze.

Omschrijving
Als griffier zit u dagelijks in het krachtenveld tussen politiek, bestuur en ambtelijke organisatie. Maar ook de verbinding van de raad met de samenleving maakt deel uit van uw werk. Tijdens deze opleiding wordt vanuit diverse invalshoeken de koppeling gemaakt naar de dagelijkse praktijk van de griffier. Zodat u zich bewust bent van de inhoud en diepgang die u aan deze functie kunt geven. Wilt u uw functie invullen als manager van het besluitvormingsproces of als strategisch adviseur van de raad? Bent u de hoeder van de lokale democratie of ligt uw aandacht primair bij juridisch juiste raadsbesluiten? Of maken al deze taken evenredig deel uit van uw rol? In deze opleiding krijgt u de handvatten aangereikt om gefundeerd uw keuzen te maken.

Admission

U heeft de training Commissiegriffier gevolgd of beschikt over ruime werkervaring in het openbaar bestuur. Deze opleiding verzorgen wij op HBO-niveau.

Characteristics
HBO-deelprogramma

Course schedule

Deze opleiding duurt 1 jaar. De opleiding wordt in een dagvariant aangeboden. Deze dagopleiding heeft 11 bijeenkomsten van 09.30 uur tot 16.30 uur. Tussen de bijeenkomsten zit een periode van 1 maand.

Enrollment
Inschrijven kan via www.bestuursacademie.nl/inschrijven.html?id=68473.

Graduation

U sluit de opleiding af met een praktijkgerichte opdracht. Heeft u voor deze opdracht een voldoende behaald, dan ontvangt u het diploma ‘Griffier’ van Bestuursacademie Nederland. Deze opleiding is tevens erkend door het International Institute of Municipal Clerks (IIMC) en levert een bijdrage aan het behalen van de internationaal erkende titel CMC (Certified Municipal Clerk). Het document met de voorwaarden die zijn verbonden aan het behalen van deze titel kunt u downloaden.

Objectives

U verdiept zich in de verschillende invalshoeken die bij de functie van griffier horen. Zo krijgt u een integraal beeld van de invulling van de werkzaamheden. Ook kunt u dan de inhoudelijke thema’s plaatsen in de werkpraktijk van de griffier. Door afwisselende werkvormen wordt u gestimuleerd om de leerstof daadwerkelijk in de praktijk te herkennen en toe te passen. U gaat aan de slag met specifieke vraagstukken uit het griffievak, gericht op het realiseren van uw eigen vooraf bepaalde leerdoelen. Door middel van intervisie, collegiale consultatie en casuïstiek vanuit de griffiepraktijk krijgt u meer inzicht in uw eigen functioneren. U bouwt daarnaast aan een netwerk dat u kan helpen bij het succesvol vervullen van de functie van raadsgriffier.

Program guide

In dit programma komen de volgende onderwerpen aan bod:

De griffier in een juridische omgeving
 • Basisbegrippen staats- en bestuursrecht
 • Juridische gereedschapskist griffier en raadslid
 • Werkwijze en rollen van de raad, het college en de ambtelijke organisatie
 • Besluitvormingsproces en de bevoegdheden van de raad
 • Kaderstellende rol van de raad
 • Bevoegdheidsverdeling raad, college, burgemeester
 • Raad en commissies
 • Juridische randvoorwaarden voorbereidende raad en raadsvergadering
 • Juridische bepalingen benoeming, schorsing en ontslag burgemeester
 • Immuniteit
 • Wettelijke bepalingen raadsbesluitvorming (inclusief de verschillende quora)
 • Geheimhouding en de link naar de Wet openbaarheid van bestuur (Wob)
De griffier als mens
 • Welke soorten griffiers zijn er? Keuzen in rolopvatting
 • Professionaliteit van de griffier: welke kwaliteiten zet u in als griffier?
 • Vanuit het functieprofiel van de griffier: hoe effectief functioneert u?
 • Hoe ziet het krachtenveld rondom de griffie eruit?
 • Integriteit
 • Strategisch handelen in een politiek-bestuurlijke omgeving
 • Bewustwording van eigen handelen
De griffier als manager van het politieke besluitvormingsproces
 • Hoe ziet de omgeving van de griffier eruit?
 • Hoe ziet een stakeholdersanalyse eruit, hoe gebruikt u deze?
 • De griffier als regisseur in de afstemming tussen partijen
 • De griffier in de driehoek
 • Welke instrumenten heeft u als griffier om te sturen in het proces?
 • Interveniëren: wat, wanneer en hoe zet u een interventie in?
 • Het politieke proces en de rol van de raad als volksvertegenwoordiger
De griffier en eigen keuzen
 • Welke rol speelt u als griffier in het politieke proces?
 • Wat vraagt dat van de griffier?
 • Waar liggen de grenzen van uw advisering?
 • Hoe ver gaat uw verantwoordelijkheid?
 • Vertrouwt men u nog?
 • Heeft u nog regie over uw handelen in deze politieke context?
 • Zijn er ‘hulpmiddelen’ beschikbaar?
Griffier aan het roer?
 • Wat betekent leiderschap voor de griffier?
 • Leiderschapsstijlen
 • Signaleren en interveniëren
 • Groepsfases en groepsontwikkeling
 • Groepsvorming en groepsdynamica in een politieke omgeving
 • Invloed en macht in en van een groep
 • Zichtbare en onzichtbare cultuur
 • Projectregie versus procesregie
 • Randvoorwaarden voor procesregie
 • Opdrachtgever en opdrachtnemer: de rol van de griffier
 • Het sturen op betrekkingen
 • Inhoudelijke methoden om te sturen: programmabegroting/P&C-cyclus
Praktijkopdracht
 • Feedback geven en krijgen
 • Presenteren van de opdracht

Niveau N.V.T.
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 12 maanden
Kosten €3429
Titulatuur Geen titel
Website www.bestuursacademie.nl/opleidingen/detail/Griffier.html
Benodigde taalkennis Nederlands
Maximaal aantal deelnemers 12
Afronding Diploma