Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Gebiedsontwikkeling: het Proces

Bestuursacademie Nederland

 • Beschrijving
 • Overzicht

Samenvatting

U heeft al enkele jaren ervaring met gebiedsontwikkeling of ruimtelijke ordening. U wilt zich verder bekwamen als professional om invulling te geven aan de regierol bij gebiedsontwikkelingsprocessen, waarbij u inhoud, proces en mensen aan elkaar weet te verbinden.

Omschrijving
De ruimtelijke ontwikkeling van Nederland is de laatste jaren steeds complexer geworden. Denk hierbij aan de ontwikkelingen op het gebied van volkshuisvesting, wonen, stedelijke vernieuwing, economie, natuur en milieu. Gebiedsontwikkeling staat of valt met het proces waarin de belangen van alle partijen zo goed mogelijk bij elkaar worden gebracht om tot een optimaal resultaat te komen. Met name in deze tijd van crisis in de woningmarkt en een tegenvallende economische ontwikkeling is kennis van gebiedsontwikkeling een voorwaarde om financieel verantwoorde keuzen te maken. Tijdens deze training doet u die kennis op.

Enrollment
Inschrijven kan via www.bestuursacademie.nl/inschrijven.html?id=52009.

Graduation

Na afloop van de training ontvangt u het certificaat van deelname ‘Gebiedsontwikkeling: Het Proces’ van Bestuursacademie Nederland.

Objectives

Lesstof en eigen praktijk worden afgewisseld. In een kleine groep gaat u aan de slag met een opdracht/case waarbij de nadruk ligt op het proces van gebiedsontwikkeling. Dit loopt tevens als rode draad door het programma en legt extra nadruk op het proces van gebiedsontwikkeling. Kennis en vaardigheden kunnen op deze wijze direct aan de praktijk worden gekoppeld.

Program guide

Tijdens deze training komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Project- en procesmanagement voor gebiedsontwikkeling
 • Complexiteit gebiedsontwikkeling
 • Projectmanagement
 • Procesmanagement
 • Selecteren van de juiste aanpak
Oriëntatiefase, planvorming en ­ontwerp, realisatie en beheer
 • Fases en stappen in ontwikkelingsproces: van initiatief tot realisatie en beheer
 • Kenmerkende aspecten
 • Specifieke belangen
 • Instrumenten die kunnen worden ingezet
Sturingsinstrumenten
 • Regie voeren over het proces
 • Juiste strategie bepalen
 • Vaardigheden, middelen en instrumenten van de ontwikkelaar

Niveau N.V.T.
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 5 maanden
Kosten €2029
Titulatuur Geen titel
Website www.bestuursacademie.nl/opleidingen/detail/gebiedsontwikkeling-het-proces.html
Benodigde taalkennis Nederlands
Maximaal aantal deelnemers 15
Afronding Certificaat