Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Financiën, Planning en Control bij de Lokale Overheid (FILOK)

Bestuursacademie Nederland

 • Beschrijving
 • Overzicht

Samenvatting

U bent net gestart of u gaat binnenkort starten als financieel beleidsmedewerker of planning-en-controlmedewerker bij de lokale overheid.

Omschrijving
Om maatschappelijke effecten te bereiken moet iedere gemeente en provincie zijn financiën op orde hebben. De afdeling Financiën speelt daarin een cruciale rol. Zij verstrekken onder meer financiële informatie aan het college en de organisatie. Daarnaast dragen zij zorg voor de financiële administratie en registratie. Dat vraagt van de medewerkers naast algemene kennis van financiën, planning en control ook specifieke kennis van de regelgeving die voor gemeenten en provincies geldt. In deze opleiding verdiept u zich in de financiële functies bij de overheid en krijgt u specifieke kennis van het BBV, financiële onderwerpen en controlling binnen gemeenten en provincies.

Admission

U heeft een bedrijfseconomische of administratieve opleiding afgerond (HBO-niveau). Om uw werk binnen de lokale overheid goed te kunnen uitvoeren is theoretische kennis van de financiële praktijk van lokale overheden gewenst. Deze opleiding verzorgen wij op HBO-niveau.

Characteristics
HBO-deelprogramma

Course schedule

Deze opleiding duurt 9 maanden. U heeft 12 lesdagen van 09.30 uur tot 16.30 uur.

Enrollment
Inschrijven kan via www.bestuursacademie.nl/inschrijven.html?id=62029.

Graduation

U sluit de modules Oriëntatie financiën en BBV en financiën af met een digitaal examen. De module Controlling rondt u af met een praktijkgerichte opdracht. Wanneer u voor alle onderdelen een voldoende heeft behaald, ontvangt u het diploma ‘Financiën, Planning en Control bij de Lokale Overheid (FILOK)’ van Bestuursacademie Nederland.

Objectives

Theorie en praktijk zijn in deze opleiding nauw met elkaar verweven. U kunt zelf praktijkvoorbeelden en cases aandragen. Op deze manier kunt u uw kennis en vaardigheden direct toepassen binnen uw eigen werksituatie.

In de opleiding raakt u vertrouwd met de achtergronden van de huidige financiële praktijk. Ook heeft u (meer) inzicht in de beleids- en beheerdocumenten voor de raad, het college en de organisatie. Zo verdiept u zich in het Besluit begroting en verantwoording, de hoofdlijnen van de planning-en-controlcyclus, het begrotingsrapportage- en verantwoordingsproces, de programmabegroting, btw, vennootschapsbelastingen en risicomanagement. Daarnaast is er aandacht voor treasury en risicomanagement.

Program guide

In dit programma komen de volgende onderwerpen aan bod:

Oriëntatie financiën

(4 dagbijeenkomsten)

 • Hoe werkt de gemeente?
 • Inleiding financiën algemeen o.a. P&C-cyclus, balans en financiële begrippen
 • Gemeentefonds uitkeringen
 • Basis gemeenlijke belastingen
 • Sociaal domein
 • Btw, BCF en Vpb
BBV en financiën

(4 dagbijeenkomsten)

 • Inleiding gemeentefinanciën en financiële functie
 • Besluit begroting en verantwoording (BBV) en toezicht
 • Verordening ex. 212, 213 en 213 a Gemeentewet
 • Hoofdlijnen planning en control
 • Meerjarenraming
 • Begroting en uitvoeringsinformatie
 • Rapportages
 • Jaarstukken en uitvoeringsinformatie
 • Informatievoorziening: waar staat uw gemeente
 • Informatie voor derden (IV3)
 • Balans en exploitatie
 • Reserves en voorzieningen
 • Investering, financiering en rente
 • Kostenverdeling en overhead
Controlling

(4 dagbijeenkomsten)

 • Planning en control
 • Proces van planning en control
 • Onderzoek, rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid
 • Accountant, controller en rekenkamer
 • Budgettering
 • Treasury, financiering en rente
 • Risicomanagement

Niveau N.V.T.
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 9 maanden
Kosten €3529
Titulatuur Geen titel
Website www.bestuursacademie.nl/opleidingen/detail/Financien-Planning-en-Control-bij-de-Lokale-Overheid-FILOK.html
Benodigde taalkennis Nederlands
Maximaal aantal deelnemers 20
Afronding Diploma