Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Drank- en Horecawet in de Praktijk

Bestuursacademie Nederland

  • Beschrijving
  • Overzicht

Samenvatting

U verzorgt de uitvoering van de Drank- en Horecawet en wilt uw kennis op dit vlak verdiepen.

Omschrijving
Hoe ziet integraal horecabeleid er in de praktijk uit? Met welke uitdagingen heeft u als gemeente te maken bij de uitvoering van de Drank- en Horecawet? Welke consequenties hebben recente wijzigingen voor uw beleid? Denkt u bijvoorbeeld aan de verplichting om een preventie- en handhavingsplan vast te stellen. Deze training biedt u de handvatten om in de praktijk vorm te geven aan de uitvoering van de Drank- en Horecawet. Ook eventuele wijzigingen in deze wet worden meegenomen. Zo bent u altijd op de hoogte van de meest actuele stand van zaken.

Enrollment
Inschrijven kan via www.bestuursacademie.nl/inschrijven.html?id=52180.

Graduation

Na afloop van de training ontvangt u het certificaat van deelname ‘Drank- en Horecawet in de Praktijk’ van Bestuursacademie Nederland.

Objectives

Op praktische wijze wordt ingegaan op de integrale toepassing in vergunningverlening, toezicht en handhaving van de Drank- en Horecawet volgens de laatste actuele inzichten. Er is bovendien aandacht voor de eisen die aan een beleidsplan worden gesteld ten aanzien van de aanpak van het drank- en horecabeleid.

Program guide

Tijdens deze training komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Uitvoering van de Drank- en Horecawet in de praktijk
  • Aangrenzende regelgeving
  • Handhaving in de praktijk
  • Vormgeven van integraal horecabeleid in uw organisatie

Niveau N.V.T.
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 3 maanden
Kosten €1229
Titulatuur Geen titel
Website www.bestuursacademie.nl/opleidingen/detail/het-organiseren-van-interactieve-workshops-voor-en-door-de-raad.html
Benodigde taalkennis Nederlands
Maximaal aantal deelnemers 15
Afronding Certificaat