Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Financiële Stromen bij Decentralisatie

Bestuursacademie Nederland

 • Beschrijving
 • Overzicht

Samenvatting

U bent beleidsadviseur of projectmedewerker in het sociaal domein en wilt inzicht in de financiële stromen rondom de decentralisaties binnen dit domein.

Omschrijving
De decentralisaties van de jeugdzorg, de uitvoering van de nieuwe Wmo en de Participatiewet hebben ingrijpende financiële gevolgen met zich meegebracht. De financiële middelen die aan gemeenten ter beschikking worden gesteld, zijn echter beperkt. Grip krijgen op de decentralisaties vraagt dan ook om goed inzicht in de financiële consequenties. Wat betekent dit precies voor de planning-en-controlcyclus? Wat zijn de mogelijkheden en risico’s rondom het ontschotten van de decentralisatiebudgetten? En welke gevolgen heeft dit voor de werkprocessen en de administratieve organisatie? Daarover gaat het in deze training.

Enrollment
Inschrijven kan via www.bestuursacademie.nl/inschrijven.html?id=52268.

Graduation

Na afloop van de training ontvangt u het certificaat van deelname ‘Financiële Stromen bij Decentralisatie’ van Bestuursacademie Nederland.

Objectives

De training gaat achtereenvolgens in op de wijze waarop de macrobudgetten van de 3 decentralisaties zijn bepaald en hoe deze zijn verdeeld onder de afzonderlijke gemeenten. De afzonderlijke taken die allemaal op de gemeenten afkomen, worden besproken, samen met manieren om grip te krijgen op de uitvoering van de decentralisaties. Hierbij wordt ingegaan op het beschrijven van de werkprocessen, de planning-en-controlcyclus en de noodzaak tot het sturen op de gewenste output. Ook worden de verschillende wijzen toegelicht waarop de decentralisaties in de begroting kunnen worden verwerkt. Tot slot wordt ingegaan op de bedrijfsvoeringsaspecten binnen het sociaal domein van de decentralisaties.

Tijdens deze training kunt u zelf praktijkvoorbeelden inbrengen. Deze worden in de groep besproken, zodat u ook van elkaar kunt leren.

Program guide

Tijdens deze training komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Decentralisatie binnen het sociaal domein
 • Financiële gevolgen van de ­decentralisaties
 • Theoretisch kader waaraan de ­verwerking van de financiële gevolgen moeten voldoen
 • Effecten van de decentralisaties op de planning-en-controlcyclus
 • Nieuwe taken en de financiële ­verantwoording daarvan
 • Mogelijkheden en risico’s van het ­ontschotten van de decentralisatie­budgetten
 • Werkprocessen en de administratieve organisatie
 • Btw-aspecten die een rol kunnen ­spelen bij samenwerkingsverbanden of uitbestedingsvraagstukken
 • Wijze van inkoop versus aanbesteding bij het aangaan van contracten met derden
 • Financiële risico’s binnen de nieuwe taakvelden

Niveau N.V.T.
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 2 maanden
Kosten €829
Titulatuur Geen titel
Website www.bestuursacademie.nl/opleidingen/detail/Financiele-Stromen-bij-Decentralisatie.html
Benodigde taalkennis Nederlands
Maximaal aantal deelnemers 15
Afronding Certificaat