Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Leergang Operationeel Management voor Coördinatoren en Teamleiders

Bestuursacademie Nederland

 • Beschrijving
 • Overzicht

Samenvatting

U bent teamleider, eerste medewerker of coördinator en u geeft leiding op operationeel niveau.

Omschrijving
Naast uw inhoudelijke taken bent u als coördinator ook verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen uw team of afdeling. Hoe stimuleert u mensen om het beste uit zichzelf te halen? Welke rol heeft u daarin als coördinator en hoe vult u deze in? Wat past het beste bij u, waarbij voelt u zich op uw gemak? Na het volgen van deze training geeft u optimaal invulling aan uw rol als coördinator of teamleider. Deze opleiding voeren wij uit in samenwerking met onze businesspartner NCOI.

Admission

Voor deze opleiding gelden geen specifieke vooropleidingseisen. Motivatie en interesse voor deze opleiding zijn minstens zo belangrijk. De opleiding wordt gegeven op HBO-niveau.

Characteristics
HBO-deelprogramma

Course schedule

Deze opleiding duurt 8 maanden. De opleiding wordt in een dagvariant aangeboden. Deze dagopleiding heeft 11 bijeenkomsten van 09.30 uur tot 16.30 uur.

Enrollment
Inschrijven kan via www.bestuursacademie.nl/inschrijven.html?id=62194.

Graduation

U sluit de opleiding af met een eindopdracht. Heeft u deze met goed gevolg afgerond, dan ontvangt u het diploma 'Leergang Operationeel Management voor Coördinatoren en Teamleiders' van Bestuursacademie Nederland.

  Objectives

In deze training verdiept u zich in praktische theorieën en krijgt u instrumenten in handen om goed om te gaan met de diverse dagelijkse vraagstukken. Naast relevante theorie op het gebied van financiën, HRM en communicatie staat uw leidinggevende rol centraal. U gaat onder andere kijken naar uw persoonlijke drijfveren. Ook gaat u gedurende de opleiding actief aan de slag met de 4 kerncompetenties van de operationele manager: coach, uitvoerder, ondernemer en veranderaar. U reflecteert op uw persoonlijke vaardigheden en krijgt handvatten om in de praktijk effectiever leiding te kunnen geven.

Program guide

In dit programma komen de volgende onderwerpen aan bod:

Introductiedag

(2 bijeenkomsten)

 • Kennismaking
 • Verkenning leerdoelen en persoonlijke vraagstukken
 • Verkenning leerstijlen (Kolb)
 • Opstellen definitief leerprogramma
 • Drijfveren
Coördineren en Effectief Leidinggeven

(6 bijeenkomsten)

 • Introductie in leiderschap voor de ­coördinator
 • Wat voor type leider ben ik?
 • Rolopvatting en rolinvulling van de ­coördinator
 • Situationeel leiderschap (Hersey en ­Blanchard)
 • Basisstijlen in leidinggeven
 • Ontwikkeling van bekwaamheid en betrokkenheid
 • Omgaan met een politieke omgeving
 • De aandachtsvelden voor de coördinator
 • Kernkwaliteiten: valkuil – uitdaging – allergie (Ofman)
 • Kernkwadrant
 • Spreken en luisteren; een aantal ­praktische punten
 • Feedback geven (Johari Window)
 • Effectief geven van commentaar
 • Kunnen omgaan met feedback
 • Vuistregels voor actief luisteren
 • Gesprekstechnieken
 • Reflectie
Sturen vanuit Inhoud

(6 bijeenkomsten)

 • Organisatiestructuur en taakverdeling
 • Bedrijfsmatig werken en bedrijfsmatig management
 • Doelbepaling en doelstelling
 • Plannen
 • Beleids- en beheersinstrumentarium (o.a. afdelingsplan)
 • Planning en control
 • Outputsturing en outputmeting ­(kengetallen en normen)
 • Regelcyclus Deming
 • Integraal management
 • Opbouw en uitwerking SWOT-analyse
 • Model afdelingsplan
 • Reflectie
Coachend Sturen

(6 bijeenkomsten)

 • Coaching
 • Sturing versus coaching
 • Het OEN-principe
 • Omgaan met lastige situaties
 • Do’s en don’ts bij coaching
 • Begeleiden versus ingrijpen
 • Communicatie, verbaal en non-verbaal
 • Logische niveaus van communicatie
 • Ruis in communicatie: waarom we elkaar soms niet snappen
 • Intervisie: leren van elkaar
 • Gedragsverandering en feedback
 • Reflectie
Slotdag

(2 bijeenkomsten)

 • Terugblik op de resultaten van deze opleiding
 • Plan van aanpak

Niveau N.V.T.
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 8 maanden
Kosten €3529
Titulatuur Geen titel
Website www.bestuursacademie.nl/opleidingen/detail/Leergang-Operationeel-Management-voor-Coordinatoren-en-Teamleiders.html
Benodigde taalkennis Nederlands
Maximaal aantal deelnemers 12
Afronding Diploma