Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Commissiegriffier

Bestuursacademie Nederland

 • Beschrijving
 • Overzicht

Samenvatting

U bent commissiegriffier of raadsadviseur. Deze training is ook geschikt voor ervaren griffiemedewerkers of mensen die zich willen voorbereiden op de griffiersfunctie.

Omschrijving
In deze training gaat u uitgebreid aan de slag met de kennis en vaardigheden die van commissiegriffiers en raadsadviseurs worden verwacht. U verdiept zich in specifieke vraagstukken over onder meer bestuurlijke vernieuwing, samenwerking met de raad en planning en control. Uw eigen, vooraf geformuleerde leerdoelen staan daarbij centraal. U zult deze training als heel inspirerend ervaren.

Enrollment
Inschrijven kan via www.bestuursacademie.nl/inschrijven.html?id=68438.

Graduation

Na afloop van de training ontvangt u het certificaat ‘Commissiegriffier’ van Bestuursacademie Nederland.

Objectives

Wij bieden een gevarieerd en afwisselend programma met diverse werkvormen. Deze training is niet gericht op het afzonderlijk stimuleren van specifieke communicatie of presentatievaardigheden, maar er wordt vanuit de inhoud van en de ervaring met de griffiepraktijk gewerkt aan verbreding van inzicht en vergroting van kennis. Bij de start van de training maakt u kennis met elkaar via Profile Dynamics®. Hierdoor krijgt u inzicht in uw persoonlijke drijfveren en de aspecten van uw werk waar u energie van krijgt en wat energie kost.

Program guide

Tijdens deze training komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Het politiek-bestuurlijk samenspel

(2 dagen)

 • Krachtenanalyse
 • Het samenspel met raadsleden
 • Participatievormen, bestuurlijke vernieuwing en de rol van de griffie
 • Omgang met politiek gevoelige situaties
 • Sturen zonder formele macht
Planning & control

(2 dagen)

 • Kaderstelling
 • Financiële kennis voor de griffie
 • Planning-en-control- (P&C-)cyclus
 • Advisering met behulp van P&C
 • Het gebruik van P&C-instrumenten door de griffie
Juridische aspecten van het griffievak

(2 dagen)

 • Basisprincipes uit de Gemeentewet en de Awb
 • Juridische kennis functioneren van de raad en de rol van de griffie
 • Ontwikkelingen in het juridisch landschap: wat komt er op ons af?
 • De rol van (commissie)griffier als juridisch adviseur en klankbord
Het krachtenveld rondom de griffie

(2 dagen)

 • De instrumenten van de raad en hun werking
 • Het functioneren van de driehoek en uw bijdrage daaraan als commissie­griffier
 • Samenwerking met de raad, college en het ambtelijk apparaat
 • Adviseren en ondersteunen van de voorzitter
 • Presentatie en positionering van de griffie

Niveau N.V.T.
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 8 maanden
Kosten €3499
Titulatuur Geen titel
Website www.bestuursacademie.nl/opleidingen/detail/Commissiegriffier.html
Benodigde taalkennis Nederlands
Maximaal aantal deelnemers 15
Afronding Certificaat