Dé opleidingensite voor hbo en hoger

BOA Buitengewoon Opsporingsambtenaar Basisbekwaamheid

Bestuursacademie Nederland

  • Beschrijving
  • Overzicht

Samenvatting

U wilt de kennis en vaardigheden verwerven (MBO-niveau) die nodig zijn om het landelijk examen BOA succesvol af te leggen voor uw toekomstige aanstelling als buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) binnen de domeinen Openbare Ruimte, Milieu & Welzijn of Werk, Inkomen en Zorg.

Omschrijving
Als buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) moet u bekwaam zijn in het uitoefenen van opsporingsbevoegdheden en het opmaken van een proces-verbaal. Deze training bereidt u voor op deelname aan het door het ministerie van Veiligheid en Justitie vastgestelde landelijk examen. Als u dit examen met goed gevolg aflegt, ontvangt u het getuigschrift Buitengewoon Opsporingsambtenaar, dat nodig is om te kunnen worden aangesteld als BOA. Er is binnen de opleiding voldoende tijd om de stof goed in u op te nemen. Met de kennis die u opdoet in deze boeiende training, legt u een stevige basis om uiteindelijk als Buitengewoon Opsporingsambtenaar aan de slag te gaan.

Enrollment
Inschrijven kan via www.bestuursacademie.nl/inschrijven.html?id=68425.

Graduation

Na afloop van de training ontvangt u het certificaat van deelname ‘BOA Buitengewoon Opsporingsambtenaar’ van Bestuursacademie Nederland.

Objectives

In de training wordt veel aandacht besteed aan de voorbereiding op het examen. Zo oefent u intensief met de trainer de vaardigheden. Onze docenten kennen de dagelijkse praktijk van de BOA door en door. Zij leggen dan ook makkelijk verbanden tussen theorie en de praktijk. Het aantal kandidaten dat hierdoor in 1 keer slaagt voor het examen is bijzonder hoog.

U volgt een deel van de training online. De theorie wordt u zo aangeboden op een leerzame en prettige manier. Ook krijgt u een veelheid aan informatie aangereikt via video’s, achtergronden en opdrachten.

Het examen voor de BOA Basisbekwaamheid zal afgelegd worden bij Exameninstelling Toezicht en Handhaving (ExTH). Voor het theoretische deel (rechtskennis) zal een schriftelijk examen worden afgenomen. De vaardigheden voor het uitschrijven van een combibon en gespreks- en benaderingstechnieken zullen door middel van een praktijkexamen (rollenspel) worden getoetst. U moet zich zelf voor het examen bij ExTH aanmelden. De kosten zullen door ExTH rechtstreeks met u worden verrekend.

Program guide

Tijdens deze training komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Theorie (rechtskennis)
  • Combibon
  • Gespreks- en benaderingstechnieken
  • Voorbereiding landelijk examen BOA

Niveau N.V.T.
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 4 maanden
Kosten €1299
Titulatuur Geen titel
Website www.bestuursacademie.nl/opleidingen/detail/BOA-Buitengewoon-Opsporingsambtenaar.html
Benodigde taalkennis Nederlands
Maximaal aantal deelnemers 15
Afronding Certificaat