Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Bestemmingsplan

Bestuursacademie Nederland

 • Beschrijving
 • Overzicht

Samenvatting

U bent (beleids)medewerker bij een gemeente, waterschap, corporatie, bouwbedrijf, adviesbureau of ontwikkelaar. In uw werk krijgt u te maken met de totstandkoming van bestemmingsplannen en het gemeentelijk ruimtelijk beleid.

Omschrijving
Het bestemmingsplan is het belangrijkste instrument dat de gemeente heeft op het gebied van ruimtelijke ordening. Een bestemmingsplan bepaalt de gebruiks- en bouwmogelijkheden van de grond en is juridisch bindend. Wanneer u betrokken bent bij bestemmingsplannen, zijn expertise en procesvaardigheden een vereiste. Wilt u uw kennis en kunde op dit gebied uitbreiden? Dan doet u er goed aan deze praktijktraining te volgen. Binnen 3 dagen weet u alles wat u moet weten.

Enrollment
Inschrijven kan via www.bestuursacademie.nl/inschrijven.html?id=52016.

Graduation

Na afloop van de training ontvangt u het certificaat van deelname ‘Bestemmingsplan’ van Bestuursacademie Nederland.

Objectives

Met behulp van veel praktijkvoorbeelden verdiept u zich in thema’s als planologisch beleid, wet- en regelgeving, bestemmingsplannen en actuele ontwikkelingen. Daarnaast maken we veel gebruik van voorbeelden en casuïstiek. Tijdens de training worden niet alle ins en outs van het digitaliseren besproken. Het gaat meer om het proces van het tot stand komen van een bestemmingsplan en alle inhoudelijke aspecten die erbij komen kijken.

Program guide

Tijdens deze training komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Rijks-, provinciaal en gemeentelijk planologisch beleid en de onderlinge samenhang
 • Bestemmingsplannen en beheersverordening, inclusief digitale verplichtingen
 • Flexibiliteit
 • Dubbel bestemmen
 • Branchering
 • Afwijken, uitwerken en coördinatie
 • Vergunningen, afwijkingen en coördinatie
 • Planschade en risicoanalyse
 • Raakvlakken met andere beleidsterreinen
 • Uitgangspunten van de Wet ruimtelijke ordening en de Omgevingswet
 • Relatie met de Wabo, Avb en sectorale wetgeving
 • Actuele ontwikkelingen en jurisprudentie

Niveau N.V.T.
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 3 maanden
Kosten €1229
Titulatuur Geen titel
Website www.bestuursacademie.nl/opleidingen/detail/bestemmingsplannen-praktijkcursus.html
Benodigde taalkennis Nederlands
Maximaal aantal deelnemers 15
Afronding Certificaat