Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Besluit Begroting en Verantwoording Verdieping

Bestuursacademie Nederland

 • Beschrijving
 • Overzicht

Samenvatting

U bent inmiddels vertrouwd met de inhoud en betekenis van het BBV en u wilt zich verder bekwamen in de praktische toepassing hiervan.

Omschrijving
Heeft u de opleiding Besluit Begroting en Verantwoording Basis gevolgd? En wilt u uw kennis over dit onderwerp verder uitbreiden? In deze opleiding verdiept u zich in de praktische toepassing van het Besluit begroting en verantwoording (BBV). Ook behandelt u complexe onderwerpen uit het Besluit begroting en verantwoording. Daarnaast verdiept u zich in andere financiële onderwerpen. Kortom: een zeer interessante opleiding waarvan u in uw werkomgeving direct profijt zult hebben.

Admission

U beschikt over kennis van boekhouden en u heeft uw diploma Besluit Begroting en Verantwoording Basis. Deze opleiding wordt verzorgd op HBO-niveau.

Characteristics
HBO-deelprogramma

Course schedule

Deze opleiding duurt 3 maanden. U heeft 6 lesdagen van 09.30 uur tot 16.30 uur.

Enrollment
Inschrijven kan via www.bestuursacademie.nl/inschrijven.html?id=52054.

Graduation

U sluit de opleiding af met een digitaal examen. Bij het behalen van een voldoende ontvangt u het diploma ‘Besluit Begroting en Verantwoording Verdieping’ van Bestuursacademie Nederland.

Objectives

De opleiding is interactief van opzet: lesstof en praktijksituaties worden afgewisseld. Na het volgen van deze opleiding weet u het BBV praktisch toe te passen; u weet een concrete vertaalslag te maken naar uw eigen dagelijkse (werk)praktijk.

Program guide

In dit programma komen de volgende onderwerpen aan bod:

Besluit begroting en verantwoording verdieping

(12 bijeenkomsten)

 • De gemeente, hoofdlijnen BBV en P&C-cyclus
 • Begroting en begrotingswijzigingen
 • Investeren, activeren, waarderen, afschrijven en het (meerjaren) investeringsplan
 • Jaarstukken
 • Reserves en voorzieningen
 • Budgetteren en verordeningen
 • Grondexploitatie
 • Btw, BCF en Vpb
 • Overhead, rente en kostendekkende tarieven
 • Indicatoren, financiële kengetallen en overige sturingsinformatie
 • Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Niveau N.V.T.
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 3 maanden
Kosten €1729
Titulatuur Geen titel
Website www.bestuursacademie.nl/opleidingen/detail/besluit-begroting-en-verantwoording-verdieping.html
Benodigde taalkennis Nederlands
Maximaal aantal deelnemers 16
Afronding Diploma