Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Besluit Begroting en Verantwoording Basis

Bestuursacademie Nederland

 • Beschrijving
 • Overzicht

Samenvatting

U bent werkzaam bij de (lokale) overheid en wilt vertrouwd raken met de inhoud, betekenis en praktische toepassing van het Besluit begroting en verantwoording.

Omschrijving
Het Besluit begroting en verantwoording (BBV) is een van de pijlers voor het opstellen van de begroting, de uitvoeringsinformatie en de jaarstukken. Er wordt als financieel medewerker verwacht dat u kennis heeft van dit belangrijke besluit. Daarnaast komen ook andere financiële documenten en aspecten aan de orde. In de opleiding raakt u vertrouwd met de basis van het BBV. Wat u leert, kunt u direct concreet in uw eigen werksituatie toepassen.

Admission

Deze opleiding wordt verzorgd op MBO-niveau. U beschikt over basisvaardigheden boekhouden.

Characteristics
HBO-deelprogramma

Course schedule

Deze opleiding duurt 3 maanden. U heeft 6 lesdagen van 09.30 uur tot 16.30 uur.

Enrollment
Inschrijven kan via www.bestuursacademie.nl/inschrijven.html?id=52053.

Graduation

U sluit de opleiding af met een digitaal examen. Heeft u een voldoende behaald, dan ontvangt u het diploma ‘Besluit Begroting en Verantwoording Basis’ van Bestuursacademie Nederland.

Objectives

Theorie en praktijk worden in deze opleiding afgewisseld. De manier van lesgeven is een samenspel van luisteren, doen en ervaren. De opleiding is zodanig opgezet dat u na deelname kunt meewerken aan begrotingen, verslagleggingen en financiële rapportages. Ook bent u in basis op de hoogte van onderwerpen als rente, omslagrente, overhead en de toekenning daarvan, reserves en voorzieningen.

Wanneer u zich na deze opleiding nog verder wilt verdiepen in het BBV en andere financiële aspecten, dan raden wij u aan de opleiding Besluit Begroting en Verantwoording Verdieping te volgen.

Program guide

In dit programma komen de volgende onderwerpen aan bod:

Besluit begroting en verantwoording basis

(12 bijeenkomsten)

 • Inleiding gemeentefinanciën en ­financiële functie gemeente
 • Gemeentefinanciën, control en ­planning-en-controlcyclus
 • Programmabegroting en rapportage
 • Productenraming, directie/afdelingsplan en informatievoorziening
 • Verantwoording
 • Jaarstukken
 • Activeren, waarderen en afschrijven
 • Reserves en voorzieningen
 • Treasury, financiering en rente
 • Overhead, kostenverdeling en exploitatie
 • Bouwgrondexploitatie
 • Btw, BTW-compensatiefonds, vennootschapsbelasting, Sisa en bouwgrondexploitaties
 • Financieel toezicht

Niveau N.V.T.
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 3 maanden
Kosten €1629
Titulatuur Geen titel
Website www.bestuursacademie.nl/opleidingen/detail/besluit-begroting-en-verantwoording-basis.html
Benodigde taalkennis Nederlands
Maximaal aantal deelnemers 16
Afronding Diploma