Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Beheer van Basisregistraties

Bestuursacademie Nederland

 • Beschrijving
 • Overzicht

Samenvatting

U wilt zich ontwikkelen in het opzetten en inrichten van de functie gegevensbeheer. U bent bijvoorbeeld gegevensbeheerder, I&A-coördinator of materiedeskundige (uit belangrijke aandachtsgebieden, zoals Burgerzaken, Sociale Zaken, Belastingen, Bouw- en Woningtoezicht, Handhaving, Vergunningverlening en Documentaire Informatievoorziening).

Omschrijving
Afdelingen binnen gemeenten krijgen steeds meer te maken met afdelingsoverstijgende processen. De waarde van juiste gegevens is voor alle afdelingen en voor het primaire proces van groot belang. Hoe beter de kwaliteit van de gegevens is, des te effectiever kan een organisatie werken. Om een verbeterslag te kunnen maken is het concept van basisregistratiesystemen ingevoerd. Deze systemen vormen bij uitstek het hulpmiddel om integraal basisgegevens te kunnen aanbieden. Om die gegevens ‘in goede conditie’ te houden is het opzetten en inrichten van de functie gegevensbeheer, en dan met name gericht op het beheer van de basisregistraties, noodzakelijk. U leert dit in deze interessante 2-daagse training.

Enrollment
Inschrijven kan via www.bestuursacademie.nl/inschrijven.html?id=52000.

Graduation

Na afloop van de training ontvangt u het certificaat van deelname ‘Beheer van Basisregistraties’ van Bestuursacademie Nederland.

Objectives

Het gebruik van basisregistraties gaat een andere werkwijze in gemeentelijke organisaties afdwingen. In deze training wordt het belang van (het invoeren van) basisregistraties onderstreept en worden handvatten geboden om hier in uw eigen organisatie invulling aan te geven.

Program guide

Tijdens deze training komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Basisregistratie
 • Relatie met applicatiebeheer
 • Begrippenkader
 • Positie van de basisregistraties
 • De functie van gegevensbeheer (taken, rollen en verantwoordelijkheden)
 • Het inventariseren en analyseren van knelpunten
 • Gegevensbeheer in de praktijk
 • Ontwikkelingen IT
Registratie in de praktijk
 • Vertaling naar en consequenties voor gemeentelijke organisaties
 • Relatie met procesmanagement
 • Architectuuraspecten
 • Kwaliteit en betrouwbaarheid van gegevens
 • BAG en andere basisregistraties
 • Stroomlijning basisgegevens
 • Ketenintegratie

Niveau N.V.T.
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 2 maanden
Kosten €929
Titulatuur Geen titel
Website www.bestuursacademie.nl/opleidingen/detail/beheer-van-basisregistraties.html
Benodigde taalkennis Nederlands
Maximaal aantal deelnemers 15
Afronding Certificaat