Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Basistraining Milieuwetgeving

Bestuursacademie Nederland

 • Beschrijving
 • Overzicht

Samenvatting

U werkt of gaat binnenkort werken als (beleids)medewerker milieu of als handhaver/toezichthouder. Dit kan zijn bij een gemeente, regionale milieudienst, provincie, waterschap, Rijkswaterstaat, politie of douane. Heeft u op andere wijze vanuit uw functie veel te maken met milieuvraagstukken? Ook dan is deze training zeer geschikt om nieuwe kennis op te doen of uw kennis te actualiseren.

Omschrijving
Heeft of krijgt u in uw functie te maken met milieuwetgeving? Dan is deze training iets voor u. Hoe zit de milieuwetgeving in elkaar? Hoe hangen de verschillende wetten en regels met elkaar samen? Wat zijn de actuele ontwikkelingen? In 5 dagen krijgt u een helder zicht op de milieuwetgeving. U zult merken hoe verrijkend uw nieuw opgedane kennis is, zodra u zich over het eerstvolgende milieuvraagstuk buigt.

Enrollment
Inschrijven kan via www.bestuursacademie.nl/inschrijven.html?id=52015.

Graduation

Na afloop van de training ontvangt u het certificaat van deelname ‘Basistraining Milieuwetgeving’ van Bestuursacademie Nederland.

Objectives

Aan de hand van de casuïstiek komen de onderlinge samenhang van de verschillende wetten en regels en de onderlinge doorwerking aan de orde. Daarnaast is er ook veel aandacht voor de laatste ontwikkelingen op milieugebied. Theorie en praktijk komen in deze 5 dagen beurtelings aan bod. Daardoor zult u deze training als heel gevarieerd, maar vooral als aantrekkelijk en inspirerend ervaren.

Program guide

Tijdens deze training komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Milieuwetgeving
 • Systematiek milieuwetgeving
 • Plaats van milieurecht in het ­omgevingsrecht
 • Wet milieubeheer
 • Wabo
 • Wet bodembescherming
 • Wet geluidshinder
 • Waterwet
 • Handhaving, regels en procedures
 • Vergunningen en algemene regels
 • Procedures
 • Rechtsbescherming in relatie tot ­Algemene wet bestuursrecht
 • Inrichtingen en vergunningen­besluit
 • Toetsingskaders
 • Inhoud van de vergunning
 • Meldingenstelsel
 • Milieueffectrapportages
 • Externe veiligheid
 • Luchtkwaliteit
 • Integrale handhaving
 • Bevoegdheden en wettelijk gezag
 • Instrumenten

Niveau N.V.T.
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 5 maanden
Kosten €1829
Titulatuur Geen titel
Website www.bestuursacademie.nl/opleidingen/detail/Basistraining-Milieuwetgeving.html
Benodigde taalkennis Nederlands
Maximaal aantal deelnemers 15
Afronding Certificaat