Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Basisopleiding Publiekszaken (BOPZ)

Bestuursacademie Nederland

 • Beschrijving
 • Overzicht

Samenvatting

U werkt op een afdeling Klant Contact Centrum, Burger- of Publiekszaken binnen een gemeente of u gaat daar binnenkort werken. U wilt graag uw kennis verbreden op de verschillende deelterreinen om de burger adequaat en vakinhoudelijk (beter) te woord te kunnen staan en te kunnen helpen.

Omschrijving
Als medewerker Publiekszaken (of Klant Contact Centrum) bent u hét aanspreekpunt voor publieke dienstverlening. U ontvangt, adviseert, begeleidt en ondersteunt klanten. Een klantgerichte houding en brede vakinhoudelijke kennis zijn daarom essentieel voor u als professioneel dienstverlener. Deze opleiding is dé manier om u hierin te ontwikkelen en professionaliseren.

Admission

U dient voor minimaal 2 dagen per week werkzaam te zijn op een afdeling Burgerzaken, Publiekszaken of KCC (dit kan ook via een stage of op uitzend- of oproepbasis). De opleiding sluit aan op MBO-werk- en -denkniveau.

Characteristics
HBO-deelprogramma

Course schedule

Deze opleiding duurt 1 jaar. De opleiding wordt in een dagvariant aangeboden. Deze dagopleiding heeft 18 bijeenkomsten van 09.30 uur tot 16.30 uur.

Enrollment
Inschrijven kan via www.bestuursacademie.nl/inschrijven.html?id=61993.

Graduation

De modules Klantgericht denken en handelen en Publiekszaken in de praktijk worden afgerond met een praktijkgerichte opdracht. Voor de overige modules maakt u een digitaal examen. Indien u alle modules van de opleiding met succes heeft afgerond, ontvangt u het diploma 'Basisopleiding Publiekszaken (BOPZ)’ van Bestuursacademie Nederland.

Objectives

Tijdens deze opleiding worden theoretische inleidingen afgewisseld met praktijkopdrachten. Daartoe kunt u zelf praktijkvoorbeelden en cases aandragen. Op deze manier wordt deze opleiding optimaal afgestemd op de praktijk en kunt u uw kennis en vaardigheden direct toepassen binnen uw eigen werksituatie. De opleiding bestaat uit 6 modules die ook afzonderlijk van elkaar te volgen zijn.Na afloop van deze opleiding heeft u voldoende kennis van de verschillende deelterreinen die u nodig heeft tijdens uw werkzaamheden. De Basisopleiding Publiekszaken is een praktische opleiding en de geleerde kennis is direct toepasbaar aan de publieksbalie of bijvoorbeeld in het callcenter.

Program guide

In dit programma komen de volgende onderwerpen aan bod:

Publiekszaken in de praktijk

(3 dagbijeenkomsten)

 • Dienstverlening als vak
 • Medewerker Publiekszaken als spin in het web
 • Ontwikkelingen in dienstverlening, onder andere digitalisering en social media
 • Belang van privacy en fraudealertheid
 • Werken in juridisch kader: Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Klantgericht denken en handelen

(3 dagbijeenkomsten)

 • Klantgericht werken bij de gemeente
 • Communicatie
 • Klantgerichte gesprekstechnieken
 • Omgaan met verschillende gedragsstijlen
 • Slechtnieuwsgesprek
 • Omgaan met emoties
 • Regie voeren
 • Omgaan met klachten
 • Kwaliteiten en valkuilen
 • Conflicthanteringsstijlen
Bouwen en wonen

(3 dagbijeenkomsten)

 • Omgevingswet
 • Doel en reikwijdte van het omgevingsrecht
 • Omgevingsvergunning:
 • Bouwen
 • Aanleg
 • Sloop
 • Monumentengebruik
 • Welstand
 • Omgevingsloket online (OLO)
 • Toezicht en handhaving
Burgerzaken voor frontofficemedewerkers

(3 dagbijeenkomsten)

 • Rol en verantwoordelijkheid afdeling Burgerzaken (algemeen)
 • Legitimatie, identificatie, fraude en privacy
 • Geboorte, huwelijk en overlijden
 • Personen- en familierecht
 • Basisregistratie Personen (BRP)
 • Reisdocumenten en rijbewijzen
 • Documenten en verzoeken
 • Migratie
Sociaal domein

(3 dagbijeenkomsten)

 • Participatiewet
 • Bijzondere bijstand
 • Schuldhulpverlening
 • Jeugdhulp
 • Persoonsgebonden budget (pgb)
 • Wet maatschappelijke ontwikkelingen (Wmo)
 • Leerplichtwet
 • Passend onderwijs
 • Leerlingenvervoer
Heffing en invordering

(3 dagbijeenkomsten)

 • Belastingen en heffingen
 • Oriëntatie heffing en invordering
 • Bestandsadministratie en privacy
 • Heffingen bij de lokale overheden
 • Wijze van heffing
 • Bezwaar en beroep
 • Inning, invordering en kwijtschelding
 • Bestandsadministratie
 • Bezwaarschriften
 • Klachtenregeling

Niveau N.V.T.
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 12 maanden
Kosten €4229
Titulatuur Geen titel
Website www.bestuursacademie.nl/opleidingen/detail/Basisopleiding-Medewerker-Publiekszaken-MPZ.html
Benodigde taalkennis Nederlands
Maximaal aantal deelnemers 20
Afronding Diploma