Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Basisopleiding Publiekszaken (BOPZ)

Bestuursacademie Nederland

 • Beschrijving
 • Overzicht

Admission

U dient voor minimaal 2 dagen per week werkzaam te zijn op een afdeling Burgerzaken, Publiekszaken of KCC (dit kan ook via een stage of op uitzend- of oproepbasis). De opleiding sluit aan op MBO-werk- en -denkniveau.

Graduation

De modules Klantgericht denken en handelen, Publiekszaken in de praktijk en Burgerzaken voor frontofficemedewerkers worden afgerond met een praktijkgerichte opdracht. Voor de andere 3 modules maakt u een digitaal examen. Indien u alle modules van de opleiding met succes heeft afgerond, ontvangt u het diploma ‘Basisopleiding Publiekszaken (BOPZ)’ van Bestuursacademie Nederland.

Objectives

Tijdens deze opleiding worden theoretische inleidingen afgewisseld met praktijkopdrachten. Daartoe kunt u zelf praktijkvoorbeelden en cases aandragen. Op deze manier wordt deze opleiding optimaal afgestemd op de praktijk en kunt u uw kennis en vaardigheden direct toepassen binnen uw eigen werksituatie. De opleiding bestaat uit 6 modules die ook afzonderlijk van elkaar te volgen zijn.

Na afloop van deze opleiding heeft u voldoende kennis van de verschillende deelterreinen die u nodig heeft tijdens uw werkzaamheden. De Basisopleiding Publiekszaken is een praktische opleiding en de geleerde kennis is direct toepasbaar aan de publieksbalie of bijvoorbeeld in het callcenter.

Program guide

Deze opleiding bestaat uit 6 modules. Hierin komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Publiekszaken in de praktijk

(3 dagbijeenkomsten)

 • Dienstverlening als vak
 • Medewerker Publiekszaken als spin in het web
 • Ontwikkelingen in dienstverlening, onder andere digitalisering en social media
 • Belang van privacy en fraudealertheid
 • Werken in juridisch kader: Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Klantgericht denken en handelen

(3 dagbijeenkomsten)

 • Klantgericht werken bij de gemeente
 • Communicatie
 • Klantgerichte gesprekstechnieken
 • Omgaan met verschillende gedragsstijlen
 • Slechtnieuwsgesprek
 • Omgaan met emoties
 • Regie voeren
 • Omgaan met klachten
 • Kwaliteiten en valkuilen
 • Conflicthanteringsstijlen
Bouwen en wonen

(3 dagbijeenkomsten)

 • Omgevingswet 2018
 • Doel en reikwijdte van het omgevingsrecht
 • Omgevingsvergunning:- Bouwen- Aanleg- Sloop- Monumentengebruik
 • Welstand
 • Omgevingsloket online (OLO)
 • Toezicht en handhaving
Burgerzaken voor frontofficemedewerkers

(3 dagbijeenkomsten)

 • Rol en verantwoordelijkheid afdeling Burgerzaken (algemeen)
 • Legitimatie, identificatie en fraude
 • Geboorte, huwelijk en overlijden
 • Personen- en familierecht
 • Basisregistratie Personen (BRP)
 • Reisdocumenten en rijbewijzen
 • Documenten en verzoeken
 • Migratie
Sociaal domein

(3 dagbijeenkomsten)

 • Participatiewet
 • Wet werk en bijstand (WWB)
 • Bijzondere bijstand
 • Schuldhulpverlening
 • Jeugdhulp
 • Persoonsgebonden budget (pgb)
 • Wet maatschappelijke ontwikkelingen (Wmo)
 • Leerplichtwet
 • Passend onderwijs
 • Leerlingenvervoer
Heffing en invordering

(3 dagbijeenkomsten)

 • Belastingen en heffingen
 • Oriëntatie heffing en invordering
 • Bestandsadministratie en privacy
 • Heffingen bij de lokale overheden
 • Wijze van heffing
 • Bezwaar en beroep
 • Inning, invordering en kwijtschelding
 • Bestandsadministratie
 • Bezwaarschriften
 • Klachtenregeling
Course schedule

Deze opleiding duurt 12 maanden. De opleiding wordt in een dagvariant aangeboden. Deze dagopleiding heeft 18 bijeenkomsten van 09.30 uur tot 16.30 uur.

Characteristics
HBO-deelprogramma

Enrollment
www.bestuursacademie.nl/inschrijven.html?id=61993

Niveau N.V.T.
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 12 maanden
Kosten €4190
Titulatuur Geen titel
Website www.bestuursacademie.nl/opleidingen/detail/Basisopleiding-Medewerker-Publiekszaken-MPZ.html
Benodigde taalkennis Nederlands
Maximaal aantal deelnemers 20
Afronding Diploma