Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Basisopleiding Burgerzaken (BOBZ)

Bestuursacademie Nederland

 • Beschrijving
 • Overzicht

Admission

U dient voor minimaal 2 dagen per week werkzaam te zijn op een afdeling Burgerzaken (dit kan ook via een stage of op uitzend- of oproepbasis). De opleiding sluit aan op MBO-werk- en -denkniveau.

Graduation

De modules Klantgericht denken en handelen en Burgerzaken voor frontofficemedewerkers rondt u af met een praktijkgerichte opdracht. De andere modules worden afgerond met een digitaal examen. Als u alle modules met goed gevolg afrondt, ontvangt u het diploma ‘Basisopleiding Burgerzaken (BOBZ)’ van Bestuursacademie Nederland.

Objectives

Deze opleiding is zeer praktijkgericht. Aan de hand van de theorie gaat u aan de slag met oefen- en praktijkopdrachten in uw eigen werkomgeving. Dat levert u direct resultaat op. Ervaren docenten die zelf werkzaam zijn in de praktijk bieden u praktische handvatten. Na afloop beschikt u over essentiële kennis van de verschillende deelterreinen van het vakgebied Burgerzaken. Alle relevante onderwerpen waar u in de praktijk mee te maken krijgt, komen aan bod. Ook ontwikkelt u communicatievaardigheden die u als medewerker nodig heeft om de burger professioneel te woord te kunnen staan. Kortom: een opleiding waar u meteen mee aan de slag kunt.

Program guide

Deze opleiding bestaat uit 6 modules. Hierin komen de volgende onderwerpen aan bod:

Burgerzaken voor frontofficemedewerkers

(3 dagbijeenkomsten)

 • Rol en verantwoordelijkheid afdeling Burgerzaken (algemeen)
 • Legitimatie, identificatie en fraude
 • Geboorte, huwelijk en overlijden
 • Personen- en familierecht
 • Basisregistratie Personen (BRP)
 • Reisdocumenten en rijbewijzen
 • Documenten en verzoeken
 • Migratie
Klantgericht denken en handelen

(3 dagbijeenkomsten)

 • Klantgericht werken bij de gemeente
 • Communicatie
 • Klantgerichte gesprekstechnieken
 • Omgaan met verschillende gedragsstijlen
 • Slechtnieuwsgesprek
 • Omgaan met emoties
 • Regie voeren
 • Omgaan met klachten
 • Kwaliteiten en valkuilen
 • Conflicthanteringsstijlen
Identiteit, documentherkenning en fraude

(3 dagbijeenkomsten)

 • Identificatieplicht
 • Gebruik van wettelijk erkende identificatiedocumenten
 • Identiteitsvaststelling
 • Welke documenten zijn toegestaan in welke gevallen?
 • Adresonderzoek
 • Onderzoek via social media
 • Technisch beoordelen van identiteits-, reis- en verblijfsdocumenten
 • Herkennen van fraude en hoe te handelen
Documenten en verzoeken

(3 dagbijeenkomsten)

 • Informatieverstrekking reisdocumenten
 • Aanvragen tot verkrijging van reisdocumenten beoordelen, verwerken en verstrekken van reisdocumenten
 • Informatieverstrekking rijbewijzen
 • Rijbewijsaanvraag beoordelen, verwerken en verstrekken
 • Uittreksels en afschriften burgerlijke stand
 • Gegevensverstrekking BRP
 • Verklaring omtrent gedrag
 • Uitvoering Kieswet
 • Nationaliteitsrecht
 • Verwerken van verzoeken of kennisgevingen m.b.t. gezagsverhouding, naamgebruik, geheimhouding en kiesrecht
Geboorte, huwelijk en overlijden

(3 dagbijeenkomsten)

 • Inleiding geboorte, huwelijk en overlijden
 • Toepassen Nederlandse wet- en regelgeving
 • Informatie verstrekken
 • Opmaken van belangrijkste akten en latere vermeldingen
 • Verlof tot lijkbezorging
 • Verwerking in de BRP
 • Handleiding Uitvoeringsprocedures (HUP)
 • BRP-berichtenverkeer
Migratie

(3 dagbijeenkomsten)

 • Wet- en regelgeving migratie (verhuizing, hervestiging vanuit het buitenland, vertrek naar het buitenland)
 • Beoordelen aangiften aan de hand van wet- en regelgeving
 • Onderzoek naar (on)juistheid van verblijf- en adresgegevens
 • BRP-actualisering voor binnen- en intergemeentelijke adreswijziging
 • Verwerken van gegevens bij hervestiging vanuit buitenland
 • Actualiseren van de BRP na aangifte vertrek naar het buitenland
 • Informatieverstrekking aan de klant
 • BRP-berichtenverkeer
Course schedule

Deze opleiding duurt 12 maanden. De opleiding wordt in een dagvariant aangeboden. Deze dagopleiding heeft 18 bijeenkomsten van 09.30 uur tot 16.30 uur.

Characteristics
HBO-deelprogramma

Enrollment
www.bestuursacademie.nl/inschrijven.html?id=51975

Niveau N.V.T.
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 12 maanden
Kosten €3999
Titulatuur Geen titel
Website www.bestuursacademie.nl/opleidingen/detail/basisopleiding-burgerzaken-bobz.html
Benodigde taalkennis Nederlands
Maximaal aantal deelnemers 20
Afronding Diploma