Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Basisopleiding Burgerzaken (BOBZ)

Bestuursacademie Nederland

 • Beschrijving
 • Overzicht

Samenvatting

U werkt op een afdeling Burger- of Publiekszaken binnen een gemeente of u gaat daar starten. U wilt zich graag ontwikkelen om de burger adequaat en vakinhoudelijk (beter) te woord te staan en te kunnen helpen en informeren.

Omschrijving
Burgerzaken is een veelzijdig vakgebied. Burgers kunnen voor diverse producten en diensten terecht bij de frontoffice van Burger- of Publiekszaken. Denk daarbij aan paspoorten, uittreksels uit het geboorteregister, rijbewijzen, huwelijksakten en geboorteaangiften. De betrokken wet- en regelgeving verandert regelmatig. Als medewerker Burgerzaken dient u dus over voldoende kennis te beschikken om burgers professioneel te kunnen helpen. Deze Basisopleiding Burgerzaken biedt u de essentiële kennis en vaardigheden om deze veelzijdige baan effectief te kunnen uitvoeren. Doordat u de theorie direct toepast in uw eigen werkomgeving, ziet u direct resultaat.

Admission

U dient voor minimaal 2 dagen per week werkzaam te zijn op een afdeling Burgerzaken (dit kan ook via een stage of op uitzend- of oproepbasis). De opleiding sluit aan op MBO-werk- en -denkniveau.

Characteristics
HBO-deelprogramma

Course schedule

Deze opleiding duurt 1 jaar. U heeft 18 lesdagen van 09.30 uur tot 16.30 uur.

Enrollment
Inschrijven kan via www.bestuursacademie.nl/inschrijven.html?id=51975.

Graduation

De module Klantgericht denken en handelen rondt u af met een praktijkgerichte opdracht. De andere modules worden afgerond met een digitaal examen. Als u alle modules met goed gevolg afrondt, ontvangt u het diploma ‘Basisopleiding Burgerzaken (BOBZ)’ van Bestuursacademie Nederland.

Objectives

Deze opleiding is zeer praktijkgericht. Aan de hand van de theorie gaat u aan de slag met oefen- en praktijkopdrachten in uw eigen werkomgeving. Dat levert u direct resultaat op. Ervaren docenten die zelf werkzaam zijn in de praktijk bieden u praktische handvatten. Na afloop beschikt u over essentiële kennis van de verschillende deelterreinen van het vakgebied Burgerzaken. Alle relevante onderwerpen waar u in de praktijk mee te maken krijgt, komen aan bod. Ook ontwikkelt u communicatievaardigheden die u als medewerker nodig heeft om de burger professioneel te woord te kunnen staan. Kortom: een opleiding waar u meteen mee aan de slag kunt.

Program guide

In dit programma komen de volgende onderwerpen aan bod:

Burgerzaken voor frontofficemedewerkers

(3 dagbijeenkomsten)

 • Rol en verantwoordelijkheid afdeling Burgerzaken (algemeen)
 • Legitimatie, identificatie, fraude en privacy
 • Geboorte, huwelijk en overlijden
 • Personen- en familierecht
 • Basisregistratie Personen (BRP)
 • Reisdocumenten en rijbewijzen
 • Documenten en verzoeken
 • Migratie
Klantgericht denken en handelen

(3 dagbijeenkomsten)

 • Klantgericht werken bij de gemeente
 • Communicatie
 • Klantgerichte gesprekstechnieken
 • Omgaan met verschillende gedragsstijlen
 • Slechtnieuwsgesprek
 • Omgaan met emoties
 • Regie voeren
 • Omgaan met klachten
 • Kwaliteiten en valkuilen
 • Conflicthanteringsstijlen
Identiteit, documentherkenning en fraude

(3 dagbijeenkomsten)

 • Identificatieplicht
 • Gebruik van wettelijk erkende ­identificatiedocumenten
 • Identiteitsvaststelling
 • Deugdelijk en authentiek
 • Welke documenten zijn toegestaan in welke gevallen?
 • Authenticiteit van documenten
 • (Technisch) beoordelen van identiteitsdocumenten
 • (Technisch) beoordelen van reis- en verblijfsdocumenten
 • Wat is identiteitsfraude?
 • Adresonderzoek
 • Onderzoek via social media
 • Samenwerken met Expertisecentrum Identiteitsfraude en Documenten (ECID)
Documenten en verzoeken

(3 dagbijeenkomsten)

 • Informatieverstrekking reisdocumenten
 • Aanvragen tot verkrijging van reisdocumenten beoordelen, verwerken en verstrekken van reisdocumenten
 • Rijbewijsaanvraag beoordelen, verwerken en verstrekken
 • Uittreksels en afschriften burgerlijke stand
 • Gegevensverstrekking BRP
 • Verklaring omtrent gedrag
 • Uitvoering Kieswet
 • Nationaliteitsrecht
 • Verwerken van verzoeken of kennisgevingen m.b.t. gezagsverhouding, naamgebruik, geheimhouding en kiesrecht
Geboorte, huwelijk en overlijden

(3 dagbijeenkomsten)

 • Inleiding geboorte, huwelijk en ­overlijden
 • Toepassen Nederlandse wet- en ­regel­geving
 • Verstrekken van informatie
 • Opmaken van belangrijkste akten
 • Opmaken van latere vermeldingen
 • Verlof tot lijkbezorging
 • Verwerking in de BRP
 • Handleiding Uitvoeringsprocedures (HUP)
 • BRP-berichtenverkeer
Migratie

(3 dagbijeenkomsten)

 • Wet- en regelgeving migratie (verhuizing, hervestiging vanuit het buitenland, vertrek naar buitenland)
 • Beoordelen aangiften aan de hand van wet- en regelgeving
 • Onderzoek (on)juistheid van verblijfs- en adresgegevens (adresonderzoek)
 • BRP-actualisering voor binnen- en intergemeentelijke adreswijziging
 • Verwerken van gegevens bij hervestiging vanuit buitenland
 • Actualiseren van de BRP na aangifte vertrek naar buitenland
 • Informatieverstrekking aan de klant
 • BRP-berichtenverkeer

Niveau N.V.T.
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 12 maanden
Kosten €4029
Titulatuur Geen titel
Website www.bestuursacademie.nl/opleidingen/detail/basisopleiding-burgerzaken-bobz.html
Benodigde taalkennis Nederlands
Maximaal aantal deelnemers 20
Afronding Diploma