Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Belastingmedewerker Lokale Overheid (BMLO)

Bestuursacademie Nederland

 • Beschrijving
 • Overzicht

Samenvatting

U bent nieuw of nog weinig ervaren binnen het vakgebied van belastingen. U bent op zoek naar een basisopleiding op het gebied van belastingen, die naast de algemene kennis ook ingaat op de overige essentiële aspecten van het belastingvak.

Omschrijving
Of u nu werkt op een afdeling Belastingen of op een gemeenschappelijk belastingkantoor: uw werk vraagt dat u goede kennis van en inzicht in lokale belastingen heeft. In deze basisopleiding komt het brede spectrum van lokale belastingen aan de orde: heffingen, inning en invordering en de WOZ en OZB. Van wetgeving tot proces. U krijgt hierdoor zicht op de samenhang tussen de verschillende onderdelen van het belastingdomein. Zodat u begrijpt welke rol uw werk speelt in het belastingproces. Hierbij wordt u begeleid door docenten die afkomstig zijn uit het werkveld. Met deze opleiding legt u dan ook een stevig fundament voor uw loopbaan.

Admission

Aan deze opleiding worden geen specifieke vooropleidingseisen gesteld. Motivatie en interesse zijn voor deze opleiding minstens zo belangrijk. Deze opleiding verzorgen wij op MBO-niveau.

Characteristics
HBO-deelprogramma

Course schedule

Deze opleiding duurt 1 jaar. U heeft 20 lesdagen van 09.30 uur tot 16.30 uur.

Enrollment
Inschrijven kan via www.bestuursacademie.nl/inschrijven.html?id=51986.

Graduation

Elke module wordt afgerond met een praktijkgerichte opdracht. Wanneer u voor alle modules een voldoende heeft behaald, ontvangt u het diploma ‘Belastingmedewerker Lokale Overheid (BMLO)’ van Bestuursacademie Nederland.

Objectives

U volgt tijdens de opleiding 4 modules, die u afrondt met een praktijkopdracht. De opdrachten maakt u in uw eigen werkomgeving. Met de praktijkopdrachten toont u aan dat u in staat bent de juiste informatie in de praktijk toe te passen. Na afloop van de opleiding heeft u niet alleen een brede basiskennis op het gebied van belastingen, maar ook over onderwerpen op het gebied van heffingen, inning en invordering, de WOZ en OZB.

Program guide

In dit programma komen de volgende onderwerpen aan bod:

Basiskennis belastingen

(5 dagbijeenkomsten)

 • Juridisch kader voor lokale belastingen
 • Welke belastingen kunnen lokale over­heden heffen?
 • Wat is heffing, wat is invordering?
 • De wijzen van heffing (formeel ­belastingrecht)
 • Inhoud belastingverordening
 • Fiscale informatie (verstrekken en ­opvragen)
 • Bezwaar en beroep
 • Algemene beginselen van behoorlijk bestuur
 • De organisatie en inrichting van de staat
 • Inleiding gemeenterecht en waterschapsrecht
 • De Algemene wet bestuursrecht
 • Verbintenissenrecht
 • Goederenrecht
Heffingen

(5 dagbijeenkomsten)

 • Gemeenteheffingen (materieel en ­formeel)
 • Waterschapsheffingen
 • Watersysteemheffingen gebouwd
 • De gemeente- en waterschaps­belastingen inhoudelijk (materieel ­belastingrecht)
 • Samenwerking tussen gemeenten en waterschappen bij heffing en invordering
 • Verzamelen en verstrekken van belasting­gegevens
Inning en invordering basis

(5 dagbijeenkomsten)

 • Hoofdlijnen invordering
 • Aanmaning
 • Dwangbevel
 • Aanmaningskosten, dwangbevelkosten en invorderingsrente
 • Versnelde invordering
 • Verwerken betalingen
 • Invorderingsmogelijkheden na ­betekening van het dwangbevel
 • Vordering ex artikel 19 Invorderingswet 1990
 • Uitstel van betaling
 • Verrekening
 • Gegevens opvragen
 • Verjaring, stuiting en schorsing
 • Oninbaar lijden
 • Schuldsanering
WOZ en OZB

(5 dagbijeenkomsten)

 • De Wet WOZ in hoofdlijnen
 • Wat is een onroerende zaak?
 • De objectafbakening
 • De waardebepaling en -vaststelling en het waarderingsproces
 • De verschillende partijen in het kader van de Wet WOZ
 • Bezwaar en beroep tegen de WOZ-­beschikking
 • Gegevensverstrekking aan en door gemeenten
 • Plaats, historie en kenmerken OZB in het algemeen
 • De OZB in hoofdlijnen

Niveau N.V.T.
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 12 maanden
Kosten €5329
Titulatuur Geen titel
Website www.bestuursacademie.nl/opleidingen/detail/Belastingmedewerker-Lokale-Overheid-BMLO.html
Benodigde taalkennis Nederlands
Maximaal aantal deelnemers 20
Afronding Diploma