Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Basiskennis Financiën voor Niet-financiële Medewerkers

Bestuursacademie Nederland

 • Beschrijving
 • Overzicht

Samenvatting

U heeft regelmatig te maken met financieel specialisten. Om een goede gesprekspartner te zijn is basiskennis van financiën gewenst.

Omschrijving
Aan planvorming, budgettering en verslaglegging is altijd een financiële component verbonden. Als overheidsmedewerker hoeft u niet alle details van de overheidsfinanciën te kennen, maar wilt u wel de taal van financiën kunnen begrijpen en spreken. Basiskennis van financiële aspecten en begrippen is hiervoor noodzakelijk. Deze opleiding helpt u goed op weg in de financiële wereld van de overheid en laat u onder meer kennismaken met zaken als budgetteren, de planning-en-controlcyclus, kaderstelling, begroten, rapporteren en verantwoorden. In korte tijd raakt u vertrouwd met de financiële gang van zaken in uw organisatie.

Admission

Aan deze opleiding worden geen specifieke vooropleidingseisen gesteld. De opleiding verzorgen wij op MBO-niveau.

Characteristics
HBO-deelprogramma

Course schedule

Deze opleiding duurt 3 maanden. U heeft 4 lesdagen van 09.30 uur tot 16.30 uur.

Enrollment
Inschrijven kan via www.bestuursacademie.nl/inschrijven.html?id=52057.

Graduation

U sluit de opleiding af met een examen. Dit wordt digitaal afgenomen. Heeft u voor het examen een voldoende behaald, dan ontvangt u het diploma ‘Basiskennis Financiën voor Niet-financiële Medewerkers’ van Bestuursacademie Nederland.

Objectives

De opleiding heeft tot doel u inzicht te verschaffen in de financiële gang van zaken binnen uw organisatie. Na afloop spreekt u de taal van financieel specialisten en kunt u als gesprekspartner van financiële medewerkers optreden. U heeft inzicht in budgetteren, de planning-en-controlcyclus, kaderstelling, begroten, rapporteren en verantwoording.

Program guide

In dit programma komen de volgende onderwerpen aan bod:

Basiskennis financiën voor niet-financiële medewerkers

(8 bijeenkomsten)

 • Organisatie, beleid en beheer van de gemeentelijke organisatie
 • Rollen bestuursorganen en organisatie
 • Planning-en-controlcylcus
 • Budgetrecht
 • Begroting
 • Kadernota/voorjaarsnota en tussentijdse rapportages
 • Jaarstukken
 • Exploitatie en balans
 • Budgetteren
 • Activeren, waarderen en afschrijven
 • Financiering en rente
 • Reserves en voorzieningen
 • Besluit begroting en verantwoording (BBV)
 • Lasten en baten van de gemeente
 • Gemeentefonds en specifieke uitkeringen
 • Gemeentelijke belastingen
 • Btw, BCF en Vpb
 • Overhead en rente
 • Financieel toezicht
 • Financiële verordening
 • Rekenkamer(functie), controller en accountant
 • Doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid

Niveau N.V.T.
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 3 maanden
Kosten €1229
Titulatuur Geen titel
Website www.bestuursacademie.nl/opleidingen/detail/financien-basiskennis-financien-voor-niet-financiele-medewerkers.html
Benodigde taalkennis Nederlands
Maximaal aantal deelnemers 20
Afronding Diploma