Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Arbo-preventiemedewerker en -coördinator

Bestuursacademie Nederland

 • Beschrijving
 • Overzicht

Samenvatting

U functioneert als arbopreventiemedewerker of -coördinator (HBO-niveau) of u heeft het voornemen daartoe. Deze training is ook geschikt voor personeelsfunctionarissen of leidinggevenden die te maken hebben met preventie in het kader van de Arbowet.

Omschrijving
Sinds enkele jaren zijn organisaties volgens de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) verplicht om deskundigen op het gebied van preventie en bescherming aan te stellen. Wilt u zich in dit vakgebied verdiepen en alle relevante kennis opdoen? Dan zult u van deze training veel profijt hebben. U leert alles over de taak van de preventiemedewerker: risico’s inventariseren, deze evalueren en aan de hand daarvan een advies uitbrengen aan werkgever, leidinggevenden en de ondernemingsraad (OR). U kunt direct met het geleerde aan de slag in de praktijk.

Enrollment
Inschrijven kan via www.bestuursacademie.nl/inschrijven.html?id=52088.

Graduation

Na afloop van de training ontvangt u het certificaat van deelname ‘Arbopreventiemedewerker en -coördinator’ van Bestuursacademie Nederland.

Objectives

Deze praktische training bestaat uit 2 modules die samen een afgerond geheel vormen.

Tijdens deze training wordt theorie afgewisseld met praktijkvoorbeelden. Op deze manier wordt de training optimaal afgestemd op de praktijk en kunt u uw kennis en vaardigheden direct toepassen binnen uw werksituatie.

Program guide

Tijdens deze training komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Arbocoördinator, basiskennis en ­vaardigheden

(2 dagbijeenkomsten)

 • Visie op arbeid en gezondheid bij de overheid
 • Rol en taken van de arbopreventiemedewerker en -coördinator
 • Deskundigheid en bevoegdheden van de arbopreventiemedewerker en -coördinator
 • Wettelijke bepalingen over de arbopreventiemedewerker en -coördinator
 • Coördineren en actualiseren van de RI&E
 • Ontwikkelen van de functie
 • Relatie met de directie, leidinggevenden en de ondernemingsraad
 • Vertrouwelijk overlegrecht
 • Casuïstiek van de deelnemers
Arbocoördinator, verder ontwikkelen van eigen rol en positie

(2 dagbijeenkomsten)

 • Hoofdlijnen arbowetgeving
 • Diagnose van de arboaanpak in uw organisatie
 • Arbopreventiebeleid
 • Arboinstrumenten
 • Aansprakelijkheid
 • Inspectie SZW
 • Arbodienstverleners
 • Arboaspecten van het nieuwe werken in overheidsorganisaties
 • Casuïstiek van de deelnemers

Niveau N.V.T.
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 4 maanden
Kosten €1629
Titulatuur Geen titel
Website www.bestuursacademie.nl/opleidingen/detail/arbo-preventiemedewerker-en-coordinator.html
Benodigde taalkennis Nederlands
Maximaal aantal deelnemers 15
Afronding Certificaat