Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Adviseur Lokale Overheid (ALO) specialisatie Juridische zaken

Bestuursacademie Nederland

 • Beschrijving
 • Overzicht

Samenvatting

U bent (toekomstig) (beleids)adviseur en u wilt de relevante kennis en vaardigheden ontwikkelen om als adviseur lokale overheid te functioneren. U wilt zich specialiseren als juridisch adviseur.

Omschrijving
In deze opleiding doet u de kennis en vaardigheden op die u als juridisch adviseur in de praktijk nodig heeft. U wordt een gesprekspartner voor bestuur en beleid. U weet adequaat antwoord te geven op juridische vraagstukken die het bestuur en andere opdrachtgevers u voorleggen. De opleiding sluit optimaal aan op de functie-eisen, het kennisniveau en de competenties waarover u als (beleids)adviseur moet beschikken. U kunt dus direct aan de slag in de praktijk.

Admission

Er gelden geen specifieke vooropleidingseisen. De opleiding wordt verzorgd op HBO-niveau.

Characteristics
HBO-deelprogramma

Course schedule

Deze opleiding duurt 2 jaar. De opleiding wordt in een dagvariant aangeboden. Deze dagopleiding heeft 37 bijeenkomsten van 09.30 uur tot 16.30 uur.

Enrollment
Inschrijven kan via www.bestuursacademie.nl/inschrijven.html?id=68390.

Graduation

U sluit iedere module af met een praktijkopdracht of een digitaal examen. Daarnaast maakt u aan het einde van iedere fase een eindopdracht waarin u uw ontwikkeling laat zien en de verschillende onderwerpen integraal benadert. Wanneer u alle onderdelen succesvol heeft afgerond, ontvangt u het diploma ‘Adviseur Lokale Overheid (ALO) specialisatie Juridische zaken’ van Bestuursacademie Nederland.

Objectives

De focus van de opleiding ligt in fase 1 op het ontwikkelen van brede en relevante kennis van de lokale overheid en het toepassen van die kennis in uw eigen werkomgeving. In fase 2 professionaliseert u advies- en gespreksvaardigheden en werkt u aan juridische verdieping. Er is veel aandacht voor uw ontwikkeling en de mogelijkheden om in de praktijk te oefenen met nieuwe kennis en vaardigheden. Zo gaat u in fase 2 procesrecht en procesvertegenwoordiging in de praktijk observeren. Het integraal toepassen van uw kennis in de praktijk komt ook in deze fase terug in de opdrachten die u maakt. De begeleiding door de docent en de intervisie met medecursisten spelen hierin een belangrijke rol.

Program guide

De volgende onderwerpen komen aan bod:

Fase 1

Procesmanagement binnen de overheid

(3 dagbijeenkomsten)

 • Methoden procesmanagement
 • Creëren van draagvlak en betrokkenheid
 • Kritische processen
 • Lean management en processturing
 • Implementeren en auditen van processen

Beleid en beleidsontwikkeling

(3 dagbijeenkomsten)

 • Overheidssturing en rollen beleidsproces
 • Fases in beleid en beleidscyclus
 • Beleidsmatig handelen
 • Partijen in het beleidsproces
 • Fases in beleidsontwikkeling

Persoonlijke effectiviteit en communicatie

(3 dagbijeenkomsten)

 • Kernkwaliteiten
 • Helder communiceren
 • Proactief handelen
 • Samenwerken en verbinden
 • Netwerken en positief beïnvloeden
 • Grip op invloed

Gemeenterecht

(3 dagbijeenkomsten)

 • Inleiding Gemeentewet
 • Gemeentelijke bestuursstructuur
 • Taken en bevoegdheden van de gemeentelijke bestuursorganen
 • Delegatie en mandaat
 • Toezicht en verantwoording (governance)
 • Openbaarheid bestuur en financiële middelen

Lokaal bestuur

(3 dagbijeenkomsten)

 • Inrichting van de Nederlandse staat
 • Scheiding van machten
 • Lokale overheid
 • Verantwoording en bevoegdheid
 • Politiek en omgeving openbaar bestuur
 • Politiek-ambtelijke verhoudingen

Bestuursrecht

(3 bijeenkomsten)

 • Bestuursrecht en privaatrecht
 • Algemene wet bestuursrecht
 • Bezwaar en beroep
 • Beginselen van behoorlijk bestuur
 • Nieuwe ontwikkelingen Awb
 • Europees bestuursrecht
 • Handhaving
Fase 2

Bestuursprocesrecht en procesvertegenwoordiging

(6 dagbijeenkomsten)

 • Opbouw rechtsbescherming in brede zin
 • Formeel en materieel procesrecht
 • Uitkomsten en effecten rechterlijke beslissingen
 • Bezwaar- en beroepschriften
 • Werkveld van de secretaris van de bezwaarschriftencommissie
 • Schrijven van een pleit- en verweernota
 • Vaardigheden voeren van verweer

Praktijkdag Raad van State

(1 dagbijeenkomst)

 • Procesvertegenwoordiging in de praktijk
 • Observeren pleit en verweer

Privaatrecht binnen de overheid

(6 dagbijeenkomsten)

 • (On)rechtmatige overheidsdaad
 • Bestuursrechter en burgerlijk rechter
 • Strafrechtelijke aansprakelijkheid
 • Privaatrecht als instrument om publieke belangen te behartigen
 • Verhouding publiek- en privaatrecht

Adviseren en onderhandelen

(6 dagbijeenkomsten)

 • Advies- en/of veranderstrategieën
 • Invloed uitoefenen en draagvlak verwerven in de rol van adviseur
 • Beïnvloeden, sturen en samenwerken
 • Adviseren juiste toepassing regelgeving
 • Onderhandelingsvaardigheden
 • Correct schrijven van juridische teksten

Niveau N.V.T.
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 24 maanden
Kosten €7799
Titulatuur Geen titel
Website www.bestuursacademie.nl/opleidingen/detail/Adviseur-Lokale-Overheid-ALO-specialisatie-Juridische-zaken.html
Benodigde taalkennis Nederlands
Maximaal aantal deelnemers 20
Afronding Diploma