Dé opleidingensite voor hbo en hoger

HBO Leergang Adviseur Lokale Overheid (ALO)

Bestuursacademie Nederland

 • Beschrijving
 • Overzicht

Samenvatting

U bent (beginnend) beleidsadviseur of -medewerker binnen de lokale overheid en beschikt over enige ervaring.

Omschrijving
Als beleidsfunctionaris bent u niet alleen expert in uw vakgebied, maar moet u ook in staat zijn beleid te maken volgens de routes van de beleidstheorie. Bovendien moet u adequaat antwoord kunnen geven op vraagstukken die het bestuur en andere opdrachtgevers u voorleggen. Deze opleiding sluit optimaal aan op de functie-eisen, het kennisniveau en de competenties waarover beleidsmedewerkers en beleidsadviseurs moeten beschikken.

Admission

Voor deze opleiding gelden geen specifieke opleidingseisen. De opleiding wordt verzorgd op HBO-niveau.

Characteristics
HBO-deelprogramma

Course schedule

Deze opleiding duurt 1 jaar. U heeft 18 lesdagen van 09.30 uur tot 16.30 uur.

Enrollment
Inschrijven kan via www.bestuursacademie.nl/inschrijven.html?id=52126.

Graduation

De modules Gemeenterecht, Lokaal bestuur en Bestuursrecht rondt u af met een digitaal examen. Voor de andere modules maakt u een praktijkgerichte opdracht. Daarnaast werkt u aan het einde van de opleiding aan een integrale eindopdracht. Wanneer u voor alle onderdelen een voldoende heeft behaald, ontvangt u het diploma ‘HBO Leergang Adviseur Lokale Overheid (ALO)’ van Bestuursacademie Nederland.

Objectives

Na afloop van deze opleiding weet u hoe de decentrale overheid werkt en hoe de ambtelijke en politieke verhoudingen liggen. Hierdoor kunt u onder meer flexibel inspelen op veranderende wet- en regelgeving. U kunt de opgedane kennis toepassen binnen de lokale overheid en integraal en interactief beleid in de praktijk maken en toepassen. Daarnaast heeft u zowel inhoudelijke als procesmatige kennis en vaardigheden opgedaan over diverse beleidsterreinen en weet u welke plaats lokale overheden tegenover burgers innemen. Daardoor kunt u op diverse (lokale) beleidsterreinen als professionele beleidsmedewerker optreden.Na het volgen van deze opleiding kunt u ervoor kiezen om zich verder te specialiseren. U kunt zich specialiseren in de volgende richtingen:

 • Sociaal domein
 • Jeugd en gezin
 • Ruimtelijk domein (omgeving)
 • Juridisch
Program guide

In dit programma komen de volgende onderwerpen aan bod:

Procesmanagement binnen de overheid

(6 bijeenkomsten)

 • Methoden procesmanagement
 • Creëren van draagvlak en betrokkenheid
 • Vaststellen en beschrijven van kritische processen
 • Besturen op basis van processen
 • Lean management en processturing
 • Analyseren en verbeteren van ­processen
 • Implementeren van processen
 • Auditen van processen
Beleid en beleidsontwikkeling

(6 bijeenkomsten)

 • Overheidssturing en rollen in het ­beleidsproces
 • Verkenning van beleidsterreinen en ­-omgeving
 • Toepassen van de beleidscyclus
 • Beleidsmatig handelen
 • Uitvoerbaarheid en haalbaarheid
 • Partijen in het beleidsproces
 • Burgerparticipatie
 • Fases in beleidsontwikkeling
 • Beleid schrijven
Persoonlijke effectiviteit en communicatie

(6 bijeenkomsten)

 • Kernkwaliteiten
 • Helder communiceren
 • Proactief handelen
 • Samenwerken en verbinden
 • Netwerken
 • Positief beïnvloeden
 • Grip op invloed
Lokaal bestuur

(6 bijeenkomsten)

 • Inrichting van de Nederlandse staat
 • Scheiding van machten
 • Lokale overheid
 • Verantwoording en bevoegdheid
 • Politiek en omgeving van openbaar bestuur
 • Politiek-ambtelijke verhoudingen
Gemeenterecht

(6 bijeenkomsten)

 • Inleiding en achtergronden van de Gemeentewet
 • Gemeentelijke bestuursstructuur
 • Taken en bevoegdheden van de gemeentelijke bestuursorganen
 • Delegatie en mandaat
 • Toezicht en verantwoording ­(governance)
 • Financiële middelen
 • Gemeenschappelijke regelingen
Bestuursrecht

(6 bijeenkomsten)

 • Verhouding bestuursrecht en ­privaatrecht
 • Algemene wet bestuursrecht
 • Relevante begrippen en kaders
 • Bezwaar en beroep: praktijk en ­juris­prudentie
 • Handhaving
 • Algemene beginselen van behoorlijk bestuur
 • Nieuwe ontwikkelingen Awb
 • Europees bestuursrecht

Niveau N.V.T.
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 12 maanden
Kosten €5029
Titulatuur Geen titel
Website www.bestuursacademie.nl/opleidingen/detail/HBO-Leergang-Adviseur-Lokale-Overheid-ALO.html
Benodigde taalkennis Nederlands
Maximaal aantal deelnemers 20
Afronding Diploma