Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Algemene Wet Bestuursrecht Verdieping

Bestuursacademie Nederland

 • Beschrijving
 • Overzicht

Graduation

Na afloop van de training ontvangt u het certificaat ‘Algemene Wet Bestuursrecht Verdieping’ van Bestuursacademie Nederland.

Objectives

Met deze training verbreedt en verdiept u uw aanwezige kennis van de Algemene wet bestuursrecht. De onderwerpen worden mede bepaald door de actualiteit van het moment van uitvoering. Hetzelfde geldt voor wetswijzigingen en jurisprudentie. Met name de meest recente wetswijzigingen, wetsvoorstellen en relevante jurisprudentie worden besproken.

Program guide

Tijdens deze training worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Systematiek en strekking
 • Algemene begrippen
 • Bestuurlijke besluitvorming/producteisen
 • Tijdige besluitvorming en risico’s: Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen
 • Lex silencio positivo
 • Elektronisch bestuurlijk verkeer
 • Rechtsbescherming: Wet aanpassing bestuursrecht, ambtelijk horen, pre-mediation
 • Klachtenrecht
 • De civiele rechter
 • Toezicht en handhaving
 • Bestuursrechtelijke geldschulden
 • Attributie, delegatie en mandaat
 • Subsidies
 • Wet openbaarheid van bestuur
 • Aankomende wetgeving
 • Capita selecta
Enrollment
www.bestuursacademie.nl/inschrijven.html?id=52197

Niveau N.V.T.
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 3 maanden
Kosten €1199
Titulatuur Geen titel
Website www.bestuursacademie.nl/opleidingen/detail/algemene-wet-bestuursrecht-awb-verdieping.html
Benodigde taalkennis Nederlands
Maximaal aantal deelnemers 15
Afronding Certificaat