Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Algemeen Plaatselijke Verordening Basis

Bestuursacademie Nederland

 • Beschrijving
 • Overzicht

Samenvatting

U houdt zich binnen de gemeentelijke praktijk bezig met vergunningverlening en/of advisering. Deze training is onder meer geschikt voor vergunningverleners en uitvoerders van de APV, juridisch beleidsmedewerkers die gaan over de uitvoering van de APV of handhavers die met de uitvoering van de APV worden geconfronteerd. Deze training is ook uitermate geschikt voor financiële medewerkers die betrokken zijn bij subsidieverstrekking bij de overheid, juridische adviseurs en secretarissen van bezwaarschriftencommissies.

Omschrijving
Bent u verantwoordelijk voor de uitvoering en/of implementatie in het kader van een Algemene Plaatselijke Verordening (APV) bij uw gemeente? Wilt u beschikken over de juiste basiskennis van het stelsel van een APV? Dan is deze training zeer geschikt voor u. In de training leert u om de vergunningverlening in het kader van een APV juridisch correct af te handelen. Ook weet u dit binnen de juiste context te plaatsen. U kunt na afloop de APV direct toepassen in uw dagelijkse praktijk.

Enrollment
Inschrijven kan via www.bestuursacademie.nl/inschrijven.html?id=79934.

Graduation

Na afloop van de training ontvangt u het certificaat van deelname ‘Algemeen Plaatselijke Verordening Basis’ van Bestuursacademie Nederland.

Objectives

Tijdens deze training verdiept u zich onder andere in de opbouw en structuur van de APV en het systeem van vergunningen en ontheffingen.

We maken zo veel mogelijk gebruik van voorbeelden uit uw werkpraktijk. Op die manier kunt u wat u leert direct toepassen.

Program guide

Tijdens deze training komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Opbouw en structuur van de APV
 • Systeem van vergunningen en ­ontheffingen
 • Soorten vergunningen op basis van de model-APV van de VNG
 • Aanvraag, verlening en intrekking van een vergunning
 • Voorschriften, beperkingen en ­weigeringsgronden in de APV
 • Strafbepalingen in de APV
 • Meldingsplicht en vergunningaanvraag
 • Toezicht en handhaving van de APV
 • Verminderen regeldruk APV
 • Aanpassing APV in het kader van de Omgevingswet

Niveau N.V.T.
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 2 maanden
Kosten €929
Titulatuur Geen titel
Website www.bestuursacademie.nl/opleidingen/detail/Algemeen-Plaatselijke-Verordening-Basis.html
Benodigde taalkennis Nederlands
Maximaal aantal deelnemers 15
Afronding Certificaat