Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Adviseur Sociaal Domein

Bestuursacademie Nederland

 • Beschrijving
 • Overzicht

Admission

Voor deze opleiding gelden geen specifieke vooropleidingseisen. De opleiding wordt ver­zorgd op HBO-niveau. De opleiding is een ­specialisatie die aansluit bij de opleiding ALO Adviseur Lokale Overheid.

Graduation

De modules Sociaal domein en ontwikkelingen en Adviesvaardigheden rondt u af met een praktijkgerichte opdracht. Daarnaast werkt u aan een integrale eindopdracht. Heeft u alle onderdelen succesvol afgerond, dan ontvangt u het diploma ‘Adviseur Sociaal Domein’ van Bestuursacademie Nederland.

Objectives

De focus van de opleiding ligt op het ontwikkelen van uw professionele adviesvaardigheden en het toepassen van uw kennis in een omgeving waarin samenwerken steeds belangrijker wordt. U krijgt inzicht in de belangen en partijen die een rol spelen om een effectieve invulling te geven aan uw eigen netwerk en ketenregie met betrekking tot het sociaal domein. U krijgt door Profile Dynamics® inzicht in uw persoon­lijke drijfveren. Er is veel aandacht voor uw ­ont­wikkeling en de mogelijkheden om in de praktijk te oefenen met nieuwe kennis en vaardigheden. De coaching door de docent en de intervisie met medecursisten spelen hierin een belangrijke rol. Met deze opleiding ver­werft u als professional de nodige inzichten in het complexe werkveld van het sociaal domein. 
U ontwikkelt uw eigen visie en de compe­tenties waarover een gekwalificeerd adviseur dient te beschikken. U heeft beter inzicht in wat er van u verwacht wordt en hoe u integrale vraag­stukken het best kunt aanpakken.

Program guide

De volgende onderwerpen komen aan bod:

Sociaal domein en ontwikkelingen

(3 dagbijeenkomsten)

 • Signaleren en analyseren van ­ontwikkelingen in het sociaal domein
 • Wet en regelgeving, achtergronden en relaties met:
  • Participatiewet
  • Wmo
  • Jeugdzorg
 • Relatie tussen gemeente en externe aanbieders van zorg
 • Inkopen van zorg
 • Overheidsparticipatie
Netwerk- en ketenregie

(3 dagbijeenkomsten)

 • Kenmerken van succesvolle netwerk­samenwerkingsverbanden
 • Verhoudingen en sturingsmechanismen
 • Improvisatiemaatschappij
 • Verschillende netwerken
 • Inzicht in uw eigen netwerk
 • Netwerk vs keten
 • Zelf netwerken en rol van social media
 • Visie op ketensamenwerking
 • Succesvolle ketensamenwerking
 • Stakeholders- en krachtenanalyse
 • Taken, rollen en belangen binnen een ketensamenwerking
 • Ketendoelstellingen versus effecten
 • Inzicht in tegenstrijdige belangen
 • Initiëren: initiatief nemen en pakken
 • Ketenfinanciering en -informatisering
 • Risicoanalyse
 • Borging van ketensamenwerking
Adviesvaardigheden

(3 dagbijeenkomsten)

 • Profile Dynamics®
 • Wat is een goede adviseur?
 • Fases van het adviesproces
 • Contracteren
 • Advies- en/of veranderstrategieën
 • Politieke antenne
 • Regie houden en krachtenveldanalyse
 • Beïnvloeden, sturen en samenwerken
 • Competentieontwikkeling
 • Omgaan met belangen
 • Persoonlijke effectiviteit en advies­vaardigheden
Course schedule

Deze opleiding duurt 6 maanden. De opleiding wordt in een dagvariant aangeboden. Deze dagopleiding heeft 9 bijeenkomsten van 09.30 uur tot 16.30 uur.

Characteristics
HBO-deelprogramma

Enrollment
www.bestuursacademie.nl/inschrijven.html?id=68381

Niveau N.V.T.
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 6 maanden
Kosten €2790
Titulatuur Geen titel
Website www.bestuursacademie.nl/opleidingen/detail/Adviseur-Sociaal-Domein_1.html
Benodigde taalkennis Nederlands
Maximaal aantal deelnemers 12
Afronding Diploma