Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Adviseur Jeugd en Gezin

Bestuursacademie Nederland

 • Beschrijving
 • Overzicht

Admission

Aan deze opleiding worden geen specifieke vooropleidingseisen gesteld. De opleiding wordt op HBO-niveau verzorgd. Deze opleiding is een prima verdieping na de ALO Adviseur Lokale Overheid Basis.

Graduation

De module Professioneel begeleiden van kwetsbare Jongeren sluit u af met een mondeling examen. De andere 2 modules worden afgerond met een praktijkgerichte opdracht. Daarnaast werkt u aan een integrale eindopdracht. Heeft u alle onderdelen met succes afgerond, dan ontvangt u het diploma ‘Adviseur Jeugd en Gezin’ van Bestuursacademie Nederland.

Objectives

Tijdens deze opleiding worden theoretische inleidingen afgewisseld met praktijkopdrachten. Daartoe kunt u zelf praktijkvoorbeelden en cases aandragen. Op deze manier wordt de opleiding optimaal afgestemd op de praktijk en kunt u uw kennis en vaardigheden direct toepassen binnen uw werksituatie. Na afloop van deze opleiding heeft u tools in handen om in een politiek-bestuurlijke context de regie te voeren op de uitvoering van jeugdzorg. U heeft inzicht in de juridische context, politiek-bestuurlijke verhoudingen, scenarioplanning, het professioneel handelen en motiveren van kwetsbare jongeren. Daarnaast leert u te adviseren over jeugd en gezin in een brede context, waarbij maatschappelijke effecten het uitgangspunt vormen. De basis hiervoor is Profile Dynamics® waarmee u inzicht krijgt in uw persoonlijke drijfveren.

Program guide

De opleiding bestaat uit 3 modules waarin de volgende onderwerpen worden behandeld:

Jeugdwet en jeugdhulp

(3 dagbijeenkomsten)

 • Wat biedt de Jeugdwet? De praktijk van de advocaat
 • Toegang tot jeugdhulp
 • Uitvoeringsaspecten Toegang
 • Bevoegdheden/verantwoordelijkheid van de gemeente
 • Relatie tot andere wetgeving waar gemeente verantwoordelijk voor is (Leerplicht, Onderwijs, AWBZ, Wmo, etc.)
 • Ervaringen uit de jeugdhulpverlening
 • Jeugd en -hulpverlening
 • Belang van preventieve signalering in de praktijk
 • Relatie naar het werken in de wijken
Professioneel begeleiden van kwetsbare jongeren

(3 dagbijeenkomsten)

 • Analyse van de situatie
 • Motiveren van jongeren
 • Contact leggen met jongeren
 • Rol van de ouders
 • Effecten van groepsvorming
 • Classificatie volgens DSM (psychiatrische diagnostiek)
 • Gedragsproblematiek van jongeren, kenmerken en aanpak
 • Sociale cognitie: wat weten jongeren van hun omgeving?
 • Beroepsprofiel
 • Planmatig handelen
 • Werken in netwerken en regievoeren
 • Eigen kracht van de professional
 • Bewustwording van ‘eigen’ rol en mogelijkheden
Adviesvaardigheden

(3 dagbijeenkomsten)

 • Profile Dynamics®
 • Wat is een goede adviseur?
 • Fases van het adviesproces
 • Contracteren: opdrachtnemerschap en opdrachtgeverschap
 • Advies- en/of veranderstrategieën
 • Politieke antenne
 • Regie houden; relatie vakinhoud en politiek
 • Krachtenveldanalyse
 • Beïnvloeden, sturen en samenwerken
 • Competentieontwikkeling
 • Omgaan met belangen
 • Persoonlijke effectiviteit en adviesvaardigheden
Course schedule

Deze opleiding duurt 6 maanden. De opleiding wordt in een dagvariant aangeboden. Deze dagopleiding heeft 9 bijeenkomsten van 09.30 uur tot 16.30 uur.

Characteristics
HBO-deelprogramma

Enrollment
www.bestuursacademie.nl/inschrijven.html?id=68380

Niveau N.V.T.
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 6 maanden
Kosten €2749
Titulatuur Geen titel
Website www.bestuursacademie.nl/opleidingen/detail/Adviseur-Jeugd-en-Gezin_1.html
Benodigde taalkennis Nederlands
Maximaal aantal deelnemers 12
Afronding Diploma