Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Adviseur Jeugd en Gezin

Bestuursacademie Nederland

 • Beschrijving
 • Overzicht

Samenvatting

U bent werkzaam binnen het beleidsthema jeugd of u wilt zich breed oriënteren op het thema jeugd en gezin. U bent aanspreekpunt voor zowel bestuur als externe partijen en u heeft een regierol.

Omschrijving
Sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Doel van de wet is het jeugdstelsel te vereenvoudigen en efficiënter te maken. Maar wat betekent dat voor uw organisatie? Met welke kaders moet er rekening worden gehouden? Wat zijn de mogelijkheden voor samenwerking? Hoe gaat u het gesprek aan met de jongere zelf? In deze opleiding ontwikkelt u de kennis en vaardigheden om uw organisatie over deze en soortgelijke vragen deskundig te adviseren.

Admission

Aan deze opleiding worden geen specifieke vooropleidingseisen gesteld. De opleiding wordt op HBO-niveau verzorgd.

Characteristics
HBO-deelprogramma

Course schedule

Deze opleiding duurt 6 maanden. De opleiding wordt in een dagvariant aangeboden. Deze dagopleiding heeft 9 bijeenkomsten van 09.30 uur tot 16.30 uur.

Enrollment
Inschrijven kan via www.bestuursacademie.nl/inschrijven.html?id=68380.

Graduation

De module Professioneel begeleiden van kwetsbare jongeren sluit u af met een mondeling examen. De andere 2 modules worden afgerond met een praktijkgerichte opdracht. Daarnaast werkt u aan een integrale eindopdracht. Heeft u alle onderdelen met succes afgerond, dan ontvangt u het diploma ‘Adviseur Jeugd en Gezin’ van Bestuursacademie Nederland.

Objectives

Tijdens deze opleiding worden theoretische inleidingen afgewisseld met praktijkopdrachten. Daartoe kunt u zelf praktijkvoorbeelden en cases aandragen. Op deze manier wordt de opleiding optimaal afgestemd op de praktijk en kunt u uw kennis en vaardigheden direct toepassen binnen uw werksituatie. Na afloop van deze opleiding heeft u tools in handen om in een politiek-bestuurlijke context de regie te voeren op de uitvoering van jeugdzorg. U heeft inzicht in de juridische context, politiek-bestuurlijke verhoudingen, scenarioplanning, het professioneel handelen en motiveren van kwetsbare jongeren. Daarnaast leert u te adviseren over jeugd en gezin in een brede context. De basis hiervoor is Profile Dynamics® waarmee u inzicht krijgt in uw persoonlijke drijfveren.

Program guide

In dit programma komen de volgende onderwerpen aan bod:

Jeugdwet en jeugdhulp

(3 dagbijeenkomsten)

 • Jeugdwet en toegang tot jeugdhulp
 • Bevoegdheden/verantwoordelijkheid van de gemeente
 • Relatie tot andere wetgeving ­(Leerplicht, Onderwijs, AWBZ, Wmo, etc.)
 • Jeugd en jeugdhulpverlening
 • Belang van preventieve signalering
 • Relatie naar het werken in de wijken
Professioneel begeleiden van ­kwetsbare jongeren

(3 dagbijeenkomsten)

 • Contact leggen met jongeren
 • Motiveren van jongeren
 • Rol van de ouders en omgeving
 • Effecten van groepsvorming
 • Gedragsproblematiek van jongeren
 • Planmatig handelen
 • Werken in netwerken en regievoeren
Adviesvaardigheden

(3 dagbijeenkomsten)

 • Profile Dynamics®
 • Wat is een goede adviseur?
 • Fases van het adviesproces
 • Contracteren: opdrachtnemerschap en opdrachtgeverschap
 • Advies- en/of veranderstrategieën
 • Beïnvloeden zonder macht
 • Politieke antenne
 • Regie houden; relatie vakinhoud en politiek
 • Krachtenveldanalyse
 • Beïnvloeden, sturen en samenwerken
 • Competentieontwikkeling
 • Omgaan met belangen
 • Persoonlijke effectiviteit en adviesvaardigheden
 • Veranderende participatie

Niveau N.V.T.
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 6 maanden
Kosten €2799
Titulatuur Geen titel
Website www.bestuursacademie.nl/opleidingen/detail/Adviseur-Jeugd-en-Gezin_1.html
Benodigde taalkennis Nederlands
Maximaal aantal deelnemers 12
Afronding Diploma