Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Adviseur Locatieontwikkeling

Bestuursacademie Nederland

 • Beschrijving
 • Overzicht

Admission

Deze opleiding wordt verzorgd op HBO-niveau. Het is belangrijk dat u al over kennis van gebiedsontwikkeling beschikt, inclusief de daarbij behorende vaardigheden.

Graduation

U sluit elke module van de opleiding af met een praktijkgerichte opdracht. Behaalt u voor beide opdrachten een voldoende, dan ontvangt u het diploma ‘Adviseur Locatieontwikkeling’ van Bestuursacademie Nederland.

Objectives

Na het volgen van deze opleiding heeft u kennis van alle facetten van locatieontwikkeling en kunt u deze kennis toepassen in de praktijk. Daarnaast kunt u aan uw organisatie een volwaardig advies uitbrengen.

In de bijeenkomsten gaat u interactief aan de slag met de theorie. Hierbij staan uw praktijkaspecten centraal. Dit betekent dat de theorie aan de hand van cases behandeld en bediscussieerd wordt en dat we van u een actieve inbreng verwachten.

Program guide

Deze opleiding bestaat uit 2 modules. Hierin worden de volgende onderwerpen behandeld:

Locatieontwikkeling

(3 dagbijeenkomsten)

 • Hoe verloopt de procesgang?
 • Wat is de rol van projectmanagement
 • Ruimtelijke ordening:
 • Bouwcategorieën en waardebepaling
 • Financiën
 • Selectie van partners in het proces
 • De invulling van de belangen van alle ‘stakeholders’
 • Rijksregelgeving
 • Risicomanagement
 • Bouwprogramma
 • Particulier opdrachtgeverschap en collectief opdrachtgeverschap
 • Contractvormen bij projectontwikkeling en gronduitgifte
 • Programma’s verkavelingsvoorbeelden
Adviesvaardigheden

(3 dagbijeenkomsten)

 • Profile Dynamics®
 • Wat is een goede adviseur?
 • Fases van het adviesproces
 • Contracteren: opdrachtnemerschap en opdrachtgeverschap
 • Advies- en/of veranderstrategieën
 • Politieke antenne
 • Regie houden; relatie vakinhoud en politiek
 • Krachtenveldanalyse
 • Beïnvloeden, sturen en samenwerken
 • Competentieontwikkeling
 • Omgaan met belangen
 • Persoonlijke effectiviteit en adviesvaardigheden
Course schedule

Deze opleiding duurt 4 maanden. De opleiding wordt in een dagvariant aangeboden. Deze dagopleiding heeft 6 bijeenkomsten van 09.30 uur tot 16.30 uur.

Characteristics
HBO-deelprogramma

Enrollment
www.bestuursacademie.nl/inschrijven.html?id=52005

Niveau N.V.T.
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 4 maanden
Kosten €1890
Titulatuur Geen titel
Website www.bestuursacademie.nl/opleidingen/detail/Adviseur-Locatieontwikkeling.html
Benodigde taalkennis Nederlands
Maximaal aantal deelnemers 12
Afronding Diploma