Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Bestuursadviseur

Bestuursacademie Nederland

 • Beschrijving
 • Overzicht

Samenvatting

U bent werkzaam op een afdeling Bestuursondersteuning en verleent directe ondersteuning (strategisch of beleidsmatig) aan de gemeentesecretaris, de algemeen directeur of het MT.

Omschrijving
Als bestuursadviseur bevindt u zich op het kruispunt van vele verbindingen. Verbindingen tussen bestuur en ambtelijke organisatie, tussen verschillende organisatieonderdelen, tussen ambtelijke processen en tussen deze processen in relatie tot de samenleving. In deze training krijgt u inzicht in deze verbindingen en professionaliseert u uw vaardigheden in uw adviserende, ondersteunende, coördinerende maar ook begeleidende rol.

Enrollment
Inschrijven kan via www.bestuursacademie.nl/inschrijven.html?id=52119.

Graduation

Na afloop van de training ontvangt u het certificaat van deelname ‘Bestuursadviseur’ van Bestuursacademie Nederland.

Objectives

In het intakeformulier dat u voorafgaand aan de training invult, benoemt u uw persoonlijke leerdoelen. Die staan in de training centraal. Met uw ontwikkelpunten gaat u direct in de praktijk aan de slag. U brengt eigen casuïstiek in. Aan de hand daarvan leert u met elkaar en van elkaar. Dat zult u als heel inspirerend ervaren. Uw ervaren trainer begeleidt u in uw ontwikkelproces.

Program guide

Tijdens deze training komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Leerdoelen en omgevingsverkenning
 • Persoonlijke leerdoelen en drijfveren (Profile Dynamics)
 • Kerntaken van de gemeentesecretaris
 • Actualiteiten en ontwikkelingen in gemeenteland
De praktijk en u als adviseur bestuursondersteuning
 • Samenwerking tussen de afdeling bestuursondersteuning en de rest van de organisatie
 • Uw rol en taken in de organisatie
 • Bestuurssensitiviteit, spanning, loyaliteit richting bestuur/collegelid en onafhankelijke advisering
 • Integriteit en gedragscode
 • Agendasetting, het monitoren van collegeprogramma
 • Dilemma’s en conflicten
 • Visie op effectieve management- en bestuursondersteuning
 • Beleidscyclus
 • Kwaliteitszorg
Intervisie en concrete praktijk
 • Intervisie
 • Methoden en instrumenten in de praktijk

Niveau N.V.T.
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 5 maanden
Kosten €1929
Titulatuur Geen titel
Website www.bestuursacademie.nl/opleidingen/detail/Bestuursadviseur.html
Benodigde taalkennis Nederlands
Maximaal aantal deelnemers 15
Afronding Certificaat