Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Administratieve Organisatie en Interne Controle bij de Gemeente

Bestuursacademie Nederland

 • Beschrijving
 • Overzicht

Samenvatting

U bent controller, IT-functionaris, AO-/IC-medewerker, medewerker afdeling Financiën of lijnmanager.

Omschrijving
Gemeenten voeren ogenschijnlijk moeiteloos gecompliceerde processen uit, bijvoorbeeld het uitgeven van een paspoort of het innen van belastingen. Hoe makkelijk zo’n proces ook lijkt, toch gaat het niet vanzelf. De basis voor een efficiënte afwikkeling van diensten is een goed ingericht werkproces. Voor de beschrijving van een proces gebruikt men administratieve organisatie (AO). Een adequate bijsturing van de processen wordt bereikt door het inzetten van interne controletechnieken (IC). De opleiding Administratieve Organisatie en Interne Controle bij de Gemeente is speciaal ontwikkeld om op deze terreinen helemaal thuis te raken.

Admission

Aan deze opleiding worden geen specifieke vooropleidingseisen gesteld. Wél is het belangrijk dat u over enige theoretische kennis met betrekking tot AO/IC beschikt. Deze opleiding verzorgen wij op HBO-niveau.

Characteristics
HBO-deelprogramma

Course schedule

Deze opleiding duurt 3 maanden. U heeft 7 lesdagen van 09.30 uur tot 16.30 uur.

Enrollment
Inschrijven kan via www.bestuursacademie.nl/inschrijven.html?id=52047.

Graduation

U sluit de opleiding af met een praktijkopdracht. Bij het behalen van een voldoende ontvangt u het diploma ‘Administratieve Organisatie en Interne Controle bij de Gemeente’ van Bestuursacademie Nederland.

Objectives

Tijdens deze opleiding maken we veel gebruik van voorbeelden uit de gemeentelijke praktijk. Op die manier wordt direct een link gelegd tussen de theorie en de praktijk. Hierbij komt de theorie tot leven en maakt u zich de stof snel eigen. Voor u is van belang dat u weet hoe een adequate AO/IC eruitziet en hoe u deze in uw organisatie kunt invoeren. In deze opleiding maakt u in korte tijd kennis met de basisbegrippen en -processen; deze weet u na afloop van de opleiding direct toe te passen in uw werkpraktijk.

Program guide

In dit programma komen de volgende onderwerpen aan bod:

Administratieve organisatie en interne controle bij de gemeente

(14 bijeenkomsten)

 • Rol van AO/IC binnen uw organisatie
 • Verkopen van AO/IC in uw organisatie
 • Projectmatige ontwikkeling en ­in­voering van AO
 • Uitvoeren van een professionele IC
 • Informatiemanagement
 • Artikel 212, 213 en 213a van de ­Gemeentewet
 • Communicatietechnieken
 • Schematechnieken
 • Applicaties van orde
 • Processen en procesbeschrijvingen
 • De rol van de accountant
 • COSO en de wetten van Starreveld
 • Planning-en-controlcyclus van AO/IC
 • Risicoanalyse en risicomanagement
 • Jaarplan
 • De informatiefunctie binnen de ­organisatie

Niveau N.V.T.
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 3 maanden
Kosten €2099
Titulatuur Geen titel
Website www.bestuursacademie.nl/opleidingen/detail/administratieve-organisatie-en-interne-controle.html
Benodigde taalkennis Nederlands
Maximaal aantal deelnemers 20
Afronding Diploma