Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Activiteitenbesluit, Basis

Bestuursacademie Nederland

 • Beschrijving
 • Overzicht

Samenvatting

U bent vergunningverlener of handhaver en werkzaam bij een gemeente, waterschap of provincie, samenwerkingsverband of regionale inspectie. U wilt gedegen kennis opdoen over het Activiteitenbesluit.

Omschrijving
Het Activiteitenbesluit (officieel het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer) bevat algemene regels voor bedrijven die onder de Wet milieubeheer vallen. Als handhaver of vergunningverlener heeft u daar ook veel mee te maken. U moet immers een melding goed kunnen beoordelen. Ook kan een melding vragen om bijvoorbeeld een geluids- of bodemonderzoek. Maar hoe gaat dit nu precies in zijn werk? Deze training biedt u de basiskennis en de handvatten om met het Activiteitenbesluit in de praktijk om te gaan.

Enrollment
Inschrijven kan via www.bestuursacademie.nl/inschrijven.html?id=52013.

Graduation

Na afloop van de training ontvangt u het certificaat van deelname ‘Activiteitenbesluit Basis’ van Bestuursacademie Nederland.

Objectives

In deze training leert u van en met elkaar door uw ervaring te delen en met voorbeelden uit uw eigen praktijk aan de slag te gaan. Het is een training die zich richt op uw eigen werkomgeving, zodat u uw nieuwe kennis meteen kunt relateren aan de praktijk.

Program guide

Tijdens deze training komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Achtergrond nieuwe AMvB
 • Welke AMvB’s worden samengevoegd?
 • Relatie met andere vakgebieden (Wabo, Wro, Woningwet)
 • Wet milieubeheer en het IVB
 • Milieurelevante activiteiten
 • Systematiek Activiteitenbesluit
 • Onderscheid A-, B- en C-inrichtingen
 • Inhoud AMvB en ministeriële regeling
 • Essentiële begrippen
 • Meldingen: wanneer en hoe?
 • Vergunningplichtige inrichtingen
 • Vergunningplicht (relatie met Wabo)
 • Indieningsvereisten
 • Voorschriften
 • Considerans

Niveau N.V.T.
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 2 maanden
Kosten €929
Titulatuur Geen titel
Website www.bestuursacademie.nl/opleidingen/detail/activiteitenbesluit-basiscursus.html
Benodigde taalkennis Nederlands
Maximaal aantal deelnemers 15
Afronding Certificaat