Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Aanstelling en Ontslag, Verdieping

Bestuursacademie Nederland

 • Beschrijving
 • Overzicht

Graduation

Na afloop van deze training ontvangt u het certificaat van deelname ‘Aanstelling en Ontslag Verdieping’ van Bestuursacademie Nederland.

Objectives

Tijdens deze training wordt theorie afgewisseld met praktijkvoorbeelden. Op deze manier wordt de training optimaal afgestemd op de praktijk en kunt u uw kennis en vaardigheden direct toepassen binnen uw werksituatie. Wij werken met uw eigen casuïstiek, waaraan wij onze ervaringen toevoegen. Deze training maakt ook deel uit van de 6-daagse training Rechtspositie en Arbeidsvoorwaarden Verdieping.

Program guide

In deze training worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Positie van de ambtelijke sollicitant
 • Tijdelijke en vaste aanstellingen
 • Begrippen bepaalde en onbepaalde tijd
 • Aanstellingsgronden
 • Ontslag in geval van een tijdelijke aanstelling voor bepaalde tijd
 • Ontslag in geval van een tijdelijke aanstelling voor onbepaalde tijd
 • Voortduren van het dienstverband na het verstrijken van de bepaalde tijd
 • Ambtelijke aanstelling en normalisering arbeidsvoorwaarden
 • Gewijzigde situatie bij de sector Rijk, CAR-UWO en SAW na invoering van de Flexwet
 • Procedure disfunctioneren, onbekwaamheid en ongeschiktheid
 • Systematiek ambtenarenontslagrecht
 • Verschillende ontslaggronden; reorganisatieontslag, ontslag wegens vervallen van de functie, disfunctioneren, verstoorde verhoudingen, strafontslag e.d.
 • Dossiervorming
 • Rol van de bedrijfsarts
 • De procedure
 • Rechterlijke toetsing
 • Checklist
Enrollment
www.bestuursacademie.nl/inschrijven.html?id=52329

Niveau N.V.T.
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 2 maanden
Kosten €799
Titulatuur Geen titel
Website www.bestuursacademie.nl/opleidingen/detail/aanstelling-en-ontslag-verdieping.html
Benodigde taalkennis Nederlands
Maximaal aantal deelnemers 15
Afronding Certificaat