Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Aanstelling en Ontslag, Verdieping

Bestuursacademie Nederland

 • Beschrijving
 • Overzicht

Samenvatting

U bent een ervaren personeelsadviseur, die beschikt over actuele basiskennis van rechtspositie en arbeidsvoorwaarden. U wilt proactief omgaan met de huidige en toekomstige vraagstukken op het gebied van humanresourcesmanagement binnen de lokale overheid.

Omschrijving
Maatschappelijke veranderingen hebben gevolgen voor het HR-beleid van uw organisatie. Voor u is het belangrijk dat u de consequenties die dat meebrengt voor de rechtspositie en arbeidsvoorwaarden van het personeel, juist inschat en hier adequaat over kunt adviseren. Wilt u zich verder verdiepen in de wetgeving over rechtspositie en arbeidsvoorwaarden? Dan is deze training iets voor u.

Enrollment
Inschrijven kan via www.bestuursacademie.nl/inschrijven.html?id=52329.

Graduation

Na afloop van de training ontvangt u het certificaat van deelname ‘Aanstelling en Ontslag Verdieping’ van Bestuursacademie Nederland.

Objectives

Tijdens deze training wordt theorie afgewisseld met praktijkvoorbeelden. Op deze manier wordt de training optimaal afgestemd op de praktijk en kunt u uw kennis en vaardigheden direct toepassen binnen uw werksituatie. Wij werken met uw eigen casuïstiek, waaraan wij onze ervaringen toevoegen. Deze training maakt ook deel uit van de 6-daagse training Rechtspositie en Arbeidsvoorwaarden Verdieping.

Program guide

Tijdens deze training komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Positie van de ambtelijke sollicitant
 • Tijdelijke en vaste aanstellingen
 • Begrippen bepaalde en onbepaalde tijd
 • Aanstellingsgronden
 • Ontslag in geval van een tijdelijke ­aanstelling voor bepaalde tijd
 • Ontslag in geval van een tijdelijke ­aanstelling voor onbepaalde tijd
 • Voortduren van het dienstverband na het verstrijken van de bepaalde tijd
 • Ambtelijke aanstelling en ­normalisering arbeidsvoorwaarden
 • Gewijzigde situatie bij de sector Rijk, CAR-UWO en SAW na invoering van de Flexwet
 • Procedure disfunctioneren, ­onbekwaamheid en ongeschiktheid
 • Systematiek ambtenarenontslagrecht
 • Verschillende ontslaggronden; ­reorganisatieontslag, ontslag wegens vervallen van de functie, disfunctio­neren, verstoorde verhoudingen, ­strafontslag e.d.
 • Dossiervorming
 • Rol van de bedrijfsarts
 • De procedure
 • Rechterlijke toetsing
 • Checklist

Niveau N.V.T.
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 2 maanden
Kosten €829
Titulatuur Geen titel
Website www.bestuursacademie.nl/opleidingen/detail/aanstelling-en-ontslag-verdieping.html
Benodigde taalkennis Nederlands
Maximaal aantal deelnemers 15
Afronding Certificaat