Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Wet BIBOB en vastgoed

Berghauser Pont Academy

 • Beschrijving
 • Overzicht

Deze BIBOB training is specifiek gericht op het terrein van vastgoed- en grondtransacties en na afloop van de training bent u geheel op de hoogte van alle vastgoedfacetten van de Wet BIBOB en weet u een concrete vertaalslag te maken naar uw eigen werkpraktijk.

 • Specifiek gericht op vastgoed- en grondtransacties
 • BIBOB-beleid vastgoed
 • Tips en trics
 • Praktijkgericht
 • Deskundige docenten

Inleiding

De Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen Openbaar Bestuur (Wet BIBOB) kan bij een vergunningaanvraag (drank en horeca/exploitatievergunning - omgevingsvergunning bouwen en/of milieu, evenementenvergunning, etc.) worden ingezet door overheidslichamen bij de beoordeling van de integriteit van de betrokken personen en de benodigde financiële middelen. De Wet BIBOB kan ook worden toegepast bij subsidieaanvragen, aanbestedingen en bij vastgoed- en grondtransacties. BIBOB vereist een nauwkeurig onderzoek binnen de wettelijke kaders door het betrokken overheidsorgaan.

Vastgoed- en grondtransacties zijn een hele belangrijke schakel in de bestuurlijke aanpak van ondersteunende activiteiten van de (georganiseerde) criminaliteit. De gemeenten en provincies hebben daarin een zeer belangrijke taak. Een goed BIBOB beleid, juist op ondersteunende activiteiten als vastgoedtransacties, werkt zeer ontmoedigend voor criminelen om zich in de betreffende regio te vestigen.

Inhoud en resultaat

Deze BIBOB training is specifiek gericht op het terrein van vastgoed- en grondtransacties. Allereerst zal de basis BIBOB kennis worden behandeld, waarbij de diepgang afhangt van de reeds bij de cursisten aanwezige kennis.

Na afloop van de training bent u geheel op de hoogte van alle vastgoedfacetten van de Wet BIBOB en weet u een concrete vertaalslag te maken naar uw eigen werkpraktijk.

Doelgroep

De training is bestemd voor beleidsmedewerkers, BIBOB-coördinatoren, juristen algemeen juridische zaken, bijzondere wetten en/of openbare orde en veiligheid, vergunningverleners bouwen, medewerkers van het RIEC, de Politie, het Openbaar Ministerie en het Landelijk Bureau BIBOB en functionarissen belast met het beoordelen van de integriteit bij vastgoed- en grondtransacties. De training is ook interessant voor makelaars, advocaten en notarissen.

Docenten

Ries Kniest
Accountant en BIBOB specialist

Ries is afgestudeerd als forensisch accountant en belastingadviseur. Hij heeft o.a. gewerkt als fraudeonderzoeker naar faillissementsfraude, acquisitiefraude, witwassen en vastgoedfraude. Voor de Belastingdienst schuift Ries regelmatig aan bij onderzoeken vanuit het RIEC. Vanaf 2007 is Ries werkzaam met de Wet BIBOB volgens de zelf ontwikkelde methode van het BIBOB-Huis. Ries is vaste trainer van de BIBOB Academie.


Frank Rovers
Mede oprichter Bibobacademie

Frank heeft bij de Politie, het OM en de Rechtbank gewerkt. In 2005 heeft Frank als projectleider aan de wieg gestaan van het eerste RIEC in Limburg. Vanaf 2010 is Frank binnen zijn eigen adviesbureau (www.frankroversadvies.nl) werkzaam bij gemeentelijke en regionale overheden op het vlak van geïntegreerde aanpak van criminaliteit met als specialisatie de Wet BIBOB. Hij is vaste trainer binnen de BIBOB-academie.


Materiaal

Naast een map met de handouts van de presentatie en de bijlagen, is het ondersteunende materiaal voor de cursus digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional.
Er staat een apart dossier voor u klaar met alle stukken voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot dit dossier. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,- verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier

Studiepunten

Voor deze cursus/opleiding kunt u 6 studie-uren rekenen.


Programma

 • ​Achtergronden Wet BIBOB
 • Formuleren van BIBOB beleid m.b.t. vastgoedtransacties
 • Huisvestingswet
 • Exploitatie en speculatie
 • Documenten rond vastgoedtransacties Handreiking van het LBB
 • Integriteitsrisico's
 • Specifieke voorwaarden voor de aan- of verkoopovereenkomst
 • De a-grond, b-grond en c-grond
 • Indicatorenlijst
 • welke signalen zijn te onderkennen?
 • wat is de relevantie?

Niveau HBO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 1 dag
PE-punten 6
Tijden Overdag
Kosten €595
Les locatie type Op locatie
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands
Startmaand november
Provincie Utrecht
Maximaal aantal deelnemers 25
Gefinancierd Privé
Afronding Certificaat