Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Update Wabo

Berghauser Pont Academy

 • Beschrijving
 • Overzicht

Deze 1-daagse cursus Update Wabo is een update over de Wabo: bijblijven en bijschaven, alles weer even opfrissen met accent op praktijkproblemen.

 • In één dag weer up to date met Wabo
 • Wabo, Invoeringswet Wabo, Bor en Mor
 • Relevante ontwikkelingen in wet- en regelgeving
 • Belangrijkste praktijkproblemen op een rij
 • Relevante rechterlijke uitspraken

Inleiding

De Wabo is nu al vanaf 2010 in werking. Inmiddels bent u gewend aan het nieuwe idioom, de vindplaatsen, de digitale indiening en wellicht ook wel aan een nieuwe manier van werken, namelijk Wabo-breed en integraal.

In het begin bent u gedegen opgeleid om er daarna mee aan de slag te gaan. Even geen cursussen meer, nu eerst er mee leren werken, was het devies. Inmiddels is veel kennis ingedaald en heeft u ervaring opgedaan met hoe het wel en soms ook niet moet.

Er lijkt nu na meer dan 6 jaar een nieuwe fase aan te breken: kennis weer eens bijschaven, witte vlekken oplossen, pijnpunten bespreken, ervaringen uitwisselen, kortom de-puntjes-op-de-i-zetten om zo nog beter te kunnen functioneren als Wabo-vergunningverlener/handhaver/beleidsmedewerker.

Ontwikkelingen
Er is inhoudelijk ook veel gebeurd, onder andere:

 • de Wabo, de Invoeringswet Wabo, het Bor en/of het Mor zijn enkele malen gewijzigd
 • wijzigingen/aanvullingen die verband houden met de reparatie van de Crisis- en herstelwet, de modernisering van de monumentenzorg
 • de Omgevingswet die er aan komt
 • nagenoeg wekelijks verschijnt belangwekkende rechtspraak.

Deze ontwikkelingen hebben grote gevolgen voor uw dagelijks handelen. Heeft u nog overzicht?

Inhoud en resultaat

Deze cursus is opgezet als een update: bijblijven en bijschaven. Het leren stopt nooit. U werkt binnen de Wabo, kent de ins-en-outs en u wil nu alles weer even opfrissen met daarbij het accent op de praktijkproblemen die u tegenkomt in uw dagelijkse werk. Dat is het uitgangspunt van de cursus.

De opzet van de update-cursus is in grote lijnen:
 • Recente en toekomstige ontwikkelingen op een rij
 • Belangrijkste praktijkproblemen
 • Relevante jurisprudentie, met gevolgen voor de praktijk
 • Regeling in de Omgevingswet
 • Eigen praktijkvragen

Doelgroep

De cursus is bestemd voor mensen die werken met de Wabo, Bor en Mor:
 • Vergunningverleners milieu, bouwen, slopen, kappen, monumenten
 • Handhavers en toezichthouders/inspecteurs bouwen en milieu
 • Beleidsmedewerkers/coördinatoren ruimtelijke ordening en milieu
 • Juristen ruimtelijke ordening, milieu en handhaving

Zij zijn werkzaam bij gemeenten, milieudiensten/RUD's, rijksinspecties, provincies, waterschappen, adviesbureaus en advocatuur.

Incompany

Deze cursus is uitermate geschikt om als incompany uit te voeren. Dan gaan medewerkers van verschillende afdelingen/vakgebieden aan de slag met de stof. U behaalt dan het meeste rendement voor uw organisatie.
Op aanvraag kan een programma op maat worden samengesteld.

Docenten

Evert de Valk
zelfstandig trainer

Evert verzorgt al meer dan 25 jaar en met veel succes een grote verscheidenheid aan cursussen leergangen, seminars, e.d. op het gehele terrein van het omgevingsrecht (ruimtelijk bestuursrecht, bouwrecht, milieurecht, natuurbeschermingsrecht e.d.) en het algemeen bestuursrecht. Hij is een zeer ervaren docent en met name zijn cursussen worden door deelnemers steeds als interactief, nuttig en aangenaam ervaren.


mr. Janike Haakmeester
advocaat, Haakmeester Advocatuur

Janike heeft al 20 jaar ervaring in het omgevingsrecht en heeft een eigen bureau. Zij heeft de Dutch Independent Legal Award 2013 ontvangen. In hun toelichting noemde de jury Janike's grote inhoudelijke kennis en liefde voor het vak in combinatie met een grote klantgerichtheid en oriëntatie op samenwerking en verbinding.


Materiaal

Naast een map met de handouts van de presentaties en bijlagen, is er ondersteunend materiaal digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Hier staat een dossier voor u klaar met alle achtergrondinformatie voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot de kennisbank. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,- verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.

Studiepunten

Voor deze cursus/opleiding kunt u 5 studie-uren rekenen.


Programma


Ontwikkelingen
 • Stelsel van de Wabo in ontwikkeling: stand van zaken
 • Overgangsrecht Wabo
 • Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM)
 • Permanent maken van Crisis- en herstelwet: gevolgen voor Wabo en Wro
 • Modernisering monumentenzorg
 • Revitalisering interbestuurlijk toezicht
 • Lex silencio positivo
 • Afwijken van AMvB ruimte en provinciale verordening ruimte
 • Plattelandswoningen
 • Toepassing bodemenergiesystemen
 • Implementatie RIE
 • Omgevingswet: doorkijk naar regeling

Belangrijkste praktijkproblemen
 • Omgang met vergunningvrije Wabo-activiteiten; rol Bouwbesluit 2012
 • (On-)mogelijkheden ingevolge Wro, Wabo en Chw; wat is beste weg?
 • Betekenis vooroverleg
 • Keuze van de juiste aanvraagmodaliteiten; gevolgen van onhandige keuze
 • Keuze van de juiste voorbereidingsprocedure; gevolgen van verkeerde keuzes
 • Omgang met (weigering) verklaring van geen bedenkingen
 • Strijdig gebruik met bestemmingsplannen van verschillende ouderdom
 • Afstemming tussen vergunningplichtige bouwwerk en melding- of vergunningplichtige inrichting
 • Rol van het begrip belanghebbende
 • Betekenis van de argumentatieve fuik

Relevante jurisprudentie: praktijkgevolgen
 • Begrippen (bouwwerk, strijdig gebruik, e.d.)
 • Vergunningvrij bouwen en - planologisch strijdig gebruik
 • Onlosmakelijke samenhang tussen RO/bouwen (en milieu)
 • Toetsingkader en beoordeling van aanvraag
 • Etc.

Eigen praktijkcases
Deelnemers kunnen eigen praktijkcases indienen, die gezamenlijk besproken worden.

Niveau HBO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 1 dag
PE-punten 5
Tijden Overdag
Kosten €595
Les locatie type Op locatie
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands
Startmaand november
Provincie Utrecht
Maximaal aantal deelnemers 25
Gefinancierd Privé
Afronding Certificaat