Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt: de praktijk en juridisch

Berghauser Pont Academy

 • Beschrijving
 • Overzicht

Deze 1-daagse cursus is een unieke mix van (juridische) actualiteiten en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Na deze dag kent u alle actuele trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt aan de hand van: (juridische) feiten, cijfers en recente arbeidsrechtspraak.

Van robotisering tot jurisprudentie

 • Een unieke mix van (juridische) actualiteiten en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt
 • Ontwikkelingen en trends op de arbeidsmarkt
 • Recente arbeidsrechtspraak
 • Implementatie van het regeerakkoord Rutte III
 • Voor HR-professionals, juristen, advocaten en managers
 • Met dr. mr. Steven Jellinghaus (De Voort advocaten) en prof. dr. Ton Wilthagen (Tilburg University)

Inleiding

De Nederlandse economie zit in een stijgende lijn, dit betekent veel voor de huidige arbeidsmarkt. Berichten over krapte op de arbeidsmarkt duiken steeds vaker in het nieuws op. Daarnaast wordt de impact van technologische oplossingen steeds groter. Maar wat zijn nu precies die ontwikkelingen? En wat voor invloed gaan die hebben op de arbeidsmarkt? Veel bedrijven zoeken naar de balans tussen vaste en flexibele werknemers. Steeds meer bedrijven kiezen voor flexibele arbeidscontracten, om zo hun risico's en kosten te verlagen. Maar ook om zo in te kunnen spelen op de snel veranderende economie. Maar wat heeft dit juridisch voor betekenis? En is het altijd in het voordeel van de werkgever? En wat betekent het regeerakkoord Rutte III voor de huidige arbeidsmarkt?

Tijdens deze cursus krijgt u antwoord op al deze vragen.

Inhoud en resultaat

Na het volgen van deze 1-daagse cursus:

 • kent u alle actuele trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt aan de hand van: (juridische) feiten, cijfers en recente arbeidsrechtspraak
 • weet u waar de kansen liggen op de arbeidsmarkt, maar ook de valkuilen
 • bent u een goede gesprekspartner en kunt u advies uitbrengen

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor iedereen die in zijn dagelijkse werkzaamheden te maken heeft met personeelsbeleid en/of het arbeidsrecht. Dit kunnen o.a. zijn:

 • HR-professionals, zoals: arbeidsdeskundigen, arbeidsbemiddelaars en recruitment consultants
 • Directeuren en managers
 • Arbeidsrechtjuristen en advocaten

Docenten

prof. dr. Ton Wilthagen
hoogleraar Institutionele en juridische aspecten van de arbeidsmarkt, Tilburg University

Ton Wilthagen studeerde sociologie met nadruk op recht en regulering aan de Universiteit van Tilburg en de Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde in 1993 aan de UvA tot doctor. In het maatschappelijk debat en in de media is Wilthagen een veel gevraagde arbeidsmarktexpert. Hij geniet tevens internationale bekendheid doordat hij het concept van flexicurity heeft ontwikkeld dat een van de pijlers is van het Europese werkgelegenheidsbeleid. Daardoor staat hij in Europa bekend als 'Mr. Flexicurity'. Hij adviseert de Europese Commissie, het Europees Parlement, de Internationale Arbeidsorganisatie, de Raad van Europa en andere internationale en nationale organisaties over dit en andere onderwerpen.


dr. mr. Steven Jellinghaus
advocaat en mediator, De Voort Advocaten l Mediators

Steven is werkzaam als advocaat en mediator. Tevens is hij als universitair docent sociaal recht en sociale politiek verbonden aan de Tilburg University. Hij heeft vele publicaties op zijn naam op het gebied van arbeids- en ambtenarenrecht en geeft frequent pao-gerelateerd onderwijs. Hij is lid van de werkgroep ontslagrecht van de VAAN en de evaluatiewerkgroep WWZ VAAN/VVA.


Materiaal

U ontvangt een map met de handouts en relevant achtergrondmateriaal als wetgeving en leidraden.

Studiepunten

Voor deze cursus/opleiding kunt u 5 studie-uren rekenen.


Programma


Ochtend

In de ochtend wordt ingegaan op de ontwikkelingen die van grote invloed zijn op de arbeidsmarkt, de arbeidsverhoudingen en het arbeidsrecht.

Hierbij worden o.a. de volgende onderwerpen uitvoerig besproken:

 • Digitalisering en robotisering
 • Internationaal economische ontwikkelingen
 • Flexibiliteit
 • Groei en krimp sectoren
 • Demografische en culturele veranderingen
 • Visies en strategieën vanuit de Nederlandse politiek, wetgever, sociale partners en pensioen- en scholingsfondsen

Middag

In de middag wordt er in het verlengde van het ochtendprogramma naar de juridische ontwikkelingen gekeken.

Hierbij worden o.a. de volgende onderwerpen uitvoerig besproken:

 • Recente arbeidsrechtrechtspraak (waaronder WWZ)
 • De positie van platformarbeid en de zzp-er
 • Implementatie van het regeerakkoord Rutte III
 • Ondervanging van het derde WW-jaar
 • Wet DBA
 • Ontwikkelingen rondom privacyregelgeving (AVG)

Niveau HBO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 1 dag
PE-punten 5
Tijden Overdag
Kosten €595
Les locatie type Op locatie
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands
Startmaand november
Provincie Utrecht
Maximaal aantal deelnemers 25
Gefinancierd Privé
Afronding Certificaat